ALE KOMMUN

Report
Hur ser väljarna på det
politiska läget i Ale?
TNS-Sifo 13-17 oktober
Valet i Ale 2014
Mandatfördelning
S
Mp
V
M
Fp
C
Kd
FiA
Ad
SD
17
3
3
10
2
2
2
2
3
5
Nuvarande grupperingar
Mandatfördelning
S
Mp
V
17
3
3
M
Fp
C
Kd
FiA
Ad
SD
10
2
2
2
2
3
5
=>
23 mandat
Nuvarande grupperingar
Mandatfördelning
S
Mp
V
17
3
3
=>
23 mandat
M
Fp
C
Kd
FiA
10
2
2
2
2
=>
18 mandat
Ad
SD
3
5
Nuvarande grupperingar
Mandatfördelning
S
Mp
V
M
Fp
C
Kd
FiA
17
3
3
10
2
2
2
2
Ad
SD
3
5
=>
23 mandat
=>
18 mandat
=>
8 mandat
Nuvarande grupperingar
Mandatfördelning
S + Mp + V
Alliansen + FiA
Ad + SD
=>
=>
=>
23 mandat
18 mandat
8 mandat
Ingen vill samverka med SD
Nuvarande grupperingar
Mandatfördelning
S + Mp + V
Alliansen + FiA
Ad + SD
=>
=>
=>
23 mandat
18 mandat
8 mandat
Ingen vill samverka med SD
=> Minoritetsledning med SD som vågmästare
Vi frågar väljarna!
• Kontakt med TNS Sifo om att göra en
undersökning
• Underlag för frågeområden till TNS Sifo
• TNS Sifo formulerar frågeunderlaget för
godkännande
• Fältperiod 13-17 oktober
• 500 respondenter
• Slumpmässigt urval
• Fråga om partival i kommunvalet
Hur ser väljarna på SD som
vågmästare?
• Föredrar du en blocköverskridande
majoritetsledning eller en minoritetsledning
med SD som vågmästare?
Vill väljarna ha en blocköverskridande
majoritetsledning?
80
73
70
60
50
Blocköverskridande
40
SD vågmästare
30
20
Vet ej/ej svar
16
11
10
0
Alla
Fp,C,Kd,FiA
M
S
SD
Vill väljarna ha en blocköverskridande
majoritetsledning?
90
80
82
73
70
60
50
Blocköverskridande
40
SD vågmästare
30
Vet ej/ej svar
20
10
16
11
9 9
0
Alla
Fp,C,Kd,FiA
M
S
SD
Vill väljarna ha en blocköverskridande
majoritetsledning?
90
80
82
73
66
70
60
50
Blocköverskridande
40
SD vågmästare
30
Vet ej/ej svar
20
10
16
21
11
13
9 9
0
Alla
Fp,C,Kd,FiA
M
S
SD
Vill väljarna ha en blocköverskridande
majoritetsledning?
90
80
83
82
73
66
70
60
50
Blocköverskridande
40
SD vågmästare
30
Vet ej/ej svar
20
10
16
21
11
13
9 9
9 8
0
Alla
Fp,C,Kd,FiA
M
S
SD
Vill väljarna ha en blocköverskridande
majoritetsledning?
90
80
83
82
74
73
66
70
60
50
Blocköverskridande
40
SD vågmästare
30
Vet ej/ej svar
20
10
16
21
11
13
9 9
17
9 8
9
0
Alla
Fp,C,Kd,FiA
M
S
SD
Hur ser väljarna på stöd från SD?
• I kommunvalet i Ale kommun fick de rödgröna
partierna tillsammans tio procentenheter
större väljarstöd än vad de borgerliga
partierna fick tillsammans. Tycker du att de
borgerliga partierna bör fortsätta leda
kommunen med stöd av
Sverigedemokraterna?
Alliansstyre med stöd av SD?
70
63
60
50
40
30
Inte ta stöd av SD
26
Styra med stöd av SD
Vet ej/ej svar
20
11
10
0
Alla
Fp, C, Kd,
FiA
M
S
SD
Alliansstyre med stöd av SD?
70
63
59
60
50
40
30
Inte ta stöd av SD
32
26
Styra med stöd av SD
Vet ej/ej svar
20
11
10
9
0
Alla
Fp, C, Kd,
FiA
M
S
SD
Alliansstyre med stöd av SD?
70
63
59
60
47
50
40
40
30
Inte ta stöd av SD
32
26
Styra med stöd av SD
Vet ej/ej svar
20
11
10
13
9
0
Alla
Fp, C, Kd,
FiA
M
S
SD
Alliansstyre med stöd av SD?
100
90
90
80
70
63
59
60
47
40
50
40
30
20
10
26
11
Inte ta stöd av SD
Styra med stöd av SD
32
Vet ej/ej svar
13
9
4 5
0
Alla
Fp, C, Kd,
FiA
M
S
SD
Alliansstyre med stöd av SD?
100
90
90
84
80
70
63
59
60
47
40
50
40
30
20
10
26
11
Inte ta stöd av SD
Styra med stöd av SD
32
Vet ej/ej svar
13
9
4 5
6
10
0
Alla
Fp, C, Kd,
FiA
M
S
SD
Hur ser väljarna på det politiska läget?
• Aleborna vill ha ett majoritetsstyre
• Aleborna vill inte att SD ska vara vågmästare
• De enda som är nöjda med situationen just nu
är SD och deras väljare
Möjliga majoriteter
S + Mp + V + FiA
Fp
C
Kd
= 25 mandat
Möjliga majoriteter
S + Mp + FiA
Fp
C
Kd
= 22 mandat
Valteknisk samverkan med V
Möjliga majoriteter
S + Mp + 2 st av
Fia
FP
C
KD
= 24 mandat
Majoritet i nämnder och styrelser
Majoritet i fullmäktige om V lägger ner röster eller
röstar med
Möjliga majoriteter
M + Fp + C + Kd + FiA + V + Mp
= 24 mandat
Majoritet i KS och Kultur och Fritid
Lottning i Utbildning, Omsorg och Samhällsbyggnad
Möjliga majoriteter
M + Fp + C + Kd + FiA + V + Mp + AD = 27 mandat
Alla utom S och SD
Hur ser S, Mp och V på det politiska
läget?
• Vi hoppas på möjligheter att förhandla om
breda överenskommelser med flera partier för
att undvika att SD blir vågmästare
• Vi är öppna för att förhandla; om styret,
budgeten och enskilda sakfrågor
Kontaktuppgifter
• Axel Björneke | Account Manager
TNS SIFO
Political & Social
tel: +46 (0)8 507 420 00 | direct: +46 (0)8 507 423 75
fax: +46 (0)8 507 420 01 | mobile: +46 (0)701 84 23 75
114 78 Stockholm | Sweden | Visiting address Vasagatan 11
[email protected] | www.tns-sifo.se
• Paula Örn (S) Kommunalråd
0704-32 02 71
[email protected]

similar documents