Me*unarodne organizacije i ljudska prava - CEC-CSC

Report
Prof.dr Tanja Miščević
Fakultet političkih nauka
Beograd
Sadržaj
 Pojam i značaj međunarodnih organizacija
 Vladine i nevladine
 Uloga međunarodnih organizacija u oblasti ljudskih
prava
 Neki primeri delovanja međunarodnih organizacija u
ovoj oblasti
 Dalji razvoj
Potreba za medjunarodnim
organizovanjem
 Četiri uslova:
 stvaranje suverenih država
 sistem suverenih država
 pitanja od medjusobnog značaja
 svest o potrebi rešavanja ovih pitanja na medjunarodnom
nivou preko medjunarodnih institucija - organizacija
Definicija pojma MO
 MO su višestranim ugovorima osnovani trajni oblici
institucionalizovanog opštenja tri ili više država, s
posebnim statusom i stalnim organima, u okviru kojih
se, na način predvidjen statutima i drugim osnovnim
dokumentima MO, odvijaju procesi multilateralnog
pregovaranja i zajedničkog odlučivanja članica u
odgovarajućim oblastima medjunarodne saradnje
Konstitutivni elementi pojma MO
Država – prenos nadležnosti
Medjunarodi ugovor – osnivački akt MO
Stalni organi – stalnost funkcionisanja
Oblast delovanja – definiše se ugovorom, kao cilj
MO
Posebno pravno svojstvo
•
•
•
•
•
-
MO kao pravno lice nacionalnog prava
MO kao subjekt medjunarodnog prava
Međunarodne nevladine
organizacije
 Nisu osnovane od strane država
 Zapravo, osnovni uslov je da nema uloge države, samo
udruženja ili pojedinci
 Zaštita javnih interesa
 Naravno, vladavina prava i zaštita ljudskih prava
 Starije od vladinih i u ovoj oblasti uticajnije
 Prva NGO je Pensilvanijsko udruženje za ukidanje
ropstva iz XIX veka
Periodi u razvoju MO
 “predistorija” medjunarodnog organizovanja
 Društvo naroda i period izmedju dva svetska
rata
 UN i period posle II svetskog rata
 Najnoviji period u razvoju (nakon 1990.
godine)
Uloga međunarodnih organizacija u
oblasti ljudskih prava
 Forum za razgovor
 Ukazivanje na kršenja i probleme
 Instrument razvoja i unapređenja prava
ljudskih prava
 Univerzalni i regionalni instrumenti
 Kontrola zaštite ljudskih prava
 Univerzalna i regionalna zaštita
Budućnost leži u regionalnim
organizacijama
 Generalno – globalizacija i globalizam!
 Mnogo efikasnije delovanje regionalnih organizacija
 Regionalni koncept zaštite ljudskih prava
 Mnogo jasnija slika i lakša za razumevanje
 Brža reakcija
 Bolje razumevanje potreba

similar documents