pptx

Report
Zkušenosti s provozem
palivových vsázek VVER-440
v JE Dukovany
aneb
„Co nemohlo být v původním projektu VVER-440“
Březen 2014
Josef Bajgl
ved.odd.projektování a bezp.hodnocení vsázek EDU
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Úvod
Základní pojmy
Popis VVER-440
Palivový cyklus VVER-440
Výpočty a monitorování AZ
Může se objevit něco nového po X letech provozu?
Místo závěru
Úvod – I
„Jadernou energetiku nelze budovat bez velkorysosti.“
Prof.Ing.Čestmír Šimáně, DrSc. – „čaj o páté – CLM“
„Nechoď s dělem na vrabce.“
František Vala
(G M.Budějovice - středoškolský profesor matematiky )
2
Úvod – II
1865 – Maxwellovy rovnice
1881 – 1.vodní elektrárna na světě
1882 – 1.veřejná parní elektrárna na světě
1889 – 1.veřejná elektrárna v českých zemích (Praha)
1954 – 1.jaderná elektrárna (Obninsk)
1972 – spuštění A-1
1978 – spuštění 1.bloku V-1 (typ V230)
1984 – spuštění 1.bloku V-2 (typ V213)
1985 – spuštění 1.bloku JE Dukovany (typ V213)
2000 – spuštění 1.bloku JE Temelín
3
Úvod – III
Fyzika je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních
jevů.
Aplikovaná fyzika → Fyzika jaderných reaktorů
Fyzika jaderných reaktorů (=reaktorová fyzika) je obor,
který zkoumá zákonitosti přeměny a přenosu energie v
jaderném reaktoru – teoretická, experimentální.
4
Základní pojmy: VVER-440
• lehkou vodou chlazený, lehkou vodou moderovaný energetický
reaktor (водо-водянный энергетический реактор)
=> tlakovodní reaktor (PWR)
I.O – primární okruh
terciární
(chladicí) okruh
II.O – sekundární okruh
5
Základní pojmy reaktorové fyziky
Jaderná reakce – reakce částice (n, p, γ) s atomovým
jádrem.
Štěpná řetězová reakce
 neřízená (jaderný výbuch)
 řízená (jaderný reaktor).
Okamžité a zpožděné neutrony.
Dceřinná jádra (štěpné trosky).
6
Základní pojmy: Jaderná bezpečnost


Jaderná bezpečnost je schopnost jaderného zařízení
a jeho obsluhy
zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné
řetězové reakce (reaktorová fyzika)
zabránit šíření Ra látek do životního prostředí (bariéry
– pokrytí paliva, hermetické prostory)

