Prezentace aplikace PowerPoint

Report
KAM KRÁČÍ ČESKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
6. 9. 2013 – ŠUMAVA HOTEL SRNÍ
Novinky z dílny ALCOMA „nejen“ roce 2013
Spoje pro páteřní trasy s nižší kapacitou,
poslední míle a B2B segment
LAST MILE
LAST MILE MP 165
LAST MILE MP 360
Volná pásma 5, 10, 17 a 24 GHz
Licencovaná pásma 11 a 13 GHz
Vše v koncepci Full Outdoor
3,5, 7, 14 a 28, 56 MHz
Nově v kapacitách 165, nebo 330 Mbit/s
Volitelně 2 x 100 Base Tx
Volitelně 2 x 1000 Base Tx, F/O (MTU 10240 byte)
Oddělený dohled
ATPC, ACM, FEC, Interleaving
Plně FDD zařízení
Chráněné svorkovnice
Vysoký vysílací výkon
Nízká spotřeba, 25W pro Free Band
ALCOMA
MP600
Obecné cíle a optimalizace produkce
 Postupné uvedení všech zbývajících existujících
frekvencí pro spoje MP – Full Outdoor
Výkony, parametry a technologické požadavky
 Garantovaná kapacita pro zvolenou přenosovou linku
bez vlivu ACM na garantované služby
 Zvyšování kapacit
 XPIC do spojů typu MP
 Plně SW rádio se všemi moderními funkcemi a protokoly
 Asymetrický datový přenos download/upload
 HW s kryptováním AES 256 bit
 SyncE, IEEE 1588
 latence do 15 μs
ALCOMA
MP600

Aktuálně modem s
modulací až 1024 QAM

Šíře pásma 3,5 – 112 MHz

Přenosová kapacita až 900
Mbit/s

Nová patentovaná
technologie synchronizace
za pomoci pilotních
signálů se vzorky
symbolového taktu

Hitless adaptabilní
modulace ACM s
parametry 100 dB/s

Predistorze signálu před
zesílením koncovým
stupněm, umožnuje
využívat maximální výkon i
při vysoké modulaci
AL6F
MP600
Kmitočtová pásma nižší než 10 GHz mají obecnou výhodu v nízkém útlumu v dešti. Při porovnání
pásma 6 GHz s 11 GHz je přídavný útlum v dešti s intenzitou 50 mm/h dokonce o 60% nižší.
Koordinované pásmo 6 GHz slouží tedy k přenosům dat na velmi dlouhé vzdálenosti, ale i
střední vzdálenosti bez nutnosti koordinace spoje s vysokým výkonem. To oproti spojům ve vyšších pásmech výrazně
snižuje cenu poplatku za individuální oprávnění. Provoz spojů v nižších frekvencích snižuje i nároky na instalaci
spoje. Linka také dobře snáší provoz s narušenou přímou viditelností.
AL6F MP600 – Full Outdoor – pásmo 6 GHz










Kmitočtové pásmo 5,925 –6,425 a 6,425–7,125 GHz
Volitelná šířka pásma až 112 MHz
Volitelná modulace až 1024 QAM
Přenosová kapacita 5 – 900 Mbit/s
Hitless adaptabilní modulace ACM s parametry 100 dB/s
Výkon max. 24 dBm
ATPC
Garantovaná kapacita zvolené přenosové linky při použití ACM
Přímá montáž ODU na anténní systém (bez využití propojovacího kabelu)
Paraboly ALCOMA class 2, nebo 3 ve variantách 35 – 120cm
AL13F
MP600
Kmitočtové pásmo 13 GHz je optimálně využitelné všude tam, kde již není možné získat nový
kmitočtový příděl v pásmu 11 GHz, pokud se jedná o trasy na relativně dlouhé vzdálenosti,
protože má prakticky stejný přídavný útlum v dešti a stejnou výši licenčních poplatků.
Další výhodou je možnost koordinace malých kanálu (3,5 a 7 MHz) pro garantované last mile
služby.
AL13F MP600 – Full Outdoor – pásmo 13 GHz









