Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości – prezentacja

Report
Strategia modernizacji
przestrzeni sprawiedliwości w Polsce
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Wymiar sprawiedliwości jako system naczyń połączonych
MS
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Marzec 2013
Prace zespołu
• Szkolenie z zakresu metodologii Balanced Scorecard
• Analiza SWOT dla działu sprawiedliwość
• Ustalenie wizji, celów i mierników
• Ustalenie wartości mierników i strategii komunikacji
• Konsultacje środowiskowe (z udziałem zespołu)
Luty 2014
• Redakcja tekstu strategii
• Podpisanie strategii
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Misja i wizja strategii
Misja
Zapewniamy prawo obywateli do
sprawiedliwości wykonując swoje
zadania w sposób sprawny,
kompetentny i efektywny
Wizja
Cieszące się zaufaniem instytucje
państwa w przestrzeni
sprawiedliwości
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Kierunki strategiczne
PRAWA OBYWATELI W CENTRUM
PRZESTRZENI SPRAWIEDLIWOŚCI
POPRAWA SPRAWNOŚCI
ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI
DZIAŁANIA (KONSOLIDACJA)
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Kierunki strategiczne
PRAWA OBYWATELI W CENTRUM
PRZESTRZENI SPRAWIEDLIWOŚCI
…dzisiejszy kryzys polskiego wymiaru sprawiedliwości polega na
tym, że nie dostrzega on w ogóle, iż na prawo możemy patrzeć z
dwóch perspektyw: "miecza" (gdy państwo egzekwuje obowiązki
obywatela) i "tarczy" (gdy obywatel widzi w prawie źródło ochrony
przed państwem)…
T. T. Koncewicz, Sądzie, sądź, Polityka nr 50 (2887)
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Kierunki strategiczne
POPRAWA SPRAWNOŚCI
Szybkość/
Procedury
Gwarancje
Jakość
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Kierunki strategiczne
ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI
DZIAŁANIA (KONSOLIDACJA)
Ludzie
Komunikacja
Systemy IT
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Kierunki strategiczne
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
Racjonalizacja wydatków
Wygospodarowanie środków na cele rozwojowe
Centra zakupowe i benchmarking finansowy
Badanie efektywności i wykorzystanie środków z
UE
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Wdrażanie strategii
Kontrola
Zarządcza
Dobre
praktyki
Model
partycypacji
• Plany
działalności
• Cele,
mierniki,
ryzyko
• Nie
wymagają
zmian
legislacyjnych
• Sprawdzone
• Otwarcie
systemu
• Udział
interesariuszy
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości
dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji MS
Dziękuję za uwagę

similar documents