Prezentáció

Report
Szakdolgozat
Prezentáció
Bevezetés
Mi a számítógépes hálózatok létrejöttéknek célja ?
 Nagyszámítógépek helyett több kisebb teljesítményű
eszköz
 Erőforrás megosztás, szükséges eszközök távolról
történő elérése
 Egymás közötti kommunikáció
Bevezetés
Hálózati típusok:
 Személyi hálózatok (PAN) pl.: mobiltelefon
 Helyi hálózatok (LAN) pl.: iroda, számítógépterem
 Városi hálózatok (MAN) pl.: Városi kábeltévé
 Kiterjedt hálózatok (WAN) pl.: Internet.
Bevezetés
Fontos még !
 Hálózati változások dokumentálása
 Biztonsági terv készítése
 Különböző munkacsoportok elválasztása
1. Történeti áttekintés röviden
Kezdetek !
 Az IBM készítette el az első PC-t
 Az idők folyamán ezek az eszközök nagy változásokon
estek át
 Fontossá válik feladatok részfeladatokra történő
bontása
 Adatmegosztás kérdése
1. Történeti áttekintés röviden
Az ARPANET:
 Az első széles körben elterjedő IP-alapú hálózat
 Az Egyesült Államok béli Fejlett Védelmi Kutatási
Projektek Ügynöksége hozza létre
 Kezdetben kutatási központok, egyetemek, vállalati
hálózatok használják
 Fontos volt még katonai támaszpontok összekötése
1. Történeti áttekintés röviden
Az ARPANET kialakulása után !
 Létrejön a csomagkapcsolt hálózat
 Lényege: az üzenetek kisebb csomagra bontása
 Ezek azonosítóval, sorszámmal, küldő illetve
célcímmel történő ellátása
 Célállomás összerakja a kapott biteket !
1. Történeti áttekintés röviden
Az ARPANET utolsó órái !
 Növekedni kezdenek a vele szembeni igények
(elektronikus levelezés, levelezési lista)
 1980-ban leválasztják a katonai részt (megalakul a
MILNET)
 Másik területből az INTERNET
 Az 1980-as év végén az Amerikai Nemzeti
Tudományos Alap által létrehozott NSFNET
véglegesen felválja elődjét
2. Gőz BT. Bemutatása
Szervezeti felépítés:
 Cégvezetés
 Szállítmányozás
 Pénzügy
 Személyügy
 Logisztika
 Operátorok
 Egyéb
1. ábra Földszint
2. ábra Emelet
2. Gőz BT. Bemutatása
A telephely jelenlegi hálózata:
 Központi vezeték nélküli Router
 Földszint:
1db Hub,
1db Hálózati nyomtató,
7db Munkaállomás
 Emelet:
1db Switch + Hub,
3db Hálózati nyomtató,
10 db Munkaállomás
3. ábra Jelenlegi hálózat
2. Gőz BT. Bemutatása
Jelenlegi hálózat hátrányai:
I. Wireless forgalomirányító:
a)
b)
c)
d)
Nem támogatja a következőket: VLAN, RIP v2
SSID-n keresztül könnyű célpont !
Kevés port: 1db Wan, 4db LAN
Bővítő helyekkel nem rendelkezik !!
2. Gőz BT. Bemutatása
Jelenlegi hálózat hátrányai:
II. Hub eszköz:
a) Megosztja a sávszélességet
b) Nem tart fent MAC címtáblát
c) Szórásos üzenetküldés
d) Sérült üzenetet is továbbít !
e) VLAN létrehozását nem támogatja
2. Gőz BT. Bemutatása
Jelenlegi hálózat hátrányai:
III. Switch eszköz:
a) Okosabb mint a Hub !
b) MAC címtáblát tart karban
c) Nincs szórásos üzenetküldés (csak felderítésnél)
d) Sérült üzenetet nem továbbít
e) Viszont gyenge színvonalú kapcsoló
f) Nem támogatja a VLAN-t
g) Trönkportok beállítása se lehetséges
2. Gőz BT. Bemutatása
Jelenlegi hálózat hátrányai:
IV. Egyéb problémák:
a) Címkézetlen hálózati kábelek
b) Rendező panel hiánya
c) Redundáns tápegység hiánya
d) Adatmentés kritikus fontossága !
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
A telephely továbbfejlesztett hálózata:
 Központi router: 2811-as Cisco ISR
 Földszint:
1db 2960-as Cisco Switch
1db Proxy + DNS szerver
3db VLAN
Külön hálózati nyomtatók
IP telefonok
Jelenlegi munkaállomások
Wifi forgalomirányító a tárgyalóban
4. ábra Továbbfejlesztett
hálózat
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
A telephely továbbfejlesztett hálózata:
 Emelet:
2db 2960-as Cisco Switch
1db Adatbázis szerver
4db VLAN
Külön hálózati nyomtatók
IP telefonok
Jelenlegi munkaállomások
4. ábra Továbbfejlesztett
hálózat
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
Új eszközök lehetőségei:
I. Cisco 2811-es ISR
a) Moduláris eszközökkel való kiegészítés
b) Minden portra külön DHCP szolgáltatás
c) RIP v2 támogatása
d) ACL tiltólisták létrehozása
e) PPP hitelesítés
f) NAT címfordítás: PAT lehetőség
g) Call Manager Express
5. ábra Cisco 2811 ISR
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
Új eszközök lehetőségei:
II. Cisco 2960-as Switch
a) VLAN létrehozás támogatása
b) Trönk kapcsolat beállítás lehetősége
c) Kiszolgáló/Ügyfél/Transzparens mód
d) STP feszítőfa protokoll
e) Egyéb: 24db Fa. illetve 2db Gi.-es port
6. ábra Cisco 2960 Switch
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
Új eszközök lehetőségei:
II. Egyéb eszközök
a) Rendezőpanel (kábelek csoportosítása)
b) Redundáns hálózati eszközök
c) Szünetmentes tápegység
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
A forgalomirányító beállítása: (lásd a cd 7-11. melléklete)
 Router nevének megadása
 DHCP szolgáltatás létrehozása minden alinterfészre
 Alinterfészek konfigurálása
 Telefonközpont létrehozása
 Statikus útvonal megadása az Internet felé
 Jelszavak megadása (telnet, console, priviligizált exec
mód)
 Ellenőrző parancsok kiadása
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
A kapcsoló beállítása: (lásd a cd 12-17. melléklete)
 Kapcsoló nevének megadása
 Vlanok létrehozása
 Portok hozzárendelése a megfelelő VLAN-hoz
 Hang alapú csomagok definiálása
 Jelszavak megadása (telnet, console, priviligizált exec
mód)
 IP telefonok beállítása
 Ellenőrző parancsok kiadása
3. Gőz BT hálózatának
továbbfejlesztési terve
Egyéb eszközök:
 Munkaállomások változatlanul maradnak
 Wifi forgalomirányító a tárgyalószobában (laptopok)
 Hálózati nyomtatók újrakonfigurálása (lásd cd 18-21.
melléklet)
 USB nyomtató megosztása (lásd cd 22-25. melléklet)
 DNS (Win Server 2008 R2), Proxy (Linux) illetve
adatbázis (Microsoft SQL) szerver üzembe helyezése
Befejezés





A számítógépes hálózat kialakulásnak összefoglalása
Az általam felvázolt helyzet kiértékelése
Miért készítettem rajzokat és mivel ?
A mellékelt képek illetve program megemlítése
Miért választottam Cisco eszközöket ?

similar documents