MEDYCYNA-KIERUNEK WIELU MO*LIWO*CI

Report
Ścieżka kariery
zawodowejMedycyna
SzOK
Wyk. Klaudia Tyka
Wielki słownik medyczny” (PZWL):
„dziedzina nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem budowy i czynności
organizmu ludzkiego..., rozpoznawaniem chorób, rokowaniem oraz leczeniem
chorych i zapobieganiem chorobom”.
Słownik języka polskiego” (PWN)
„nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania
chorobom; należy do nauk przyrodniczych, gdyż opiera się na biologii, chemii
i fizyce, ale również do nauk humanistycznych, gdyż jej podmiotem jest
człowiek”.
Do głównych rodzajów medycyny zaliczamy
medycynę:
• pracy
•estetyczną
• rodzinną
•ratunkową
•sądową
•sportową
Lekarz – zawód ogromnej
odpowiedzialności
Lekarz to osoba, która:
•
posiada wiedzę o człowieku, jego ciele i chorobach,
•
Do swojej pracy zawodowej korzysta z
dorobku wielu dziedzin naukowych,
m.in. Biologia, chemia, fizyka.
Lekarza powinno cechować:
• odpowiedzialność,
• spostrzegawczość,
• sumienność,
• samodyscyplina,
• dokładność,
• odporność na stres,
• zdolność logicznego myślenia,
• umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem.
Zawód lekarza należy do jednych z
najbardziej odpowiedzialnych, jego
działania wpływają na życie drugiego
człowieka, a biorąc pod uwagę ciągły
i szybki rozwój nauki jaką jest
medycyna, lekarz musi uczyć się
przez całe życie.
Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza
trzeba ukończyć uczelnie medyczną, kierunek lekarski, (6letnie,
jednolite studia na wydziale lekarskim).
Oferuje je 11 uczelni w naszym kraju.
Placówki te ulokowane są w:
•Białymstoku(Akademia Medyczna),
•Bydgoszczy (Akademia Medyczna),
•Gdańsku(Akademia Medyczna),
•Katowicach (Śląska Akademia
Medyczna),
•Krakowie(Collegium Medicum UJ),
•Lublinie (Akademia Medyczna),
•Łodzi (Uniwersytet Medyczny),
•Poznaniu (Akademia Medyczna),
•Szczecinie (Pomorska Akademia
Medyczna),
•Warszawie (Akademia Medyczna),
•Wrocławiu(Akademia Medyczna).
Gdański Uniwersytet
Medyczny
Pomorski
Uniwersytet
Medyczny
w Szczecinie
Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego
Uniwersytet
Medyczny
w Białymstoku
Collegium Medicum
Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy
Warszawski
Uniwersytet
Medyczny
Uniwersytet Medyczny
im. K.
Marcinkowskiego w
Poznaniu
Akademia
Medyczna
we Wrocławiu
Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi
Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach
Collegium
Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Uniwersytet
Medyczny
w Lublinie
• staż zakończony zdaniem lekarskiego egzaminu państwowego, nadającym
prawo do wykonywania zawodu.
•specjalizacji ogólnych lub szczegółowych. Specjalizacje medyczne trwają w
zależności od tematyki od 2 do 6 lat.
• odbycie trzynastomiesięcznego stażu w placówce służby zdrowia.
• egzamin państwowym daje możliwość uzyskania właściwego prawa do
wykonywania zawodu.
• szkolenia specjalizacyjne
• wpisaniu na listę rankingową Centrum Zdrowia Publicznego
Lekarz ma bardzo szerokie możliwości
podjęcia pracy, m.in. w:
•szpitalach
•klinikach,
•zakładach opieki zdrowotnej,
•przychodniach,
•prywatnych gabinetach lekarskich,
•sanatoriach,
•stacjach pogotowia ratunkowego,
•placówki naukowo badawcze,
•uczelnie wyższe.
Po zakończeniu podstawowych studiów
medycznych, możemy wybrać
specjalizacje, którą chcemy wykonywać
Obecnie można specjalizować się w 40 specjalnościach
podstawowych:
•Anestezjologia i intensywna terapia
•Audiologia i foniatria
•Chirurgia dziecięca
•Chirurgia klatki piersiowej
•Chirurgia ogólna
•Chirurgia plastyczna
•Chirurgia szczękowo-twarzowa
•Choroby wewnętrzne
•Choroby zakaźne
•Dermatologia i wenerologia
•Diagnostyka laboratoryjna
•Epidemiologia
•Genetyka kliniczna
•Kardiochirurgia
•Kardiologia
•Medycyna nuklearna
•Medycyna pracy
•Medycyna ratunkowa
•Medycyna rodzinna
•Medycyna sądowa
•Medycyna transportu
• Mikrobiologia lekarska
• Neonatologia
•Neurochirurgia
•Neurologia
•Oftalmologia
•Onkologia kliniczna
•Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu
•Otorynolaryngologia
•Patomorfologia
•Pediatria
•Położnictwo i ginekologia
•Psychiatria
•Psychiatria dzieci i młodzieży
•Radiologia i diagnostyka
obrazowa
•Radioterapia onkologiczna
•Rehabilitacja medyczna
•Transfuzjologia kliniczna
•Urologia
•Zdrowie publiczne
Miesięczne wynagrodzenie lekarza
wynosi 3795 PLN. Zarobki 50%
lekarzy wahają się od 2875 PLN do
4725 PLN.
Jeżeli myślimy o zawodzie lekarza, powinniśmy
wybrać się do liceum na kierunek biol-chem, oto
kilka proponowanych szkół:
•II liceum Ogólnokształcące im. Hugona
• I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
•I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami
•III Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Kołłątaja
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im.
Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
•III Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu
•IV Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami
Integracyjnymi w Wałbrzychu
•Liceum Sportowe
Kasprowicza w Świdnicy
Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
•II Liceum Ogólnokształcące
• Liceum Ogólnokształcące
I liceum w
Świdnicy
II liceum w Świdnicy
III liceum w Świdnicy
II liceum w
Wałbrzychu
IV liceum w Wałbrzychu
I liceum w
Wałbrzychu
Liceum
Ogólnokształcące w
Świdnicy
III liceum w
Wałbrzychu
Liceum
sportowe w
Wałbrzychu

similar documents