MS-Access - Seniornet Vlaanderen

Report
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
MS-Access
Gegevens beheren en rapporteren
Voorjaar 2009
Digitale Beelden
1
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Wat leren we in deze cursus?
 Inleiding: waarom een database?
 Analyse
 Tabellen en relaties
 Data selecteren met queries
 Data beheren met formulieren
 Data weergeven in rapporten
 Werken met macro’s
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
2
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Conventies (Kan ook zonder, maar is beter met….)
 Voor tabellen: start de naam met tbl_xxxxxx
 Voor queries voor formulieren: start de naam met qry_xxxxx
 Voor queries voor rapporten: start de naam met rap_xxxxx
 Voor losse occasionele queries start de naam met sel_xxxxx
 Voor formulieren: start de naam met frm_xxxxx
 Voor rapporten: start de naam met Rap_xxxxx
 Voor naamgeving: alterneer met hoofdletters: bv.
LeveringsDatum of ProductCategorie
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
3
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
1. Inleiding
Waarom een database?
4
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Definitie (Wikipedia)
 Een database, gegevensbank of databank is een digitaal
opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele
raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol
voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder
meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de
wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.
 Een database moet aan de volgende minimale voorwaarden
voldoen om als database gezien te worden:
 Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgeslagen.
 Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgezocht en
doorzocht.
 Gegevens moeten gewijzigd kunnen worden.
 Gegevens moeten verwijderd kunnen worden zonder dat dit de
werking van dat systeem nadelig beïnvloedt.
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
5
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Hoe gaat men tewerk?
 Stap 1: analyse van het probleemdomein dat men wil
informatiseren:
 Wat zijn de belangrijkste elementen?
 Wat zijn hun eigenschappen?
 Stap 2: kies een database ontwikkelingsomgeving
 Oracle, MySQL, MS-Access
 Online of offline
 Stap 3: ontwikkeling van de database
 Stap 4: inbrengen van de gegevens en beheer ervan
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
6
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
In deze cursus…
 Probleemdomein: een bedrijf verkoopt een reeks producten.
Ze worden besteld door klanten en een aantal medewerkers
staan hier voor in. Het bedrijf maakt de producten niet zelf,
maar koopt ze aan bij een aantal leveranciers. De voorraad
moet goed beheerd worden: tijdig bijvullen.
 We maken gebruik van
MS-Access en werken uitsluitend
offline: het bedrijf heeft geen web winkel.
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
7
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 1: Analyse
Het analyse model
8
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Zoek de belangrijkste elementen
Klant
Voorjaar 2009
Bestelling
Leverancier
Database MS-Access 2007
Medewerker
Product
Magazijn
9
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Zoek relaties tussen elementen
1
Voorjaar 2009
n
1
Leverancier
1
n
Klant
1
1
1
1
n
n
1
n
1
Bestelling
Medewerker
1
1
1
Product
1
1
1
Database MS-Access 2007
Magazijn
10
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Relaties eenvoudiger voorgesteld
1
Voorjaar 2009
n
Klant
n
n
Product
1
Bestelling
Medewerker
n
n
1
1
Leverancier
1
Magazijn
Database MS-Access 2007
11
Zoek hun eigenschappen
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Klant
•Klant-ID
•Naam
•Voornaam
•Adres
•Postcode
•Stad
•Regio
•Land
•Telefoon
•Fax
Leverancier
•Leverancier-ID
•BedrijfsNaam
•Adres
•Postcode
•Stad
•Regio
•Telefoon
•Fax
Voorjaar 2009
Bestelling
Medewerker
•Bestelling-ID
•Klant-ID
•Medewerker-ID
•BestelDatum
•LeveringsDatum
•VerzendingsDatum
•Verzonden
•Betaald
•Medewerker-ID
•Naam
•Voornaam
•Afdeling
•Chef
•Binnenpost
•E-mail
•Fax
•Regio
Product
•Procuct-ID
•ProductNaam
•Beschrijving
•RichtPrijs
•Categorie
•Leverancier-ID
Database MS-Access 2007
•Medewerker-ID
•Adres
•Postcode
•Stad
•Telefoon
Magazijn
•Product-ID
•MinimumStock
•AantalInStock
•AantalBesteld
•BestelDatum
•LeveringsDatum
•Ontvangen
•Betaald
12
