örnek ekgler… - Saglik Dokumanlari

Report
GENEL BAKIŞ
 Sağlıklı popülasyonda
 Erkeklerde ; 46-96 atım/dk
 Kadınlarda ; 51-95 atım/dk
kalp atım hızı mevcut…
 Kalp hızının 60 altında olması bradikardi
olarak tanımlanır.
ETİYOLOJİ…
İNTRENSEK NEDENLER
– İdiopatik dejenerasyon (yaşlanma)
– İskemik kalp hastalığı
– İnfiltratif hastalıklar
• Sarkoidoz, amiloidoz, hemokromasitoz
– Kollojen doku hastalıkları
• SLE, RA, skleroderma
– Cerrahi travma
• Kapak replasmanı, kalp transplantasyonu
– Kalıtımsal hastalıklar
– İnfeksiyöz hastalıklar
• Şagas, endokardit, difteri
ETİYOLOJİ…
EKSTRENSEK NEDENLER
– Vagal hipertonisite
• Vazovagal senkop
• Karotis sinüs hipersensitivitesi
– Vagal hiperaktivite
• Öksürük, miksiyon, defekasyon, kusma
– Negatif kronotropik ilaçlar
• B-blokerler, Ca-kanal blokerleri, digoksin, lityum, amiodaron,
propafenon
– Elektrolit bozukluğu
• Hiperpotasemi, hipopotasemi
– Metabolik hastalıklar
• Hipotiroidi, hipotermi
SİNÜS BRADİARİTMİLERİ
 Sinüs bradikardisi
 Sinoatrial çıkış blokları
 Sinüs arresti
 Hasta sinüs sendromu
SİNÜS BRADİKARDİSİ
 Kalp hızının 60 altında…
 Atlet ve gençlerde fizyolojik olabilen ancak…
%20 etiyolojisinde akut
inferior MI
SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
Birinci derece:
SA ileti zamanında uzama
(EKG de saptanamaz; p dalgası kaybı yok )
SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
İkinci derece:
Aralıklı olarak ileti yok
 Tip I
PP aralığı bloktan önce kısalır
PR aralığı sabittir
Düzensiz
SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
İkinci derece:
Aralıklı olarak ileti yok
 Tip I
 Tip II
Atrial hız yarıya düşer!!!
SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
Üçüncü derece: SİNÜS ARRESTİ
İleti sürekli yok
(p dalgası tamamen yok ; sadece escape
ritim)
Sinüs ritmi
Sinüs arrest nedenleri…
Vagal tonus artışı
• İlaçlar:
– Beta blokerler
– Ca- kanal blokerleri
– Amiodarone
• Miyokardial iskemi/enfarkt
• Hasta sinüs sendromu
• Açık kalp cerrahisi sonrası
Sinüs bradikardisi
Sinüs arresti nodal
kaçış
Sinüs arresti
yetersiz ventrikül
kaçış
HASTA SİNÜS SENDROMU
 Özellikle yaşlanma ile beraber her türlü sinüs
aritmisi ile giden kronik SA disfonksiyonudur.
• Sinüs bradikardisi
•Sinuzal durma
• Sinuzal aritmi
• Komplet sinüs arresti
• Atrial aritmiler
• Sinüs nodu fibrozisi
• SA arter aterosklerozu
• Konjenital kalp hastalığı
• Aşırı vagal tonus
• İlaçlar
•Perikardit…
AV BLOKLAR
Nodal:
– Kendini sınırlar
– Reversible
– İyi prognoz
– Stabil ventriküler atım
• İnfranodal:
– Organik bozukluk
– Daha ciddi
– İrreversible
– Unstabil ventriküler atım
AV BLOKLAR
 1. Derece AV bloklar:
 her atrial iletinin yavaşda olsa iletildiği
bloklardır.
 PR uzaması söz konusu.
 Asemptomatik. Tedavi gerektirmez.
AV BLOKLAR
 2. Derece AV bloklar:
 Tip 1:





Her atrial vuru belli bir oranda AV noda iletilemez.
PR mesafesi uzamak kaydıyla değişkendir.
Wankebach
Nodal veya infranodal olabilir.
Semptomatik olmadığı sürece tedavi gerektirmez.
AV BLOKLAR
 2. Derece AV bloklar:
 Tip 2:
 Genelde infranodal ve kalıcıdır.
 PR mesafesi sabit belli oranda p iletilmez.
 Ani tam blok gelişebilir.
AV BLOKLAR
 3. Derece AV bloklar:
 AV iletim tam bloğa uğramıştır.
 Uyarılar AV noddan veya ventrikülden
çıkabilir.
 %8’inde etiyolojiden inferior MI sorumludur!!!
 Genelde unstabildir.
Bradikardi Yönetimi
ÖRNEK EKGLER…
SR 1. AV BLOK
ÖRNEK EKGLER…
AV JUNCTİONAL
ÖRNEK EKGLER…
AKSELERE İDİOVENTRİKÜLER RİTM
ÖRNEK EKGLER…
AV JUNC. ANTEROSEPTAL VE YÜKSEK LAT. MI
ÖRNEK EKGLER…
MOBİTZ TİP 1 RBBB
ÖRNEK EKGLER…
SİNÜS BRADİKARDİSİ VE YAYGIN PR ÇÖKMESİ
ÖRNEK EKGLER…
AV JUNCTİOANAL
ÖRNEK EKGLER…
MOBİTZ TİP 2 42
ÖRNEK EKGLER…
SB 54
ÖRNEK EKGLER…
SB WPW
ÖRNEK EKGLER…
SB İNFERİOR MI POSTERİOR?
ÖRNEK EKGLER…
ATRİAL FLATTER YAVAŞ VENTRİKÜL YANITLI
ÖRNEK EKGLER…
NODAL LBBB
ÖRNEK EKGLER…
MOBİTZ TİP 2
ÖRNEK EKGLER…
MOBİTZ TİP 2
ÖRNEK EKGLER…
NODAL İNFERİOPOSTERİOR MI
ÖRNEK EKGLER…
AV TAM BLOK NODAL KAÇIŞ
ÖRNEK EKGLER…
AV TAM BLOK VENTRİKÜLER KAÇIŞ
ÖRNEK EKGLER…
NODAL RİTM
ÖRNEK EKGLER…
SB BİGEMİNE VES
ÖRNEK EKGLER…
AV JUNCTİOANAL VE PREMATURE NODAL ATIMLAR HİPERKALEMİ

similar documents