Kmitočtové pásmo 12,75 - 13,75 GHz
Volitelná šířka pásma až 112 MHz
Volitelná modulace až 1024 QAM
Přenosová kapacita 5 – 900 Mbit/s
Hitless adaptabilní modulace ACM s parametry 100 dB/s
Výkon max. 24 dBm
ATPC
Garantovaná kapacita zvolené přenosové linky při použití ACM
Paraboly ALCOMA class 2, nebo 3 ve variantách 35 – 120cm
AL18F
MP600
Kmitočtové pásmo 18 GHz je nejzajímavější pro vysokokapacitní přenosy při zachování
požadavku na spolehlivost a dostupnost, protože je z hlediska fyzikálních vlastností stále ještě
vhodné pro dlouhé skoky. Tato frekvence navíc nabízí největší variabilitu z hlediska zabrané
šíře pásma – přiděluje se v kanálech od 5 do 110 MHz a poplatky jsou díky menšímu
koeficientu za tuto frekvenci příznivější, než u pásma 11 GHz.
AL18F MP600 – Full Outdoor – pásmo 18 GHz









Kmitočtové pásmo 17,7 - 19,7 GHz
Volitelná šířka pásma až 110 MHz
Volitelná modulace až 1024 QAM
Přenosová kapacita 5 – 900 Mbit/s
Hitless adaptabilní modulace ACM s parametry 100 dB/s
Výkon max. 20 dBm
ATPC
Garantovaná kapacita zvolené přenosové linky při použití ACM
Paraboly ALCOMA class 2, nebo 3 ve variantách 35 – 120cm
AL10F
MP600
Spoj AL10F MP600 je generační nástupce 10,5 GHz spojů ALCOMA nabízí robustnost a
spolehlivost, který doplňuje stávající produkty. Nyní navíc s implementovanou bezeztrátovou
modulací ACM a vysokou citlivostí, oproti stávajícím zařízením na trhu nabízí přenosovou
kapacitu 230 Mbit/s u spojů určených pro provoz v ČR podle VO_ R_14.
Pro zahraniční trhy je možné využití až 56 MHz šíře pásma s certifikovanou kapacitou 460
Mbit/s. Spoj využívá novou generaci modemu s 1024 QAM modulací a patentovanou
technologií synchronizace radiového přenosu za pomoci pilotních signálů se vzorky
symbolového taktu. To posouvá hranici odolnosti proti rušení tam, kde ještě před několika
lety nebylo možné 10,5 GHz spoje nasazovat.
Technologie AL10F MP600 – Full Outdoor – pásmo 10,5 GHz









Kmitočtové pásmo 10,0 – 10,7 GHz
Volitelná šířka pásma až 56 MHz (28MHz v ČR)
Volitelná modulace až 1024 QAM
Přenosová kapacita 460 Mbit/s
Hitless adaptabilní modulace ACM s parametry 100 dB/s
max. + 20dBm (+ 3 dBm omezení pro ČR)
ATPC
Garantovaná kapacita zvolené přenosové linky při použití ACM
Paraboly ALCOMA class 2, nebo 3
Inovace anténních
systémů
AL1-xx/AL2-xx UNI
 Inovace parabolických antén o Ø 35 a 65 cm
 Kompaktní odlehčený odlitek pro uchycení ODU,
který umožní okamžitou a snadnou montáž
jednotky
 Variantně úchyty MP/REMEC
 Antény 35 a 65 cm budou standardně pro všechna
pásma dodávány s držákem pro jemné ladění
 Zachovaná zpětná kompatibilita pro starší typy ODU
jednotek
 Class 2/ 3. Single/dual polarized
Vám děkuje za pozornost
www.alcoma.cz
Vinšova 11, Praha 10, 106 00
__________________________________________________________

similar documents