Romatoid Elde Cerrahi Seçenekler

Report
Romatoid Ele Cerrahi Yaklaşım
Prof. Dr. Levent Yalçın
İstanbul Bilim Üniversitesi
Ort.Travm.A.B.D El Cerrahisi B.D.
Romatoid Artrit





Otoimmun
Bilinmeyen etioloji
Kronik
Enflamatuar
Sinovyum hedef organ
Cerrahi Amaçlar




Ağrı
Deformite
Fonksiyon
Görünüm
Romatoid Eklem Tutulumu
 Deformite yok, aktif
hareket var
 Deformite var, korekte
edilebilir
 Deformite fikse
 İleri eklem harabiyeti
(1) Önleyici = Tenosinovektomi ve sinovektomiler
(2) Düzeltici = Bağ veya tendon rekonstrüksiyonu ,
tendon transferi, sinir dekompresyonu vb.
(3) Kurtarıcı = Eklem artroplastisi veya artrodezleri
Cerrahi Uygulamalar




Sinovektomi (Eklem içi, tendon çevresi)
Tendon cerrahisi
Artrodez
Artroplasti
Romatoid Hastada Tenosinovit
En çok 4 bölgede görülür.
 1- El bileği dorsumunda ekstansor kompartmanlar
 2- Distal Ulna çevresi ; Distal radio-ulnar eklem
ve ulna styloid reses
 3- Zone II, III bölgesi fleksor fibro-ossöz kanal
 4- Fleksor tendonların elbileği, karpal tünel, distal
önkoldan geçen kısımları
Romatoid Başparmak
 I-Düğme-ilik deformitesi
 II-Tip I deformiteye I. CMC subluksasyonu
veya dislokasyonu eşlik eder.
 III-Kuğu boynu deformitesi
 IV-MP eklem abd.deformitesi
 V-MP eklem hiperekstansiyon deformitesi
 VI-Artritis mutilans
Romatoid Parmak
Düğme-İlik deformitesi (Boutoniere)
 I- PIP eklem 10-15 ekstansiyon kaybı
 II- 30-40
 III-Fiks
Romatoid Parmak
Kuğu Boynu deformitesi




I- PIP pasif hareket var
II- PIP pasif hareket kısıtlı
III-PIP fikse, eklem korunmuş
IV-PIP fikse eklem dejenere
Romatoid MP eklemler
 Evre I; Hafif sinovit
 Evre II; Kemik erozyonu ile beraber eklem mesafesinde
daralma mevcuttur.
 Evre III; Eklem destrüksiyonu yanında volar subluksasyon
ve ulnar deviasyon mevcuttur.
 Evre IV; İleri derecede eklem destrüksiyonu , MP
eklemlerde rigidite




Deformitenin tekrarlaması
Hareket kaybı
İmplant kırılması
Silikon sinovitis
 ‘SR’ , ‘Pirolitik Karbon’ MP
eklem artroplastileri
MP eklemlerde
 Ağrı ve sertlik
 Minimum deformite veya
en az çevre yumuşak doku harabiyeti
RA’de EL BİLEĞİ
•
•
•
•
Periartiküler osteoporoz
Destrüktif osteolizis
DRU eklem artritis
Karpal artrosis
• RSK lig.zayflaması-RSL lig.yoğun sinovit
• İlerleyici kapsüler gerilme-zayıflama
• Ulnokarpal lig.zayıflama
RA’de EL BİLEĞİ
 Volar ve Ulnar Karpal subluksasyon
(Elde Radial deviasyon)
 Skafoid rotatuar displasmanı
 İnterkarpal supinasyon
 Kaput Ulna Sendromu
(E.Karpi ulnaris’in volare yer değiştirmesi)




Karpal Tünel gevşetme
Tenosinovektomiler
El Bileği Stabilizasyonu
Distal ulna rezeksiyonu
Teşekkür ederim

similar documents