Mo**tí ptáci

Report
Nadřád: Létaví (Neognathae)
neognátní typ lebky
odlišně tvarovaná pánev
samci nemívají penis
o vejce a mláďata pečují samice nebo oba
rodiče
Řád: Tučňáci (Sphenisciformes)
mořští
ztratili schopnost létat
výborně plavou – veslují křídly
po souši se pohybují vzpřímeně, opírají se o ocas
nohy posunuty vzad, prsty s velkými drápy spojují
plovací blány
silná vrstva podkožního tuku
husté šupinovité peří
loví ryby a hlavonožce
hnízdí v koloniích
vejce zahřívají v kožním záhybu mezi nohama a
břichem
tučňák patagonský
Řád: Potáplice (Gaviiformes)
pestře zbarvení
rybožraví
jezera na severu
potáplice severní
Řád: Potápky (Podicipiformes)
loví ostrým, úzkým zobákem vodní
živočichy včetně ryb
kožní lemy na prstech – výborný pohyb
pod vodou
hydrodynamický tvar těla
hnízdo na vodě
potápka roháč
potápka malá
Řád: Trubkonosí
(Procellariiformes)
dlouhá štíhlá křídla – plachtí nad hladinou
plovací blány – dobře plavou
na souši jen v době hnízdění a pelichání
hnízdí v koloniích
loví ryby, hlavonožce, medúzy
v žaludku shromažďují olejovitou tekutinu
– krmení mláďat
albatros stěhovavý
buřňák lední
Řád: Veslonozí
(Pelecaniformes)
velcí, mořští
veslovací nohy (všechny prsty spojené
plovací blánou)
rybožraví
hnízdí v koloniích
pelikán bílý
kormorán velký
Řád: Brodiví (Ciconiiformes)
prodloužené běháky – brodění
prodloužené prsty na noze – pohyb po
bahnitém dně
zdržují se na mělčinách a březích
dlouhý krk, masivní zobák
výborní letci – plachtí
loví drobné živočichy
čáp bílý
čáp černý
čáp marabu
volavka popelavá
bukač velký
bukáček malý
kvakoš noční
kolpík bílý
ibis posvátný
Řád: Plameňáci
(Phoenicopteriformes)
pobřeží mořských zátok, jezera
brodivé nohy, plovací blána mezi prsty
dlouhý krk
zahnutý zobák, na okraji rohovité plošky
hnízdí ve velkých koloniích
kupovitá hnízda z hlíny
plameňák růžový
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
plovaví, vodní
krátké dozadu posunuté nohy, 3 prsty
spojené plovací blánou
husté prachové peří
mohutná kostrční žláza
zploštělý zobák s příčnými rohovitými
zoubky, na konci zobáku rohovitý nehet
mláďata jsou nekrmivá
kachna divoká
čírka obecná
lžičák pestrý
polák velký
kajka mořská
polák chocholačka
labuť velká
labuť zpěvná
labuť černá
husa velká
Řád: Hrabaví (Galliformes)
na prstech tuhé a široké drápy
♂ mají rohovité ostruhy, pestře zbarveni,
hřebeny, laloky
let je prudký, těžký
popelí se – zbavují se parazitů
polygamní, většina žije v hejnech
mláďata jsou nekrmivá, starají se ♀,
snůška je početná
- domestikované druhy
tetřev hlušec
tetřívek obecný
bažant obecný
koroptev polní
křepelka polní
páv korunkatý
perlička kropenatá
krocan divoký
krocan domácí
kur bankivský
Řád: Dravci (Falconiformes)
silný zahnutý zobák
spáry – noha s mohutnými, ostrými drápy, silné
sevření
vynikající letci
mimořádně bystrý zrak i sluch
monogamní, mláďata krmivá, krmí je oba rodiče
♀ je větší
masožraví, kořist polykají s peřím, chlupy a
kostmi → vývržky
krahujec obecný
jestřáb lesní
káně lesní
sokol stěhovavý
ostříž lesní
poštolka obecná
moták pochop
orel skalní
orel mořský
orel bělohlavý
kondor velký
sup bělohlavý
hadilov písař

similar documents