MS-tauti Pohjois-Savossa - Kuopion MS

Report
MS-tauti
Pohjois-Savossa
Vuosina 2008-2012
Alma Mikkola LK
S
Ilmaantuvuus Suomessa
S Koko Suomen ilmaantuvuus 7/100 000/v
S Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä: 11.6/100 000/v
S Vaasan sairaanhoitopiirissä: 5.2/100 000/v
S Pohjois-Pohjanmaalla: 6.3/100 000/v
Pohjois-Savon ilmaantuvuus
S Vuosina 2008-2012 92 potilasta sai MS-taudin diagnoosin:
62 naista, 30 miestä
S MS-taudin keskimääräinen vuosittainen ilmaantuvuus oli
6.6/100 000/v
S KEO jäi 10 henkilölle
S RRMS 90 %:lla, PPMS 10 %:lla
MS-diagnoosien lukumäärä PohjoisSavossa sukupuolen mukaan
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Miehet
Naiset
2008
2009
2010
2011
2012
Sairastumisikä
S Naiset: ensioireet keskimäärin 34.4 –vuotiaana
S Diagnoosi 37.3 -vuotiaana
S Miehet: ensioireet keskimäärin 35.4 –vuotiaana
S Diagnoosi 40.9 –vuotiaana
S Yksi lapsi sai MS-diagnoosin: 13-vuotias poika, oireena
tajuttomuus-kouristuskohtaukset
Ensioireet
%
25
20
15
10
5
0
Magneettikuvauslöydökset
S Pään MRI MS-taudille tyypillinen 90.2%:lla
S Kaularangan MRI tehty 73.9%:lle
S MS-tyypillinen 66.2%:lla
S Rintarangan MRI tehty 58.7%:lle
S
MS-tyypillinen 51.8%:lla
Selkäydinnestelöydökset
S IgG-indeksi suurentunut (>0.60) 88.4 %:lla
S Naiset 91.4%:lla
S Miehet 82.1%:lla
S Positiivinen oligoklonaliteetti –löydös 67.4%:lla
S Naiset 71.2%:lla
S Miehet 59.3%:lla
Akvaporiini-4-vasta-aineet
S Yhtään neuromyelitis opticaa ei diagnosoitu seuranta-
aikana
S Akvaporiini-4-vasta-ainemääritys tehty 8 henkilölle
S 1 vasta-ainepositiivinen, mutta taudinkuvan ei sopinut
neuromyelitis opticaksi
Immunomoduloiva hoito
S 76.1 % (n=70) MS-diagnoosin saaneista sai
immunomoduloivaa hoitoa
S 1 potilas sai immunosuppressiivista hoitoa (Azamun)
S 15.2 % (n=14) ei saanut immunomoduloivaa hoitoa
S Em. arvosta poistettu poismuuttaneet (7 henkilöä), joiden
nykyhoidosta ei tietoa
S 8 henkilöllä ei uusia relapseja tai MRI-muutoksia, kahdella
PPMS, yksi sai rituximabihoidon reumaan, kaksi kieltäytyi
Lääkkeiden teho & siedettävyys
Käyttäjiä
Lopetuksia (%)
Haitta (%)
Tehon puute (%)
Ominaisuus
(%)
Avonex
17
64.7
23.5
35.3
5.9 *
Betaferon
14
35.7
21.4
14.3
0
Rebif
19
31.6
5.3
23.6
0
Copaxone 36
25
22.2
2.8
0
Tysabri
8
62.5
0
12.5
50**
Gilenya
3
0
0
0
0
Extevia
2
0
0
0
0
*Avonex:iin (i.m.) liittyvä pistokammo
** Tysabri-hoitokertojen täyttyminen
Kortisonipulssihoidot
45.7 % MS-diagnoosin saaneista ei tarvinnut kortisonipulssihoitoja
%
50
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
≥5
Yhteenvetoa
S MS-taudin sairastuvuus Pohjois-Savossa Suomen
keskiluokkaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kanssa
S Mahdollisesti hyvänlaatuinen taudinkuva yleinen alueella
S Iso osuus potilasta, jotka eivät tarvinneet immunomoduloivaa
hoitoa tai kortisonipulssihoitoja

similar documents