Presentasjon helsebygg

Report
Øke bruken av tre i Oslo/Akershus og Østfold
Gjøre tre til et likestilt alternativ
Ullerud sykehjem i massivtre –
Et pilotprosjekt
Trebasert Innovasjonsprogram
Ullerud sykehjem i massivtre –
Frogn kommune går foran
Ønsker øket skogbasert næringsutvikling og verdiskapning
Et eksempel for alle kommunene i Norge
Skogen som mulighet
– Betydelig ressurs
– Veksten er nesten 3 x uttaket pr år
– Yngre skog – større CO2 opptak
– Binde CO2 i trekonstruksjoner
– Unngå annen produksjon
Politisk forankring av nasjonal tresatsing
• Pkt. 6.6.1.2
• Trekonstruksjoner og massivtre
er utpekt fra departementet
som hovedsatsningsområder
(tre i bygg)
Utvikling - Etter 100 år med forbud
– Funksjonsbasert forskrift 97
Åpnet for høyere trebygg
Europa var i gang
– Satsninger øker nivået
Treprogrammet
Forskningsrådet
”En god historie”
Hvordan skape endring
– Landbruksdepartementet
Trebasert Innovasjonsprogram
Innovasjon Norge
Nettverk med tredrivere
Trebruk as
iTRE og HELPRO as
Hva skjer….
– Green building council
– Zero Emission Building
– Nordic built
– Arkitekthøyskolen Oslo
– Future Built
– Statsbygg
Utvikler sin trestrategi
– Nasjonale prosjekter
Tre og by
Tre og samferdsel
BREEAM
Trebaserte produkter
Bærekraftig bygging
20 mill - urbane trebygg
Trekonstruksjoner
Hvordan få det til
Fokus på marked med volum
Viktigst – tre som bærekonstruksjon
Bygge kompetanse i prosjekteringsleddet
Etablert iTRE/Helpro as og deres nettverk
Koble produsenter og
entreprenører
Tilføre kompetanse til
entreprenørleddet
PREKESTOL –
HYTTA.
SIGNAL - BYGG
SIGNALBYGG
BIBLIOTEKET I VENNESLA
GARDERMOEN
INDUSTRIELL
BYGGING I TRE.
ÅS BT 1
ÅS BT 2
Halden, Remmen BT 1
og BT 2
Haugesund, Sørhaugsgate
Tromsø, Dramsveien BT 1c
Trondheim, Moholt 50/50
Hva gjør vi i dette innovasjonsprosjektet ?
Detaljprosjektering av løsninger – mer enn normalt
Om mulig – befaring på byggeplass under oppføring
Samlinger – kompetansehevende tiltak
Kontakt mellom produsent og entreprenør
Skape trygghet for kalkylearbeidet
iTRE/Helpro – nettverket bidrar
Aktørene i massivtremarkedet ?
Splitkon, Martinson trä i Sverige
Massivlust as i Norge
Woodcon, Mayer Melnhof Holz i Østerrike
Norsk massivtre as i Norge
KLH Norge as, KLH i Østerrike
Stora Enzo i Østerrike
Binderholz i Tyskland
Lykke til !

similar documents