Beurzen voor studenten KA1 Erasmus+

Report
Beurzen voor studenten
Studie en stage
Erasmus+
Actielijn 1 - Individuele leermobiliteit
Versie november 2013
Mobiliteit
Studenten
Personeel
Studies
Stages
3 fasen
(bachelor, master
en doctoraat)
Werkplek
Onderwijs
Taal
Algemeen en
specifiek
Training
Geen
conferenties!
Job
shadowing &
observatie
Doelstellingen
• de vaardigheden en competenties van de deelnemers
•
•
•
•
•
•
verhogen;
het inzicht m.b.t. sociale, culturele en linguïstische
diversiteit te verhogen;
de deelnemer kennis laten maken met nieuwe, innovatieve
les-, leer-, onderzoeks- of werkmethoden;
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen;
deelname van jonge mensen aan de Europese democratie
versterken;
een Europese ruimte voor levenslang leren uitbouwen;
het Europese onderwijs moderniseren en innoveren.
Erasmus+ beurzen voor studie
o
o
o
o
o
Er is enkel mobiliteit mogelijk met instellingen waarmee
een inter-institutioneel akkoord werd afgesloten;
Studiemobiliteiten duren min. 3 tot max. 12 maanden;
Deelnemers uit de bachelorcyclus hebben minstens 60
credits behaald voor aanvang van de mobiliteit;
Deelnemers kunnen beurzen krijgen voor een totaal van
12 maanden per studiecyclus (bachelor, master,
doctoraat);
Verdere voorwaarden en selectiecriteria worden
uitgewerkt op het niveau van de faculteiten.
Erasmus+ beurzen voor stage
o
o
o
o
Er is enkel mobiliteit mogelijk met instellingen of
bedrijven waarmee een akkoord werd afgesloten;
Stagemobiliteiten duren min. 2 tot max. 12 maanden;
Deelnemers kunnen beurzen krijgen voor een totaal van
12 maanden per studiecyclus (bachelor, master,
doctoraat);
Verdere voorwaarden en selectiecriteria worden
uitgewerkt op het niveau van de faculteiten.
Erasmus+ beurzen voor studie en stage
• De beursbedragen worden ieder academiejaar vastgelegd
door het Nationaal Agentschap EPOS en het Ministerie
van Onderwijs;
• Het beursbedrag hangt af van de bestemming van de
mobiliteit (3 categorieën; beurs afhankelijk van de
levensduurte van het land van bestemming);
• Top-up voor studenten met een studietoelage;
• Top-up voor stagemobiliteit t.o.v. studiemobiliteit.
Verschillen t.o.v. 2013-2014?
• Stagemobiliteit vanaf min. 2 maanden;
• Meerdere Erasmusbeurzen mogelijk (tot 12 maanden per
cyclus);
• Verschillende beurzen voor studie en stage;
• Verschillende beursbedragen afhankelijk van de
bestemming.
KU Leuven procedure
• Waar kunnen studenten terecht
Voor informatie : facultaire infosessies en
Erasmuscoördinator, Dienst Internationalisering (Elke
Timmermans)
o Voor aanvraag : facultaire Erasmuscoördinator
• Wat doen faculteiten? : infosessies, selectie,
vakkenprogramma, erkenning resultaten mobiliteit
• Wat doet International Admissions and Mobility? :
beurzenadministratie
o
Praktische informatie
• Sjabloon voor interinstitutioneel akkoord met
programmalanden
• Sjabloon voor interinstitutioneel akkoord met partnerlanden
(nog niet beschikbaar)
• Sjabloon voor Learning agreement & Transcript of records
voor studenten (nog niet beschikbaar)
Meer informatie
• EPOS Erasmus Mobiliteit handboek 2013-2014
• Erasmus+ Programme Guide - Learning Mobility of
Individuals
• Dienst Internationalisering (Elke Timmermans)
Elke Timmermans
Dienst Internationalisering
[email protected]
Uw contactpersoon voor
Erasmus+ beurzen voor studenten

similar documents