E*itimde FAT*H Projesi e-*çerik Bile*eni

Report
09 ŞUBAT 2013
BT’nin Eğitime Entegrasyon Aşamaları
İdari
Hizmetlerde
Kullanılmak
Üzere Her
Okula Bir
Bilgisayar
Her Okula Bir
Bilgisayar
Laboratuvarı
Sınıf İçinde
BT Kullanımı
Her
Öğrenciye
E-Kitap
(Tablet
Bilgisayar)
Eğitimde FATİH Projesinin Amacı
9. Kalkınma Planı
‘‘Bilgi toplumuna geçiş
sürecinde ihtiyaç duyulan
insan gücünün yetiştirilmesi
için yabancı dil öğretimi
etkinleştirilecek, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin
derslerde kullanılmasını
sağlayacak yöntemler
geliştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.”
Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi
“Bilgi ve iletişim
teknolojileri, eğitim
sürecinin temel
araçlarından biri olacak ve
öğrencilerin,
öğretmenlerin bu
teknolojileri etkin
kullanımı sağlanacaktır.”
Eğitimde FATİH Projesinin Uygulanması
Projenin 3 + 2 yılda
bitirilmesi
öngörülmektedir.
2014 – 2016 tarihleri arasında
projenin izlenmesi ve
değerlendirilmesi yapılacaktır.
Proje 2011 – 2014
tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
2. Yıl - İlköğretim
Okulları (II. Kademe)
• Ortaöğretim
kurumları
• 6 – 8. sınıflar
• 1 – 5. sınıflar
• Okul Öncesi
1. Yıl - Ortaöğretim
Okulları
3. Yıl - İlköğretim
Okulları (I. Kademe)
ve Okul Öncesi
Eğitimde FATİH Projesinin Bileşenleri
Donanım ve Yazılım
Altyapısı (Yaklaşık
40.000 Okul, 620.000
Sınıf ve Eğitim Ortamı)
Derslerde BT
Kullanımı için
Öğretmenlere
Hizmetiçi Eğitim
Bilinçli, Güvenli,
Yönetilebilir ve
Ölçülebilir BT ve
İnternet Kullanımı
e-İçeriğin Sağlanması
ve Yönetilmesi
Öğretim
Programlarında Etkin
BT Kullanımı
Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni
Her Okula
• 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı
• 1 Adet Doküman Kamera
Her Dersliğe BT
• Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta
• Kablolu İnternet Bağlantısı
Her Öğretmene
• Dizüstü Bilgisayar
Her Öğrenciye
• E-Kitap(Tablet Bilgisayar)
Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni
e-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni
• Öğretim programına uygun,
• Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile
zenginleştirilmiş,
• Çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen,
• Öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak iletişim
kurabilen,
e-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni
e-İçerik sağlayıcı 7 firma e-İçeriklerini Bakanlığımıza Eğitimde FATİH Projesi kapsamında
hibe etmiştir.
DİGİ-PROTEİN ve DİGİ-ENGLİSH
DISCOVERY ilköğretim ve Ortaöğretim
Sistemleri
ÇİZGİ-TAGEM
MORPA Çocuk ve MORPA Kampüs
OKULİSTİK
TTNET VİTAMİN
ZAMBAK Yayıncılık
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi Bileşeni
Öğretmenin proje kapsamında sağlanacak olan donanımı etkin bir
biçimde kullanabilmesi,
dersin amaçlarına uygun e-İçerik ortamlarını bulup seçebilmesi
bulduğu/hazırladığı materyali kullanarak BT destekli ders
tasarımını yapabilmesi
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi Bileşeni
Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezleri
(Her ile en az 1 adet)
• Toplamda 110 tane olmak üzere her il merkezinde 1 tane,
büyük şehirlerde birden fazla
• Video konferans sistemi
• Geniş bant simetrik internet yapısı
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi Bileşeni
110 Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezleri
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve İzlenebilir BT ve
İnternet Kullanımı Bileşeni
Ortaöğretim ve İlköğretim Okulları
Dersliklerinde BT’nin Öğretim Süreçlerinde Kullanımı
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve İzlenebilir
BT ve İnternet Kullanımı
Yerel alan
ağ alt yapılarının
kurulumu
Merkezden
yönetilebilir,
intranet/
internet erişimi
Veri
Merkezinin
kurulumu
Bilinçli
internet
kullanım
farkındalığı
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve İzlenebilir BT ve
İnternet Kullanımı
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul içi yapısal
kablolamanın
yapılması
Her dersliğe 2
adet data prizi
planlanması
Her okulda
sistem odasının
oluşturulması
Okul binalarının
fiber kablo ile
bağlanması
Dersliklerden
çevrim dışı
içeriğe erişimin
sağlanması
Ağ cihazları için
KGK sağlanması
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve İzlenebilir BT ve
İnternet Kullanımı
TÜBİTAK ile Yapılan Çalışmalar
 ARDEB 1003 PROJELERİ (BT0101 Fatih Bilgi Erişim ve
Yönetim Sistemleri) Açıldı ve bitti.
 Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı e- ders ve interaktif
içerik üretiyor.
 Eğitim Teknolojileri birimi oluşturuldu.
eğitimde
e-posta: [email protected]
Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr

similar documents