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Soorten relaties in MS-Access
A
B
1
1
n
Voorjaar 2009
1
A
B
n
A
B
n
A
B
•A-ID
•A-ID
A
B
•A-ID
•B-ID
•A-ID
A
AB
B
•A-ID
•A-ID
•B-ID
•B-ID
Database MS-Access 2007
13
Het Analysemodel
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Klant
•Klant-ID
•Naam
•Voornaam
•Adres
•Postcode
•Stad
•Regio
•Land
•Telefoon
•Fax
Leverancier
•Leverancier-ID
•BedrijfsNaam
•Adres
•Postcode
•Stad
•Regio
•Telefoon
•Fax
Voorjaar 2009
Bestelling
•Bestelling-ID
•Klant-ID
•Medewerker-ID
•BestelDatum
•LeveringsDatum
•VerzendingsDatum
•Verzonden
•Betaald
Product
•Procuct-ID
•ProductNaam
•Beschrijving
•RichtPrijs
•Categorie
•Leverancier-ID
Medewerker
BesteldProduct
•Bestelling-ID
•Product-ID
•Prijs
•Aantal
Categorie
•Categorie-ID
•Benaming
•Omschrijving
Database MS-Access 2007
•Medewerker-ID
•Naam
•Voornaam
•Afdeling
•Chef
•Binnenpost
•E-mail
•Fax
•Regio
Magazijn
•Product-ID
•MinimumStock
•AantalInStock
•AantalBesteld
•BestelDatum
•LeveringsDatum
•Ontvangen
•Betaald
14
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 2: De Tabellen en Relaties
Het analyse model omzetten in
tabellen en relaties
15
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Tabellen
 De kolommen noemt men nu
Velden,
met een Veldnaam
 Elk veld is van een bepaald
GegevensType dat bepaalt hoeveel
geheugenruimte moet worden voorzien
Records
Een Primaire Sleutel dient om
 De rijen noemt men nu

de records uniek te maken en te ordenen.
Type meestal AutoNummering
 Toegelaten gegevenstypes: het laatste
zijn enumeraties (een gesloten set)
bv. de dagen van de week
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
16
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Tabellen maken
 Maken  Tabel  Opslaan als tbl_xxxxxx
 Ga naar
 Definieer de veldnamen en de bijhorende gegevenstypen
 Definieer de sleutel
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
17
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
De andere tabellen(1)
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
18
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
De andere tabellen(2)
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
19
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Relaties in het globaal model
De te linken
velden
Geen open
linken toelaten
Updates zetten
zich voort
Deletes zetten
zich voort
Voorjaar 2009
Type relatie
Database MS-Access 2007
20
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Implementatiemodel
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
21
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Relaties in een query
 De relatie in een query overschrijft de relatie in het globaal
model.
 In een query bepaalt de relatie de manier waarop de gegevens
zullen worden opgehaald: in de richting van de pijl 
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
22
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 3: Queries
Gegevens selectief ophalen
23
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Waarvoor zijn queries nodig?
 Om gegevens te sorteren
 Om selectief gegevens op te halen
 Om een formulier of rapport aan meerdere tabellen te
koppelen
Maken in 4 stappen
1. Kies de tabellen die van toepassing zijn
2. Leg de juiste relaties
3. Kies de velden die zullen worden gebruikt (*= alle velden)
4. Stel de selectiecriteria in
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
24
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Selectiecriteria
 Enkelvoudig: voor elk gewenst veld schrijf je operator
waarde
 Operator is : =, NOT, <, >
 Waarde hangt wel af van het type :




“xxxxx” voor een string
#xxxx# voor een datum
xxxx voor een getal
Null voor een leeg veld
 Like “A*” : alles wat met een A begint
 Meervoudig: schrijf een AND tussen de voorwaarden of
schrijf de voorwaarden onder elkaar ( is een OR)
 Gebruik ( haakjes) om het duidelijker te maken
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
25
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
3.1 Een query voor één tabel
De gegevens sorteren
26
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
qry_Klant : sortering op Naam
Kies alle
velden
Testen
Oplopend
sorteren
Niet weergeven
(staat al in *)
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
27
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
De SQL weergave
 Queries gebruiken Structured Query
Language (SQL) om opdrachten aan een
database door te geven.
