Akut kirurgi

Report
Akut kirurgi
DIMS
Herlev Hospital
D. 24.-25. november 2012
Læge
Michael Valentin Haugaard
Den akutte kirurgiske patient
•
•
•
•
•
Airways
Breathing
Circulation
Disabilities
Environment/Exposure
Airways – den truede luftvej
Breathing
Trykpneumothorax
Behandling
Akut: Stort venflon midtklavikulært i IC 2
Derefter: Dræn i IC 5 midtaksillært
Circulation
Circulation
• NB: Tænk blødning el. sepsis
Case 1
• 70-årig kvinde. Smerter i brystet med udstråling til hals og ryg
• A: I.a.
B: I.a.
C: Bleg, P: 110, BT: Svingende
D: Neurologiske udfald i UE, VAS 7
• CT: Breddeøget mediastinum, med dobbelt lumen i A. asc. +
desc.
• Diagnose: Aortadissektion
• Beh: BT ned, ca. 90 systolisk, labetalol + nitrater
• A: Opereres akut, risiko for tamponade
B: Konservativ behandling el. endoprotese
Klassifikation
Stanford A + B
Case 2
• 65-årig mand. Smerter i øvre del af abdomen, kendt
hypertoniker, udstråling til ryg og skuldre. Palpabel udfyldning
over linea alba
• C: P: 120, BT: 160/90, hud bleg. Fem. Pulse +/+
• CT/UL viser et aorta aneurysme 10 cm i diameter
• Beh: BT ned, Labetalol + nitrater. BT: 90 systolisk
• Overførsel til karkirurgisk center
• Blod?
• Kirurgi: Åbent el. endovaskulært med protese
AAA
Case 3
• 68-årig multiopereret mand indlægges med diffuse
mavesmerter, kvalme og opkastninger .
• C: P: 130, BT: 140/90, tp 38,5. Hud bleg og svedende,
abdomen m. diffus peritoneal reaktion. Tarmlyde norm./livlige
• Diagnostik / Behandling?
• BP: Na 125, K 2,5, laktat 3
• CT/UL/MR/RTG?
Case 3
Ileus
Multiopererede, inkarcerede hernier, tumor, fremmedlegemer, post-op
Case 4
• 77-årig kvinde, med tidl. Apoplexi indlægges med akut
opståede mavesmerter stærke mavesmerter.
• B: RF 32
• C: 120, BT: 90/50, kap. respons 4, meget bleg, tp. 39
• Abdomen: Bræthård i øvre abdomen. Sparsomme tarmlyde.
• D: Reagerer på stemme, men falder hen.
• Behandling / diagnostik
• A-pkt. PH: 7,25, laktat 4,5
• CT/MR/UL/RTG
Case 4
Perforeret hulorgan
Øvrige årsager: Perforeret appendicit, perforeret divertikulit
Beh: Resektion, skylning, dræn og AB
Case 5
• 35-årig kvinde indlægges med diffuse nedre
abdominalsmerter igennem 1 uge, startede i højre side
• B: 20
• C: P 100, BT 100/60, varm og tør, lidt bleg
• Abdomen: Diffus ømhed i nedre abdomen med peritoneal
reaktion. Sparsomme tarmlyde
• Behandling / Diagnostik
• UL/CT/MR/RTG
• Hgb: 5,6
• Urin-hcg: positiv
• Beh: Kirurgi / Medicin (Metothrexat)
Ekstrauterin graviditet
Case 6
• 40-årig mand indlægges med blodigt opkast og melæna, kendt
med alkoholoverforbrug og kronisk smerteproblematik
• A: Kaster en del blod op, men kan svare
• B: RF 30
• C: P: 120, BT: 105/70, kap. respons 5, bleg og svedende
• D: VKO
• E: Perifert kold
• Behandling / plan?
Behandling
•
•
•
•
•
•
Pantoloc 80 mg iv x 3
(cyklokapron 1 g x 4-6)
Glypressin 2 mg x 4-6
Ciprofloxacin 400 mg x 1
Sag-m, FFP, trombocytter 3:3:1
Gastroskopi < 3 timer
Øvre GI-blødning
Adrenalin injektion + elkoagulation
Laparotomi
Banding/sklerosering, TIPS
Øsophagus resektion
I sjældne tilfælde
Case 7
• 50-årig kvinde indlægges højfebril, med smerter i epigastriet
og under højre kurvatur.
• B: RF 25
• C: P: 100, BT: 95/50, kap. respons 3-4, hud svedende og bleg.
• Abdomen: Øm i epigastriet og under hø. Kurvatur. Pos.
Murphy’s tegn. Ikke peritoneal, ingen defencé
• Behandling / plan
• BP: Hgb 8, leuko 20, crp 190, bili 55
• UL: Sten i galdeblære, fortykket galdeblærevæg, ductus
choledochus > 10 mm
Cholangitis/Cholecystitis
Behandling
• Væske
• Antibiotika: Tazocin/zinacef + Metronidazol +
gentamycin/ciprofloxacin
• Akut ERCP: Stenekstraktion evt. stent og papilotomi
• Hvis dette ikke kan lade sig gøre:
• 1. PTC
• 2. Operation
• Efter aflastning af galdeveje:
• Akut cholecystektomi indenfor 5 dage el. i rolig fase efter 3
mdr.
Disabilities / Djernen
SAH
Environment/exposure
Hypotermi
Acidose
Koagulopati
Traume
Traume
Primær gennemgang
Sekundær gennemgang
•
•
•
•
•
• Top til tå gennemgang
• Hyppige
opsummeringer
• Re-assesment
A + c-spine stabilisering
B
C
D
E
Take home
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nødtracheotomi
Trykpenumothorax
Aortadissektion
AAA
Ileus
Fri luft
Ekstrauterin graviditet
Øvre GI-blødning
Nedre GI-blødning
Cholangitis/Cholecystitis
SAH
Traume
•
•
•
•
•
Brug ABCDE
Giv jer selv tid til at tænke
Ofte C-problem
Tænk Blødning/Sepsis
Kvinder altid ekstrauterine
gravide indtil andet er
bevist
• Ring til en ven ved tvivl
(MV/BV/MAT)

similar documents