Prezentacija projekata – upute

Report
Naziv projekta
Članovi projektnog tima
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Inicijalizacija projekta
• Zašto se pokreće projekt ?
• Osnovna ideja: prepoznata potreba, prilika,
zahtjev ili neki drugi razlog….
– Utvrđivanje čimbenika okruženja
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Definiranje svrhe i ciljeva projekta
• Svrha
• Osnovni cilj
– Izvedeni ciljevi
(Rukovodite se zahtjevima da ciljevi budu S.M.A.R.T)
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Osnovni projektni nacrt – projektna
povelja
• Ovim će se projektom izraditi …. (grubi opis
ishoda)
• Kojim će se …. (jasno navesti ključni zahtjev)
• Uz orijentacione troškove od …..
• Isporučiti (proizvod ili usluga) za …..
• Navedeni će projekt izraditi projektni tim …
• U roku od …. dana.
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Obujam projekt
• Navesti ključne grube aktivnosti koje će se u
projektu izvesti
• Ograničenja pod kojima se može izvesti
projekt
• Kako će se vrednovati rezultat projekta i što će
biti kriteriji prihvatljivosti projekta
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Organizacijska procesna sredstva
• Projekt će izraditi navedeni projektni tim čije
su grube pojedinačne aktivnosti….
• Projektne aktivnosti i njihova detaljizacija kao i
angažiranje potrebnih resursa definirat će se
korištenjem metodologije/alata….. (OpenProj
….. Ili nekog drugog) koja će služiti i za procese
upravljanja projektom
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Procesi planiranja
• Projekt se može podijeliti na X grupa ključnih
aktivnosti (WBS)
• (ako možete već sada prikazati te aktivnsti i
njihovu razradu priložite sreenshot)
• Definirati postignuća pojedinih grupa
aktivnosti (milestones)
• Procjena resursa (ljudskih, materijalnih,
financijskih)
• Potrebni podatci i dokumentacija
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Procjena trajanja i rasporeda aktivnosti
• Tablična struktura
• Gantogram (ako je već izrađena)
– Povezivanje slijeda aktivnosti
– Definiranje postignuća (milestones)
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Plan dokumentiranja i informiranja u
projektu
• Plan komunikacije
• Organizacija potrebne dokumentacije uz
projekt (formalni dokumenti, standardi,
pravilnici)
• Plan izvještavanja
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Planiranje kvalitete i planiranje rizika
• Ako postoje ili procjenjujete da se mogu
pojaviti navesti koji su i kako ćete njima
upravljati
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Procesi planiranja – plan nabavki i
prikupljanja informacija
• Opisati ako su projektom predviđene
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Procesi izvršenja, nadzora i kontrole
• Provodit će sam projektni tim (iako to nije
uobičajeno !?)
• Navesti sve nužne kontrole koje se moraju
provesti u toku projekta
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Procesi zatvaranja
• Opisati ključne karakteristike ishoda projekta
Upravljanje projektima EFOS 2013/14
Popis literature i izvora
• Upravljanje projektima,
http://uprav_proj.com... Pristup 30.10.2013
• Autor, Naziv, Izdavač, mjesto, godina
Upravljanje projektima EFOS 2013/14

similar documents