Leon Pogelšek - Tradicionalni slovenski zajtrk

Report
„Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje“
Partner: DOMAČI VRT d.o.o.:
MOŽNOST OSKRBE JAVNIH
ZAVODOV Z PRED PRIPRAVLJEN
ZELENJAVO
.
v okviru projekta LEADER LAS Dolenjske in Bele krajine z
naslovom „LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI“
Leon Pogelšek
Novo mesto: 10. 04. 2013
..
Strategija družbe:

je pridobiti čim več kvalitetnih živil lokalnih pridelovalcev
(sveža sadje in zelenjava iz njive do kupca - z visoko
hranljivimi vrednostmi, kakovostnimi zahtevami),

Živila lokalnih pridelovalcev dostavljati v javne ustanove
(doseči obojestranski – partnerski odnos),

Varovati okolje,

Skrbeti za zdravo prehrano – upoštevaje
standarde kakovosti živil,
16.10.2012
2
Naši dobavitelji:
a)
b)
V času sezone - Lokalni pridelovalci – kmetje Bela
krajina, Dolenjska, zadruge … (konec aprila – decembra),
Izven sezone - uvoz (žal nismo samooskrbni).
Cilj:
o Čim več živil lokalne pridelave v času sezone,
o
Čim več partnerskih povezav.
16.10.2012
3
Naši kupci - programi:
a)
Program sveža zelenjava in sadje - veleprodaja:

Konvencionalna pridelava,

Integrirana pridelava – z dokazili,

Ekološka pridelava – z dokazili,
Trenutno poteka dobava 38 šolam in vrtcem JV SLO;
Ostalo 86 javnih in drugih ustanov,
b)


Očiščeni program
(očiščena in rezana sadje in zelenjava):
Ciljni kupci:
poslovalnice Spar, Tuš, OMV, gostinci,
(šole, vrtci, hoteli, javne kuhinje, gostišča).
16.10.2012
4
Količina potrebne zelenjave 2012:
5
Količina potrebnega sadja 2012:
6
Zaključek:
16.10.2012
7
Hvala za pozornost
16.10.2012
8

similar documents