Predavanje 6

Report
Prof. dr Nebojša Bojanić
janic
copyright©nbojanic
Predavanje, tema br. 6
HEURISTIČKA I SILOGISTIČKA
KRIMINALISTIKA
by
Prof. dr Nebojša Bojanić
1
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
KARAKTERISTIKE KRIMINALISTIČKIH
PROCEDURA PO NN POČINIOCU
•
•
•
•
uloga motiva, fingiranih motiva
uloga profilisanja
izučavanje i značaj načina izvršenja
Izučavanje i značaj evidentiranih sličnih
događaja;
2
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Uloga motiva, fingiranih motiva
• Pojam motiva i motivacije – središnje pitanje
psihologije;
• Odgovor na „zlatno“ pitanje zašto = 50%
završenog posla;
• Motoiv – značajan radi spoznaje ličnosti
počinioca;
• ZAŠTO + KAKO = KO;
3
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Izuzetna važnost sponaje motiva kod NN
počinioca;
• Motivacija određena unutrašnjim faktorima =
ponašanje čovjeka;
• Organski i psihološki činioci koji usmjeravaju
ponašanje, postupke, opažanje i mišljenjnje;
• Motiv ukazuje na umišljaj;
4
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
•
•
•
Potrebe izvor motiva;
Svjesni i nesvjesni motivi;
Urođeni (primarni) i stečeni (sekundarni);
Motiv kao pokretač agresije;
5
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Motiv – podstrek, pobuda, povod, poticaj
razlog za počinjenje krivičnog djela;
• Djeluje kao nagon, osjećanje, predsave,
shvatanje društva, svijeta i čitave ličnosti;
• Motiv za nasilje je agresija nad žrtvom;
• Česta lepeza motiva je osveta;
6
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Fingirani motivi – motivi za lažno K.D.;
• Blokada intelektualnog sklopa;
• Traženje misaonih i psiholoških grešaka kod
počinilaca;
• Najtipičniji fingirani motivi kod nasilničkog
kriminaliteta:
1) opravdanje;
2) Motivi koji otpadaju na mentalno oštećene
osobe;
3) Strah ili konflikt sa roditeljima ili starateljima;
7
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
•
•
•
•
•
Motiv je razlog ljudske djelatnosti;
Može biti filter krtičnog mišljenja;
Komleksnost moti – rijetko samo jedan;
Nivo aspiracija – važan element;
Motive i profilisanje – pogrešno posmatrati
razdvojeno;
• Nedostatak materijalnih dokaza – utvrđivanje
logičnih motiva;
• Nedostatak motiva upućuje na karakterne crte
počinioca;
• Vrsta K.D. Ukazuje na cilj i pobudu;
8
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Utvrditi motiv kada konvencionalne metode
ne pomažu za rasvjetljavanje K.D-a;
• Pri utvrđivanju motiva isključiti emocije;
9
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Uloga profilisanja
• Metoda uvedena krajem ‚70-ih, FBI;
• Preduzima se kada je počinilac nepoznat
organima gonjenja;
• Profil – karakteristike i osobine nekog NN lica;
• Psihološko profiliranje preteča
kriminalističkog;
• Zadatak profiliranja – uputiti na istragu što
užu grupu ljudi;
10
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Profil ne upućuje na tačno određenu grupu
ljudi;
• Kriminalističko profiliranje – elementi
psihološkog profiliranja, kriminografije,
geografije, kriminalističke morfologije, i
fenomenologje;
• Potreba da se uvrdi identitet;
• Objedinjavanje različitih osobenosti i valiteta;
• Kriminalističko mišljenje, kombinovanje,
otkrivanje, procjenjivanje i zaključivanje;
11
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Profiliranje – istražna kriminalna analiza;
• Profajlier – kriminalistički analitičar u funkciji
otkrivanja i istraživanja K.D.-a i njihovih
počinilaca;
12
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Kvalitete profajlera:
1) Iskustvo i otvorenost nazora;
2) Zdrav razum;
3) Intuicija;
4) Odsustvo emocija, odnosno ličnih osećanja
prema krivičnom djelu, počiniocu i žrtvi;
5) Analitička logika i strpljenje;
6) Misliti kao počinilac;
13
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Odnos psihološko – kriminalističko –
empirijsko profiliranje;
• Ušteda vremena postavljanjem profila;
• Verzije – element profiliranja
• Kada je NN počinilac – vječna je dilema kako
početi;
• Polazne informacije – izjava žrtve – analiza
L.M.;
14
• Proučavanje žrtve:
1) Ko je žrtva;
2) Kakva je sličnost?