 In Access kan je voor elke query deze SQL
bekijken door op de knop Weergave te
klikken en te kiezen voor SQL.
 Voor ons voorbeeld ziet dat er zo uit:
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
28
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 4 : Formulieren
Op een visuele manier gegevens
invoeren, raadplegen en aanpassen
29
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Een formulier voor de Klant
 Stap 1: een leeg formulier
maken
 Stap 2: de velden toevoegen
 Stap 3: 2 keer kopiëren
 Stap 4: aanpassen voor
invoeren, raadplegen, wijzigen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
30
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
4.1Een formulier voor één tabel
Beheer van statische gegevens
(Invoeren, Aanpassen, Raadplegen)
31
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
frm_Klant_Invoeren
Eigenschappen
aanpassen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
32
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
frm_Klant_Aanpassen
frm_Klant_Raadplegen
 Klik weer op eigenschappen
 Kies gegevens
 Zet de combinatie juist
 Aanpassen:
verwijderen vergt recordkiezer aan !!
 Raadplegen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
33
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Een paar eigenschappen
 Popup: het formulier draait
in zijn eigen venster
 Geen record kiezers
 Knoppen niet vergeten
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
34
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Resultaat
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
35
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Klanten invoeren
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
36
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Klant aanpassen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
37
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Klant Raadplegen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
38
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Gegevens voor oefeningen
 Medewerkers
 Leveranciers
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
39
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Gegevens voor oefeningen
 Producten
 Categorieën
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
40
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
4.2 Formulier met meerdere
tabellen en sub-formulier
Dynamische gegevens beheren
(Invoeren, Aanpassen, Raadplegen)
41
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Wat willen we maken?
Leesbare namen,
geen -ID
Basisgegevens
Bestelling
Voorjaar 2009
Lijst Producten
in subformulier
Database MS-Access 2007
42
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
1. Maak frm_Bestelling_Invoeren
 Maak dit invoer formulier, als popup,
gebaseerd op de tabel tbl_Bestelling
 Gebruikt Tekstvak, Keuzelijst met
invoervak, Keuzevakje en Lijn
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
43
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Formulier koppelen aan tabel
 Klik op zwart rechthoekje van het formulier
 Open de tab Gegevens en stel de Recordbron in
 Alle velden van de tabel zijn nu ter beschikking
voor besturingselementen op het formulier
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
44
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Tekstvak koppelen aan gegevens
 Selecteer het tekstvak en klik op de knop of klik met de
rechtermuisknop en kies Eigenschappen.
 Open de tab Gegevens en stel de besturingselementbron in
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
45
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Keuzelijst met invoervak
 1. invoervak koppelen aan de
gegevens
 Besturingselementbron
 Afhankelijke kolom van de
lijst
 2. De lijst opmaken:
 Gebruik 3 velden: deKlantID, Naam en Voornaam
 Toon enkel tweede en derde
(kolombreedte = xx cm;)
 Toon de eerste 16
(aantal rijen)
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
46
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
2. Maak sub_Bestelling_Product
 Maak dit invoer formulier, gebaseerd op de tabel
tbl_BesteldProduct
 Gebruikt Tekstvak en Keuzelijst met invoervak
 Standaardweergave instellen op Doorlopend Formulier
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
47
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
3. Plaats het subformulier
 Kies en plaats een subformulier
 Op de tab Gegevens en…
 Stel het bronobject in: dit is de
naam van het subformulier
 Koppel de hoofd- en sub velden
via de gemeenschappelijke sleutel
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
48
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Voer een bestelling in…
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
49
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
3.2 Queries met meerdere
tabellen
Input voor een rapport…
50
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Wat willen we
 We willen alle gegevens die betrekking hebben op een




bestelling samen kunnen bekijken, bijvoorbeeld op een rapport
Deze gegevens komen van volgende tabellen:
We vertrekken van de Bestelling
We halen Klant- en Medewerkergegevens op
We willen alle Producten, per Categorie
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
51
De query rap_Bestelling (1)
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
 Maken  Query
 Open het tabeloverzicht en voeg één per één de
nodige tabellen toen
 Klik op de relaties en pas ze zo aan dat de pijl in
de zoekrichting (naar rechts) wijst
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
52
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
De query rap_Bestelling (2)
 Kies de velden die je op het rapport wil zetten
 Stel sortering in op het veld Naam van de Klant
 Selectiecriteria: Besteldatum > Vandaag
 Selectiecritera: er moeten producten besteld zijn : is not null
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
53
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Even de SQL bekijken
 SELECT … FROM … (JOIN) …. WHERE ….ORDER…;
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
54
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 5 : Rapporten
Overzichten van de gegevens
55
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Het rapport
rap_Overzicht_Bestellingen
 Selecteer de rap_Bestelling
 Maken  Rapport
 Wisselen tussen weergaven
 Afdrukken: liggend maken, dan nog 2 pagina’s
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
56
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Vereenvoudigingen (1)
 We willen alles op 1 liggende pagina krijgen.
