Comein GPS Tracking informa*ný systém ponúka rozsiahle mo

Report
Comein GPS Tracking informačný systém ponúka rozsiahle možnosti
využitia pre kontrolu malých a stredných firiem až po nadnárodné
spoločnosti.
Inštalácia Gps zariadenia
montáž našim technikom
do 24h, podľa rozsahu funkcií
- konfigurácia jednotky
- nastavenie informačného
systému
- podrobné zaškolenie
- odborná
Kniha jázd
- spĺňa požiadavky účtovných
a daňových predpisov
stanovených podľa zákona
- kompletné informácie o dĺžke
trvania jednotlivých jázd a státí
- možnosť editácie trás
Online lokalizácia
- lokalizácia polohy v rámci SK,
EU, svet
- zobrazovanie v prostredí
Google maps
- sledovanie viacerých vozidiel
súčasne
- notifikácia stavou vozidla
Základne vlastnosti IS - GPS
Geofence
- služba, ktorá sleduje či automobil
neopustil určitú lokalitu (mesto, región, štát)
- notifikácia formou SMS, Email, alebo priamo v IS
Help tlačidlo - programovateľné tlačidlo, kontaktuje záchranne
zložky, v prípade potreby cestujúcich vo vozidle
Udalosti/reporty – nakonfigurovanie systému na základe
špecifických požiadaviek zákazníka
Správa vozidiel
- zoznam trás jednotlivých vozidiel
- podrobné štatistiky trás pomocou časových intervalov
(grafy,tabuľky)
- notifikácia o servisných prehliadkach
GPS - funkcie rozšírené
- sledovanie spotreby PHM (Cena sa mení v závislosti od
veľkosti PHM čidla, to je potrebné prispôsobiť podľa druhu
nádrže)
- import elektronických tankovaní
- napojenie na riadiacu jednotku prostredníctvom Can Bus,
využívanie presných údajov o vozidle
- identifikácia vodiča cez RFID reader + 5ks identifikačných
kariet
- SMS upozornenia pri alarmových situáciách
- prepojenie s kamerou, mikrofónom
a mnoho ďalšieho ...
Možnosti s vozidlom
Veľmi dôležitá funkcia v prípade podozrenia odcudzenia vozidla je možné automobil zablokovať
niekoľkými spôsobmi.
Náhľad „Mesto“
Náhľad grafického rozhrania pohybu vozidiel s využitím technológie Google maps.
Kniha jázd / rýchly náhľad
Zobrazuje náhľad jednotlivých trás, možnosť zobrazenie konkrétnej prejdenej trasy na mape.
Kniha jázd / komplet
Detailná kniha so zobrazenými jednotlivými trasami možnosti ich prechádzania a filtrácie údajov.
Náhľad „Štát“
Náhľad grafického rozhrania pohybu v rámci štátu vozidiel s využitím technológie Google maps.
Správa šoférov
Celkový prehľad šoférov, zobrazenie jednotlivo, kniha jázd, štatistiky, vyťaženosť vozidla, kalendárny
prehľad pre každého osobitne.
Štatistika šoféra / vozidla
Zobrazuje presné údaje jednotlivo pre šoféra za určité obdobie, v prehľadných grafoch a tabuľkách.
Na výber je veľké množstvo údajov ktoré sa dajú jednoducho filtrovať.
Kalendár vyťaženosti vozidla
Ponúka možnosti zobrazenia priamo z kalendára, obsahuje všetky údaje o jazde, jej trvaní, dĺžke
trasy a jednotlivých zastávok
Profil konkrétneho dňa / detail
Zobrazuje vyťaženosť vozidla za dané obdobie, po kliknutí sa zobrazí tabuľka s presnými údajmi za
daný deň (km, čas, zastávky atď. )
Správa skupín
Skupiny s možnosťou nastavenia udalostí, na ktoré má systém reagovať zaslaním sms,
alebo emailu konkrétnemu užívateľovi, alebo užívateľom.
Gps pre potreby autoškoly
Zobrazuje aký dlhý čas odjazdili jednotlivé osoby identifikované na základe čipovej karty, alebo kľúčenky, tento
systém sme vyvíjali presne pre potreby autoskoly, zefektívnuje proces rezervácie jázd pre študentov a tým pádom
odburáva nadmernú prácu pre inštruktorov, je to nástroj pre kontrolu a evidenciu. Slúži aj ako databáza všetkých
žiakov s celkovou realizáciou kurzov. Možnosť vyhodnocovať uspešnosť týchto kurzov a analyzovať na základe
určitých kritérii.
Autoškola – Správa osôb
Základný prehľad o inštruktoroch a žiakoch autoškoly. Poskytuje údaje o počte jázd, prejdenej vzdialenosti , počtu
hodín strávených za volantom. Každému užívateľovi, či už inštruktorovi alebo žiakovi je pridelený unikátny kľúč
alebo čipová karta, ktorá ho jednoznačne identifikuje pri vstupe do vozidla. Kód kľúča sa nachádza takisto v prehľade
osôb.
Autoškola – Prehľad jázd
Podrobná kniha jázd vybranej osoby slúži ako kompletný záznam činnosti jednotlivých osôb.
Zobrazuje napríklad, s ktorým žiakom absolvoval inštruktor, ktorú jazdu, v akom trvaní a podrobnú
adresu alebo suradnice štartu a cieľa.
Autoškola – Kalendár osoby
Kalendár konkrétnej osoby prehľadne zobrazuje základné informácie o jednotlivých dňoch a časoch
stráveným za volantom. Môže slúžiť aj ako kalendár na plánovanie budúcich jázd ako pre
inštruktorov, tak aj pre žiakov. Osoby si môžu overiť harmonogram svojich jázd.
Autoškola – Profil dňa
Ak si v kalendári osoby vyberieme konkrétny deň, dostaneme komplexné informácie o činnosti
osoby počas neho. Podrobný rozpis jázd, osoby, ktoré v aute jazdili, mestá, v ktorých sa jazdilo a
mnoho ďalšieho. Je možné aj prípadné doplnenie zobrazovaných dát podľa požiadaviek konkrétnej
autoškoly.
Autoškola – Štatistiky osoby
Štatistiky osoby graficky znázorňuju množstvo informácií o činnosti jednotlivých osôb. Od počtu
najazdených kilometrov za vybrané časové obdobie, až po počet kilometrov vrámci jednotlivých miest.
Rezervačný systém
prehľadné a rýchle rezervovanie
filter obsadených a voľných áut
jednoduchá rezervácia
prehľad obsadenosti aút pre
personál
- vygenerovanie objednávky,
faktúry, či zmluvy podľa vaších
potrieb a prepojenie s
obchodnou agendou
-
Náhľad rezervačného systému
Tento elektronický formulár obsahuje základné informácie pre správnu evidenciu objednávok, ktoré
sa automaticky ukladajú v obchodnej databáze.
GPS pre potreby reštaurácie
Po prebraní objednávok šoférom v priestoroch prevádzky sa na mape rozložia ciele pre dodanie jedál, v systéme je
možné vidieť celkový priebeh ich realizácie, upozorni aj na prípadné vybavovanie osobných záležitostí počas
pracovnej smeny. Zefektívňuje celkový chod donášky a ponúka miesto na realizáciu šoférov ako si vybrať trasy tak aby
to bolo čo najefektívnejšie.

similar documents