Mo Chlann - Scoilnet

Report
Mamaí, Daidí agus gach duine eile!!
Dia Duit! Is mise Pól!
Táim aon bhliain déag d’aois
Bíonn sí anghnóthach gach
la!
Is maith leis
obair sa
ghairdín !
Tá sí cúig bliana
déag d’aois. Is
maith léi caint ar
an bhfón!
Ta sí níos sine ná
mé
Tá sé ocht mbliana
d’aois. Is maith leis
rith!
Tá sé níos óige ná
mé
Seo í mo Mhamó! Tá
si go maith ag rith
freisin!
Is maith liom nuair a
thagann sé ar cuairt!

similar documents