Mo*ící linka

Report
Filip Metrl a Martin Ulbrich
SPŠ Frýdek-Místek
- Moření je technologický postup odstraňování oxidických
vrstev povrchu kovů po tepelných úpravách.
- Mořící prostředí:
Jako mořící roztok v naši lince je použita redukční tavenina,
která se skládá z hydrooxidu sodného NaOH a hydridu
sodného (NaH)
- Linka je konstruována pro moření svitků plechů, drátů,
trubek, ale i kusového zboží
Svitek
drátu
Moření
Oplach
Sušení
Svitek
drátu
pojeřábem
výrobě
dorazí
dooplachové
mořírny,
kde
nechá
dokonale
oschnout.
Sušení
Po moření
je poslední
se
svitek
Po sušení
úprava
ponoří
jde
v mořírně,
do
čistý
svitek
které
zpět
lázně
kse
jezákazníkovi.
(chemicky
opláchnutý
upravená
svitek
uzavřen
voda)
Oschlý
svitek
se
svěsí
do
van
s při
mořícím
roztokem,
kde
zůstane
po dobu
ve které
v sušící
ležíhodin.
vaně,
po dobu
kde
ažjej10roztok
ventilátory
hodin.jejTento
sušíproces
vzduchem
se
několikrát
o teplotě
opakuje
asi 300°c.
a vodaa
čtyř
až
šesti
Mořící
zbaví
všech
nečistot
(masnoty,
prachu)
se průběžně
čistí(vrstva
a filtruje
od nečistot
oxidů,legujících
prach) prvků).
povrchových
nedostatků
oxidu
železa a (lupeny
nežádoucích
Linka je navrhnuta pro montáž na „zelenou
louku“.
Nemá zapotřebí žádné haly i jeřáb je zabudován
do tunelové konstrukce.
V ocelové
konstrukci
je umístěn
tunel
z PPave
Mimo
tunel
je umístěna
sušící vana,
jeřáb
kterém
jsoumateriálů
vany:
dopravníky
-
1x HCL
3x Tavenina
3x oplach
1x tavenina
1x oplach
Mimo ocelovou konstrukci jsou umístěny:
-
Zásobníky kyseliny, taveniny a vody
Ventilátor a absorbér pro čištění odsávané vzdušiny
Je navržena přímo na ocelovou
konstrukci tak, aby byla možnost
pohodlného servisu přímo
z ochozu.
Pojezd po konstrukci je
zajištěn elektromotorem
a převodovkou na hnané kolo.
Hák je navržen na převážení svitků plechů a
drátů. Jednoduše jde sesadit z jeřábu a zavěšen
ve vaně.
Odsávání výparů z tunelu je zajištěno radiálním
ventilátorem.
Všechny kontaktní
součásti jsou z PP
a oběžné kolo z nerezi.
Ventilátor je poháněn
elektromotorem
a řemenovým převodem.
Děkujeme za pozornost!
Použitý SW:
-
-
Autodesk inventor 11, 2009
Autocad 2009
Microsoft PowerPoint

similar documents