Jakie mo*liwo*ci daje nam cz*onkostwo w Unii Europejskiej?

Report
Jak wykorzystać możliwości które daje
nam członkostwo w Unii Europejskiej?
Strefa Schengen
Jakub Bartoszewski i Michał Mazur
Trochę historii
• Układ w Schengen – 1985 rok – Luksemburg
• Porozumienie między państwami Unii Europejskiej na mocy
którego obywatele wszelkich narodowości i o dowolnym
obywatelstwie mogą poruszać się bez ograniczeń po
terenie objętym porozumieniem, czyli tzw. Strefie
Schengen.
• Kraje członkowskie spoza Unii: Norwegia, Szwajcaria,
Liechtenstein, Islandia + Monako, San Marino, Watykan
• Kraje, które przystąpiły częściowo: Wielka Brytania,
Irlandia
• Polska w Schengen – od 2007 roku
Jak możemy z tego skorzystać?
Członkostwo w Strefie Schengen oznacza
więc dla nas jako młodych ludzi:
 Brak kontroli granicznej – wjeżdżamy na
terytorium innego państwa
członkowskiego bez zatrzymywania się
co oszczędza nam sporo czasu.
 Nie musimy starać się o żadne
dokumenty (wiza) ani informować
żadnego urzędu o naszym wyjeździe
 W każdej chwili możemy podjąć decyzję
o wyjeździe za granicę.
Wakacje
 Nie musimy starać
się o wizę aby
wyjechać na
wakacje do
“ciepłych krajów”
 Brak kontroli
granicznej
znacznie zwiększa
komfort podróży –
nie musimy czekać
na granicy.
Praca
 Dzięki członkostwie
w Strefie Schengen,
możemy w wakacje
jednocześnie
zwiedzić obcy kraj
jak i zarobić tam
pieniądze dzięki
wakacyjnej pracy.
 …a gdy będziemy
po szkole, możemy
wybrać sobie kraj,
w którym chcemy
żyć i znaleźć tam
stałą pracę.
Edukacja
 Członkostwo w Strefie Schengen
znacznie ułatwia nam edukację za
granicą – dzięki temu, możemy
obecnie bez obaw o “sprawy
papierkowe” studiować na
uczelniach w całej Europie
 Dzięki brakowi wiz, stało się także
znacznie bardziej realne uczenie
się w szkołach średnich,
gimnazjalnych czy nawet
podstawowych na terenie innych
państw członkowskich – czyli de
facto na terenie większości
Europy.
Szkoły średnie
 Od kiedy Polska stała się członkiem
strefy Schengen, znacznie bardziej realne
stało się uczenie w szkołach średnich w
innych krajach UE. Co prawda, musimy
załatwiać część “roboty papierkowej”
zanim rozpoczniemy naukę w np.
francuskim liceum ale w przeciwieństwie
do krajów spoza strefy, nie musimy
starać się o wizę i powroty do domu na
przerwy są znacznie łatwiejsze.
 Od 2007 roku – czyli kiedy Polska
wstąpiła do Strefy Schengen – nastąpił
bujny rozwój organizacji oferujących
stypendia na terenie Unii Europejskiej. W
Polsce są to British Alumni Society,
United World Colleges oraz Krajowy
Fundusz na rzecz Dzieci oferujące
stypendia na terenie Wielkiej Brytanii.
Uczelnie wyższe
 Znacznie realniejszą perspektywą jest
zdecydowanie nauka na uczelniach
wyższych zagranicą. Poza wspomnianą już
zaletą jaką jest brak utrudnień związanych z
wizami, warto pamiętać, że dzięki Strefie
Schengen możemy studiować bez
większych problemów w krajach nie
będących członkami UE, m.in. Norwegii i
Szwajcarii.
 Ponadto, wracając do ułatwień jakie
zapewnia nam Strefa Schengen w
kontekście wakacji – warto skorzystać z
programu wymiany studenckiej Erasmus!
Wady Strefy Schengen
Brak kontroli granicznych, który
zapewnia Układ z Schengen,
może prowadzić do
następujących zagrożeń:
 Swobodne przemieszczanie
się imigrantów spoza UE
znajdujących się na terenie
Strefy (vide – problem UK)
 Przestępcy mogą łatwo zbiec
do innych krajów
 Niekontrolowany przepływ
narkotyków z krajów gdzie są
one legalne do pozostałych
państw
 Masowa emigracja z jednych
państw do drugich (obecny
problem Polski jako państwa)
Dziękujemy
I prosimy o pytania!

similar documents