3) Kakve su joj osobine?
4) Kakve su joj navike?
5) Kakva su joj zanimanja i interesi?
6) Kakav joj je životni stil?
7) Kakva joj je seksualna prošlost?
8) Profesionalno zanimanje?
9) Da li pripada grupi naročitog rizika?
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
15
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Temeljita obrada lica mjesta;
• Otkriti i identifikovati karakteristike i osobine NN
počinilaca;
• Tri osnovna elementa:
1) Na osnovu ponašanja žrtve, odrediti ponašanje
koje je moglo uticati na počinioca;
2) Analiza ponašanja u nastojanju da se odredi
motiv koji je doveo do napada;
3) Ustanovljavaju se karakteristike i osobine lica
koja mogu počiniti K.D. Na takav način i koji
objašnjava motivacioni faktor pokrenut
16
ponašanjem;
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Ključni dio posla je kreiranje i sastavljanje
profila;
• Faze sastavljana profila:
1) Utvrđivanje značajnih činjenica;
2) Formiranje određenog mišljenja o onome što
se dogodilo;
3) Rekonstrukcija slijeda događaja;
4) Određivanje vrste lica koje je moglo počiniti
K.D. na takav način i iz tih razloga;
17
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Centralno pitanje u profiliranju je „zašto“, ali
ne kao pitanje motiva, već, dobivanje
odgovora na sve aktivnosti počinioca (prve
dvije faze)
• Paralelno se razvija treća faza;
• Zadnja faza – najteža;
18
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• U proceduri analize profila prvo je potrebno
odrediti kategoriju počinioca;
• Potom pristupiti daljnjoj analizi radi otkrivanja
motiva;
• Utvrditi da li je riječ o organizovanom ili
neorganizovanom;
• Tehnika indirektne procjene karaktera
(utvrditi njegovu snagu i karakter);
19
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Izučavanje i značaj načina izvršenja (MO)
• Kritički osvrt u nalizi L.M. rezultira korelacijom
koja povezuje slučajeve zbog lsičnosti MO;
• Utvrditi šta utiče na počinioca da upravo
koristi određeni MO;
• Cilj kriminogenog ponašana – najučinkovitiji
MO;
• MO – učeno ponašanje koje je dinamično i
popustljivo, razvija počinioce i njihovo
iskustvo i povjerenje tokom vremena;
20
•
•
•
•
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
Težnja – kako doći do savršenog MO;
Organizovani počinioci – dobre pripreme;
Žrtve takođe utiču na MO (modifikacija MO);
Na MO nadovezuje se „potpis“ ili
„podsjetnica“;
• Potpis izlazi iz kriga K.D. - rezultat je
nezadovoljavanja potreba počinioca samim
K.D.-om;
• „potpis“ – elementi individualnosti;
• Stalna kategorija i za razliku od MO nikada se
ne mijenja;
21
Izučavanje i značaj evidentiranih sličnih
događaja
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Povezano sa MO;
• Želja da se zavede trag, kopiranje nekih
događaja;
• Sličan ili naučeni MO predstavlja naučeno i
primjenjivano ponašanje počinioca, koje
mijenja njegovo iskustvo, gradi povjerenje ili
postaje uključeno u javni sistem;
• Efikasnije traganje za materijalnim dokazima;
22
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Kada istraga ne daje pozitivne rezultate,
primijenjuje se analiza slučajeva iz prošlosti;
• Utvrđivanje bilo kakve veze – kriminalističke
provjere i kontrole;
• Pregled svih rasvjetljenih i nerasvjetljenih
slučajeva;
• Slični delikti unutar istog geografskog
područja su lakši za analizu;
• Ako se veze analizom utvrde, mogu uticati na
ishood slučaja;
• Iz razgovora sa žrtvama može se uočiti
23
određeni model ponašanja;
Prof. dr Nebojša Bojanić
copyright©nbojanic
• Pojedini počinioci svjesni prijašnjih pogrešaka
pa mijenjaju obrazac ponašanja;
• Biranje objekta napada zavisi od okolnosti
koje se razvijaju tokom vremena;
• Moguć povezanost ranijih napada po
različitim teritorijama;
• Saradnja i koordinacija, centralne baze
podataka;
24
Prof. dr Nebojša Bojanić
janic
copyright©nbojanic
KRAJ
Hvala na pažnji
25

similar documents