Zástupci na*ich sladkovodních ryb a nej*ast*ji lovených mo*ských ryb

Report
Název:Zástupci ryb
Oblast:
• Autor:Mgr. Alena
Shánělová
Stručná anotace:Žák umí odlišit jednotlivé druhy ryb.
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zástupci našich
sladkovodních ryb a nejčastěji
lovených mořských ryb
Jednotlivé druhy ryb mají různé nároky na své
životní prostředí.
Ryby našich řek:
a) pásmo pstruhové (pstruh, vranka, střevle...)
horní tok řeky
b) pásmo lipanové (pstruh, lipan...)
horní - střední tok řeky
c) pásmo parmové (parma, bolen...)
střední tok řeky
d) pásmo cejnové (cejn, okoun, štika...)
dolní tok řeky
Mnohé sladkovodní ryby žijí ve stojatých
vodách, rybnících, jezerech či přehradách.
Průřez jezerem v nížině
Sladkovodní ryby
Pstruh potoční
• 20 – 60 cm
• predátor
• lososovitá
ryba - tuková
ploutvička
Lipan podhorní
• 30 – 50 cm
• lososovitá ryba
• živí se hmyzem
tuková ploutvička
Parma obecná
• 50 – 90 cm
Dovede vysunout ústa a prodloužit je v jakýsi
chobot, potravu hledá na dně.
Lín obecný
• 30 – 50 cm
• drobné šupiny
• mělce
vykrojená
ocasní ploutev
Okoun říční
• do 25 cm
• predátor, drsné šupiny
Candát obecný
• do 1,20 m
• predátor
• ceněn pro chutné, málo tučné maso
Štika obecná
• do 1,50 m
• predátor, silné špičaté zuby
• brání přemnožování tzv. plevelných ryb
Sumec velký
•
•
•
•
do 3 m
naše největší sladkovodní ryba
predátor v přehradních jezerech
špatně vyvinutý zrak, výborný čich
Kapr obecný
• u nás hojně chovaná ryba
• původem z černomořské oblasti
Nejdůležitější lovné mořské ryby
Treska obecná
• do 1,5 m
Makrela obecná
• do 50 cm
Sleď obecný
• Severní a Baltské moře
Tuňák obecný
• do 50 cm
Sardinka obecná
• Žije v hejnech, živí se planktonem
Podle druhů potravy dělíme ryby – konzumenty
na:
a) býložravce (amur bílý)
b) všežravce (kapr obecný)
c) masožravce – predátory (pstruh potoční,
štika obecná)
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
Všechny použité odkazy [cit. 2011-10-06]. Dostupné jako volné dílo na http://www.wikimedia.org
4 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_trutta_Prague_Vltava_1.jpg
7 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinca_tinca_Prague_Vltava_3.jpg
8 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_2.jpg
9 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg
10 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esox_lucius_Prague_Vltava_2.jpg
12 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caprinus_carpio_Prague_Vltava_1.jpg
16 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuna.jpg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všechny použité odkazy [cit. 2011-10-06]. Dostupné pod licencí Creative commons na http://www.wikimedia.org
6 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbel.jpg
10 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brochet_Luc_Viatour_.jpg
11 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis_02.jpg
11 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis_01.jpg
13 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gadus_morhua-Cod-2-Atlanterhavsparken-Norway.JPG
14 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scomber_scombrus.jpg
14 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mackerel_tomato_sauce.jpg
15 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herringadultkils.jpg
17 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardines_-_%E9%B0%AF(%E3%81%84%E3%82%8F%E3%81%97).jpg
17 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardina_pilchardus_2011.jpg
•
3, 5, 19, 20 - Schröder, H. Ryby. Vydalo nakladatelství Der Kinderbuchverlag Berlin

similar documents