MS Exchange a MS Outlook

Report
Představení Office365
Břetislav Regner
PROJEKT financovaný
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Office365
• Řešení zahrnující tři komponenty
– Exchange online – zajišťuje služby pro e-mail,
kalendáře, kontakty a úkoly
– Lync online – komponenta pro online komunikaci
(instant messaging, hlasovou a videokomunikaci)
– Sharepoint – řešení po knihovny dokumentů,
workflow, portály…
– Vše pod jedním účtem
– Možnost nastavování různých práv ostatním
uživatelům
Bezpečnost
• „Cloudové“ řešení
• Data umístěna na serverech Microsoftu (Irsko,
Holandsko)
• http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&lo
c=331#a71
• http://www.microsoft.com/cscz/office365/trust-center.aspx
Získání účtu
• Licence pro všechny zaměstnance
• Spravuje ÚVT
• Účet je možné aktivovat prostřednictvím CIT
SUKB (nebo jiného fakultního LVT)
• Účet UČ[email protected] + libovolná univ. adresa
• Webové rozhraní mail.ucn.muni.cz
• Informace na
http://cit.ukb.muni.cz/kurzy/kurzy/outlookexchange/117-office365.html
Získání účtu (IS)
• Účet je možné aktivovat přes IS (Externí
služby)
• Adresa uč[email protected], zatím není možné
použít jiné adresy
• Informace
https://is.muni.cz/auth/extservices/
Mail klient a mail server
• Poštovní klient (Thunderbird, Outlook Express,
Outlook, The Bat, Eudora…)
– Umí přijímat, odesílat a organizovat poštu
• Mail server
– Komunikuje s poštovním klientem, v určitém
uchovává příchozí (případně i odchozí) poštu
– Poštu (obvykle) zpřístupňuje i přes
webové rozhraní
MS Outlook
• Outlook
– Mail klient
– Kontakty
– Kalendář
– Úkoly
– Poznámky
– SMS
• Personal Information Manager (PIM) nebo
také groupware klient
MS Exchange
• Mail server
• Zároveň ukládá všechny ostatní informace z
MS Outlook
– Outlook není třeba zálohovat (jsou v něm jen
kopie dat ze serveru) – pozor, nepoužívat osobní
složky!!!
• Umožňuje sdílení různých informací (proto
„groupware“)
MS Exchange + Outlook + OWA
• Veškerá údaje (maily doručené i odeslané,
kontakty, úkoly, události) jsou uloženy na serveru
• Jsou k dispozici na libovolném počtu počítačů s
Outlookem
• Zároveň jsou k dispozici přes komfortní webové
rozhraní (Outlook Web App) blízce simulující plný
Outlook
• Synchronizace s mobilními zařízeními („chytré“
mobilní telefony)
MS Sharepoint
• Řešení pro správu dokumentů
– Osobních
– Týmových
• Možnost sdílení dokumentů, verzování
• Možnost současné práce na témže dokumentu
• Týmové kalendáře, úkoly, diskuse a mnohé
další
Práce s dokumenty
• Možnost vytváření a úprav přímo v prohlížeči
nebo přes Office
• Možnost připojení úložiště přímo do Windows
jako další jednotku
• Pro offline přístup – Sharepoint Workspace
Pokročilejší nástroje
• Workflow
– Např. schvalování dokumentů (i víceúrovňové)
– Možnost programování i komplikovaných aplikací

similar documents