SAINS 1

Report
KOLEJ KOMUNITI PASIR SALAK
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
NAMA
MUHAMMAD ARIF B MOHD
NOOR
MUHAMMAD ARIF B HALID
NO. MATRIK
A05STM10F002
KELAS
A05STM10F004
STM 2A
MOHAMAD FAHEMMUDIN B
HELMI
MOHD RAZIMAN B ROSLI
A05STM10F013
STM 2A
A05STM10F021
STM 2A
MUHAMMAD HAZIQ B
JAMALLUDIN
MUHAMMAD FAIZAL FAMI B
CHE DAN
A05STM10F026
STM 2A
A05STM10F028
STM 2A
STM 2A
Mikroorganisma ialah hidupan seni yang hanya dapat
dilihat menerusi mikroskop.
Mikroorganisma boleh dijumpai dimana-mana sahaja.
Mikroorganisma juga dikenali sebagai mikrob.
Sesetengah mikroorganisma berfaedahkepada manusia
manakala yang lainnya berbahaya kepada manusia.
Terdapat pelbagai jenis mikroorganisma . secara
amnya, mikroorganisma dapat dikelaskan kepada lima
kumpulan utama, iaitu:
•Bakteria
•Virus
•Kulat
•Protozoa
•Alga
Mikroorganisma dikelaskan berdasarkan ciri-ciri sepunya seperti:
virus
Pengenalan
mikroorganisma
alga
bakteria
kulat
Rupa bentuk
Kulat merupakan tumbuhan yang mempunyai dinding sel dan nukleus tetapi tidak mempunyai
akar, batang atau daun.
Kulat mempunyai pelbagai rupa bentuk seperti filament dan sfera.
Mukor(kulapuk) terdiri daripada filament halus yang di sebut hifa manakala yis terdiri daripada sel
sahaja.
YIS
MUKOR
Saiz
saiz kulat adalah berbeza-beza antara julat 10um dan 100um (1um=0.001mm).
kebanyakan kulat dapat diperhatikan dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop cahaya
pada kuasa rendah.
CARA PEMBIAKAN
kulat membiak melalui pembiakan aseks secara pembentukan spora atau petunasan.
mukor(kulapuk) ialah contoh kulat yang membiak melalui pembentukan spora.
sporangium mukor menghasilkan spora apabila matang, sporangium akan pecah dan
menyebarkan spora melalui udara.
spora yang jatuh pada bahan organik yang sesuai akan tumbuh menjadi mukor. yis ialah contoh
kulat yang membiak melalui proses petunasan.
tunas akan terpisah daripada induk dan tumbuhan yang menjadi yis.
NUTIRISI
kulat ialah tumbuhan ringkas yang tidak mempunyai klorofil. Oleh itu kulat tidak dapat membuat
makanan secara fotosintesis.
kulat hidup seperti saprofit dan parasit.
kulat saprofit seperti mukor hidup pada bahan organik seperti roti.enzim dirembeskan untuk
mencernakan bahan organik dan bahan organik ringkas akan diserap melalui hifanya.
kulat parasit hidup pada organisma hidup dan memperoleh makanan daripadanya. Seperti contoh:
kulat panau tumbuhan pada kulit manusia.
HABITAT
kulat hidup ditempat yang gelap dan lembap.
kulat boleh dijumpai di atas benda reput seperti bangkai haiwan, di atas makanan. seperti roti dan
buah-buahan, dan pada kulit haiwan atau tumbuhan.
Kokus
Basilus
Rupa bentuk
bakteria tidak mempunyai nukleus yang sebenar. Nukleus bakteria bertaburan dalam
sitoplasma kerana bakteria tidak mempunyai membran nukleus.
bakteria mempunyai membran sel dan dinding sel tetapi dinding selnya tidak dibina
daripada selulosa.
Bakteria dapat dikelaskan berdasarkan rupa bentuk, iaitu kokus, basilus, vibrio dan
spirilum.
Contohnya seperti bakteria gonorea dan sifilis yang mempunyai penyakit kelamin
masing-masing berbentuk kokus dan spirilum. Bakteria tibi berbentuk batang dan
bakteria kolera berbentuk koma.
Sesetengah bakteria mempunyai flagellum berupa benang yang membantunya
berenang dalam cecair.
