TAR*H ÖNCES* ÇA*LARDA ANADOLU

Report
TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLARDA ANADOLU
Paleolitik Çağ
Mezolitik Çağ
Neolitik çağ
Kalkolitik çağ
Maden Çağı
Konular
Maden
Mezolitik
Kalkolitik
Neolitik
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA
ANADOLU
Yazının kullanılmadığı devirlere tarih öncesi
çağlar yazının bulunmasıyla başlayan
devirlere de tarih çağları adı verilmektedir.
Tarih öncesi Anadolu’dayaşayan uygarlıkları;
Paleolitik, Mezolitik,Neolitik, Kalkolitik ve
Maden çağı olmak üzere beş bölümde
inceleyebiliriz.
Palleolitik Çağ(Eski Taş
Taşı)(m.ö.600 000_100000
Anadol’da bu çağ Antalya yakınlarındaki
Karain,Beldibi,Belbaşı,Ökizini,Kumbucağı
mağaralarında yapılan araştırmalarla
aydınlatılmıştır.Taştan baltalar,uzun yaprak
biçiminde bıçaklar,kemikten iğneler,mızrak
uçları uzun yaprak biçiminde
bıçaklar,kemiktenve fil dişinden yapılmış
heykelcikler,,mağaralarda yer alan duvar
resimleri avcılık ve toplayıcılık ile yaşam
sürdüren mağaralarda barınan bu dönem
insanını anlatan buluntulardır.
Mezolitik Çağ(m.ö 10000-8000)
Neolitik çağa geçiş dönemi olan bu
uygarlık, paleolitik çağn bir tekrarı
gibidir.Daha çeşitli ve daha kullanışlı
şekillere sahip çakmak taşından
yapılmış,mikrolit adı verilen aletler bu
döneme özgürdür.Paleolitik çağın
sonlarında kullanılan Antalya
çevresindeki Karain,Beldibi, ve
Belbaşı mağaraları, bu dönemde de
yerleşim görmüştür.
Neolitik Çağı(( m.ö8000-5500)
İnsan toluluklarının avcı,toplayıcı,tüketici yaşam
sürecinden yerleşik düzeninden üretici düzene
geçtikleri bu dönem kültürüne ait izler sit
Anadolu’da ;Çayönü,Çatalhöyül, Hacılar,norşuntepe,
ve Köşkhöyükyerleşmelerinde görülür.
Çayönü
Diyarbakır yöresinde
Dicle’nin küçük bir kolu olan
Boğazçay kıyısındaki
yerleşim M.ö 7250-6750
yılları arasında
tarihlenmektedir.
Çatalhöyük
Yerleşme dışa tamamen kapalı avlular
etrafında,bitişik düzende kerpiç ile inşa edilmiş
dikdörtgen planlı tapınak ve konutlardan
oluşan mahallelerin birbirine eklenmesinden
oluşmaktadır.
Orta tunç
çağı,Anadolu;şe
hircilik,mimarlık
,heykeltraşlık ve
çömlekçilikte en
başta gelen
merkezlerden
biridir.Kazılarda
tunç eserlerin
yanı sıra
altın,gümüş ve
altın karışımı
olan
elektronlardan
yapılmış
buluntulara
rastlanmıştır.
MçÖ 1700
yıllarında yazıyı
kullanmaya
başlayan Orta
ve Güneydoğu
Anadolu için
Yeni Tunç Çağı
önemli bir
evredir.
Tunç Çağı(m.ö2500-200)
Anadolu’da Tunç çağı 3 bölüme ayrılır.
)
Orta tunç çağı (m.ö 20001500)
Yeni tunç çağı(1000-1200)
 Erken tunç çağı (m.ö 2500-2000
Değerlendirme soruları
1)Yazının kullanılmadığı
devirlere ne ad verilir.
a)Tarih öncesi çağlar
b)Paleolitik
c)Neolitik
d)Tarihsel
Tarih öncesi çağlara ait zengin koleksiyona
sahip olan ve Ankara’da yer alan müze
hangisidir?
a)Anadolu Resim Heykel Müzesi
b)Devlet resim heykel müzesi
c)Anadolu medeniyetleri müzesi
d)MTA müzesi
Değerlendirme soruları
Taş ve maden devri anlamına
gelen çağ aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Kalkolitik
b)Neolitik çağ
c)Mezolitik çağ
d)Paleolitik çağ
 ÜZGÜNÜZ YANLIŞ

TEKRAR
DENE
 TEBRİKLER DOĞRU

DİĞER
DİĞER SORUYA
SORUYA
GEÇİNİZ.
GEÇİNİZ.
TEST SONUCU GENEL DURUM
100
80
60
40
20
0
3.SORU
1.SORU
1.SORU
2.SORU
3.SORU

similar documents