 ID afkorten en smaller maken: selecteer de tekstbox en sleep
 “Datums” apart erboven zetten en uit 3 labels wegdoen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
57
Vereenvoudigingen (2)
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
 Naam en voornaam in 1
veld plaatsen: opletten met
de namen van de
tekstvakken: mogen niet
veld1 of veld2 noemen
 Selecteer het tekstvak, open
eigenschappen , ga naar
gegevens, pas
Besturingselementbron aan
met de juiste expressie
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
58
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Alternatief voor (2)
 Velden combineren zou je al in de query kunnen doen:
 Maak een nieuw veld met Klant: EXPRESSIE
 Je moet dan wel het vinkje bij de twee bronvelden afzetten
 Niet vergeten het formulier ook aan te passen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
59
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Groepering maken en indelen
 Groepeer de gegevens
 Op Bestelling-ID
 Met een koptekst
 De bestellingsgevens niet op elke lijn
herhalen  een sectie hoger plaatsen
via de indelingsweergave
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
60
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Resultaat
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
61
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Lopend totaal
 We willen per bestelling(-id) een lopend totaal.
 Als percentage van het eindtotaal
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
62
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Eindresultaat
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
63
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Deel 6: Macro’s en VBA
Visual Basic for Applications
64
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Visual Basic versus Macro’s
 Macro’s zijn eenvoudiger maar beperkt in mogelijkheden
 Als je toch een toepassing moet maken met commando’s die
niet via macro kunnen, ga je best direct van start met VB
 Je kan altijd een Macro converteren naar code in VB
 Bij het instellen van de Gebeurtenis kan je altijd kiezen
Een Macro
VB Code
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
65
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Een formulier als menu
 Maken  Formulierontwerp
 Plaats een knop en stel eigenschappen in:
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
66
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Een Macro maken
 Kies voor Opbouwfunctie voor Macro’s
 Geef telkens een Actie en bijhorende Argumenten in
 Actie 1 = minimaliseren (van het actieve formulier)
 Actie 2 = openen van het gewenste formulier
 Schrijf de nodige commentaar voor later of voor opvolgers
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
67
Twee groepen met knoppen (1)
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
 We maken een groep door eerst een rechthoek met een
bepaalde kleur als achtergrond in te stellen
 We plaatsen er een label en vervolgens 3 knoppen en voorzien
de nodig code om de formulieren te openen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
68
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Twee groepen met knoppen (2)
 We selecteren door slepen de rechthoek en




alles wat er op staat
Copiëren en Plakken en er net onder
plaatsen
We passen van de nieuwe rechthoek zijn kleur aan  groen
Geef de label de tekst “Rapporten”
Delete de eerste en derde knop en geef de tweede de naam
“Overzicht Bestellingen” en voor de code in
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
69
Nog wat instellingen
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
 Voor een menu, geen schuifbalken
 Altijd popup
 Geen recordkiezers of
navigatieknoppen
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
70
Opstarten met menu
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
 Druk op de Office knop en onderaan: Open
Opties voor Access
 Kies voor huidige database
 Formulier weergeven  kies het menu
formulier
 We wensen geen navigatie aan de zijkant
 Als je nu de database opent, staat alleen het
menu klaar
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
71
Deze presentatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd zonder de
schriftelijke toestemming van Seniornet Vlaanderen VZW
Bij openen….
Voorjaar 2009
Database MS-Access 2007
72

similar documents