Spirilum
Vibrio
Saiz
Bakteria mempunyai saiz yang berbeza-beza antara 0.5-10um (1um=0.001mm)
Bakteria ialah mikroorganisma unisel yang sangat berseni.
Bakteria hanya dapat diperhatikan dengan menggunakan mikroskop cahaya pada. kuasa tinggi.
Cara pembiakan
Bakteria menjalankan pembiakan aseks secara belahan dedua
Dalam keadaan terlalu panas, tanpa makanan atau air, bakteria berubah menjadi bentuk tidak aktif
yang disebut spora. Bakteria akan berada dalam keadaan spora sehingga keadaan menjadi sesuai
untuk pembiakan.
Nutrisi
Bakteria boleh hidup sebagai parasit, saprofit atau autotrof untuk memperoleh nutrient
Bakteria parasit memperolehi makanan daripada organisma hidup. Bakteria ini membolehkan
penyakit pada haiwan atau tumbuhan
Bakteria saprofit memperolehi makanan daripada organisma mati seperti bangkai haiwan dan kayu
reput. Bakteria pereput merupakan contoh bakteria saprofit
Bakteria autotrof boleh membuat makanan sendiri melalui fotosentesis.
Habitat
Bakteria terdapat di mana-mana tempat seperti dalam air, udara, tanah, tumbuhan dan haiwan.
Rupa bentuk
Virus tidak menyerupai sel. Virus tidak mempunyai sitoplasma, nukleus, dan membran.
Badan virus terbina daripada kapsul, protein yang menyelaput bebenang asid nukeleik
Virus mempunyai pelbagai rupa bentuk seperti pillin, sfera atau rod
Saiz
Virus ialah mikroorganisma yang paling seni
Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop electron
Virus mempunyai saiz yang berbeza-beza dalam julat 0.02um hingga 0.4um (1um=0.001mm)
Cara pembiakan
Virus tidak menunjukkan semua ciri benda hidup
Virus tidak melakukan proses hidup seperti bernafas, memakan dan berkumuh namun, virus dapat
menjalankan proses pembiakan.
Virus hanya dapat tumbuh dan membiak didalam sel hidupan (perumah) dengan cara
menggandakan dirinya (replikasi)
Nutrisi
Semua virus merupakan parasit yang boleh menyebabkan penyakit.
Virus tidak memakan. Namun, virus menggunakan bahan di dalam sel hidup untuk mengadakan
bilangannya.
Habitat
Semua virus hidup di dalam sel hidup (perumah).
Di luar perumah, virus menghablur dan menjadi zarah bukan hidup.
Virus dapat dikultur dan disimpan dalam bentuk hablur bertahun-tahun lamanya.
Rupa bentuk
Alga mempunyai struktur sel tumbuhan seperti dinding sel berselulosa, nucleus,
sitoplasma, dan kloroplas.
Alga tidak mempunyai batang, akar, atau daun sebenar.
Alga mempunyai rupa bentuk yang berbeza-beza.
Saiz
Alga ialah tumbuahan akuatik unisel atau multisel.
Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza antara 1um dan 100000um (1um=0.001mm).
Contoh alga yang bersaiz mikroskopik ialah spirogria,klamidomonas, dan fitoplamktom.
Rumpai laut ialah alga yang bersaiz besar yang dapat dilihat dengan mata kasar.
Cara pembiakan
Kebanyakkan alga membiak secara pembiakan aseks melalui belahan dedua.
Terdapat sesetengah alga dapat melakukan pembiakan seks secara pengkonjugatan seperti
spirogyra.
Nutrisi
Kebanyakkan alga mengandungi klorofil dan ini menyebabkan mereka berwarna hijau.
Semua alga adalah autotrof, iaitu boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis.
Alga merupakan pergeluar dalam suatu rantai makanan.
Habitat
Alga hidup subur dikawasan tempat lembap yang bercahaya.
Alga boleh dijumpai dikawasan berair tawar dan masin seperti kolam, sungai, laut, dan juga dikulit
pokok, dan tanah lembap.
TERIMA KASIH KERANA SUDI MENONTON
DAN MENDENGAR
DIHARAP ANDA SEMUA MENDAPAT
INPUT YANG BERGUNA INI
SEKIAN WALBILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
DAN ASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAH HIWABARAKATTUH

similar documents