Att leva med MS

Report
Vad är MS?
Vad är MS?
Centrala nervsystemet
• En av de vanligaste neurologiska
sjukdomarna, känd sedan länge
• MS är en autoimmun sjukdom
• En autoimmun inflammation riktad mot
nervvävnad i centrala nervsystemet
• Kroppens immunförsvar riktar ett
angrepp mot myelin
• Symptomen varierar beroende på var
angreppet sker
Hjärnan
Ryggmärgen
Synnerven
MS i siffror
•
•
•
•
•
•
I Sverige har ungefär 17000 människor MS
Ungefär 450 personer insjuknar årligen
Debut mellan 10-60 år, vanligen mellan 20-40 år
Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män
Förekomsten varierar i olika delar av världen
Sverige är högriskområde liksom övriga Nordeuropa och
Nordamerika
Skov och pseudoskov
• Sjukdomen förlöper oftast i skov
• Ett skov betyder att patienten under minst ett dygn uppvisar ett nytt
neurologiskt symptom, eller en försämring av ett gammalt symptom
• Skov varar från ett dygn till flera månader, för att sedan gå tillbaka
• Skovet ger inte feber
• Pseudoskov: symptom från gamla skov återkommer
• Pseudoskov aktiveras inte av MS utan utlöses av yttre faktorer
• Vanligaste orsaken till pseudoskov är infektion med feber
Förlopp
Debut
Förlopp
Skovvis
förlöpande
Sekundär
progressiv
Primär
progressiv
Symptom
•
•
•
•
•
Synnervsinflammation
Svaghet i armar och ben
Känselnedsättning
Gångsvårigheter
Balansstörning
•
•
•
•
Trötthet, fatigue
Smärta
Minnespåverkan
Blåsrubbning
Diagnos
•
•
•
•
•
Sjukdomshistoria, neurologisk undersökning
Spridning i tid
Två kliniska skov
Ett skov och nytillkomna förändringar efter 6 månader
Hjälpmedel: ryggvätskeprov, magnetkamera och neurofysiologisk
undersökning
MRT –
magnetresonanstomografi
Orsaker
• Intensiv forskning kring både ärftlighet och miljöfaktorer
Risken att utveckla MS om en nära
släkting har sjukdomen
•
•
•
•
•
Normalrisk i Sverige
Syskon till person med MS
Tvåäggstvilling till person med MS
Barn till person med MS
Enäggstvilling till person med MS
0,1-0,2 %
2%
2%
2%
30 %
Miljöfaktorer
• Latitud / solljusexponering / D-vitamin
– Tidigare solljusexponering skyddar
– Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar
– D-vitamintillskott: riskreduktion 40 %
• Epstein-Barr virusinfektion
– Körtelfeber som tonåring: högre risk
– Inte bärare av EB-virus: lägre risk
• Rökning
– Även passiv rökning ökar risken
– Snus ökar inte risken
• Stress? Infektioner? Efter förlossning?
Sammanfattning av det här avsnittet
•
•
•
•
MS är en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar
Förlöper i skov
Många olika symptom
Orsaken till MS inte känd

similar documents