7
a omezovat následky nehod.
(zákon č.18/1997 Sb.)
Jaderná bezpečnost a aktivní zóna
VVER-440
 heterogenní (palivo je odděleno od chladiva)
 vodo-vodní energetický reaktor (lehká voda je současně
moderátor i chladivo)
==> Požadavky na vlastnosti paliva a chladiva.
8
Jaderná bezpečnost a palivo
Požadavky na konstrukci palivové kazety:
 neutronově-fyzikální („optimální“ vodo-uranový poměr, nízká
neštěpná absorpce neutronů v jednotlivých materiálech kazety => Zr)
 termomechanické (tepelná stálost paliva => UO2 ve formě
keramiky)
 termohydraulické (zaručený odvod tepla z paliva do chladiva –
keramika-plyn-pokrytí-chladivo)
 mechanické (tuhost konstrukce, odolnost materiálů proti
radiačnímu poškození, dlouhodobá stálost)
9
Jaderná bezpečnost a chladivo
Požadavky na chladivo:
 neutronově-fyzikální (nízká absorpce neutronů v chladivu =>
čistá voda bez příměsí)
 řídící (H3BO3 – záchyt neutronů na B-10)
 chemické (vhodná hodnota pH resp.redox-potenciálu => nutnost
neutralizace – VVER – KOH (PWR – LiOH))
 příměsi a korozní produkty (co nejnižší obsah => používání
čistých chemikálií, čištění chladiva a I.O)
10
VVER-440 – reaktor
Pohony HRK
Horké chladivo
Blok ochranných trub
Studené chladivo
Aktivní zóna
Dno šachty reaktoru
11
VVER-440 – aktivní zóna
• 312 pracovních kazet (PK)
•
210 měření teploty na výstupu z kazet (TČ)
•
36 měření neutronového toku (SPND/DPZ)
• 37 pohybujících se regulačních kazet (HRK) – 6 skupin
•
palivová a absorpční část spojená vloženou tyčí s pohonem HRK
• Palivové proutky – trojúhelníková mříž
• Kazeta – šestiúhelník
→ lze využít 60°symetrie při výpočtech a kontrole palivových vsázek
12
VVER-440 – aktivní zóna – měření teplot
2
56
59
58
55
1.
19
27
41
57
09
54
53
40
50
49
34
27
19
3.
45
44
39
38
1.
33
32
26
25
18
17
10
09
59
57
26
17
08
52
56
40
46
51
45
25
32
38
58
31
57
15
49
53
37
23
43
48
1.
42
09
42
06
14
22
29
08
36
35
05
35
13
21
28
6.
10
06
05
16
29
28
20
23
22
21
15
20
03
14
13
12
11
02
11
03
02
54
06
05
48
42
35
02
28
20
11
49
43
36
29
21
50
44
37
02
38
22
03
52
46
39
47
23
14
32
40
24
15
33
25
16
26
17
27
18
6.
04
05
Kazeta 34/1
41
34
06
19
1.
07
08
09
10
SK
SK
19
18
27
17
26
16
25
15
24
14
23
3.
34
41
40
13
22
32
39
46
21
31
38
45
51
56
11
20
30
37
44
03
29
36
43
49
54
02
11
11
03
28
35
42
04
05
06
48
53
12
12
13
14
15
16
28
21
35
29
20
21
22
04
28
29
23
24
36
13
05
35
36
37
22
14
06
30
23
15
37
09
17
25
1.
59
32
38
42
43
44
3.
10
18
19
26
31
24
07
48
27
34
39
40
41
49
45
38
32
16
08
25
53
46
47
51
52
5
54
55
56
17
09
57
58
54
50
45
39
33
26
18
59
58
46
56
52
10
59
19
47
41
Sk. symetrie 34
34/1
TČ
55
51
40
34
27
1.
50
57
3.
4.
33
49
44
SK
57
53
4.
SK
58
48
43
6.
30
31
42
2.
2.
07
08
20
5.
6.
50
55
02
5.
4.
52
12
2.
33
47
13
45
31
5.
01
51
3.
30
13
12
1
56
2.
04
03
55
4.
07
6.
04
53
5.
04
12
08
6.
30
5.
07
24
5.
30
36
31
2. SMYČKA
59
44
37
2.
07
2.
50
54
16
24
4.
55
43
6.
33
39
48
Sektor
58
SK
34
3.
47
5. SMYČKA
46
41
SK
3
4
51
47
4.
10
18
52
6
34/2
TČ
34/3
-
34/4
TČ
34/5
-
34/6
TČ
VVER-440 – aktivní zóna – měření n-toku (DPZ)
IV
5. SMYČKA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
56
59
1.
19
10
27
41
34
47
52
56
59
45
4.
55
50
54
57
1.
10
19
39
51
58
08
17
26
34
41
33
47
32
46
52
23
30
44
4.
50
55
49
58
48
06
07
08
09
1.
10
15
17
30
32
3.
34
36
38
46
47
49
4.
51
52
07
48
50
16
53
32
33
26
18
1.
10
50
59
58
55
51
46
40
34
10
57
54
45
19
1.
09
4.
39
27
18
53
49
3.
34
17
44
41
26
08
38
25
09
57
58
37
17
33
48
43
31
24
08
54
55
30
15
07
36
40
25
36 kanálů
- 7 detektorů/kanál
- 1 fónový vodič
47
3.
16
42
2.
23
6.
42
44
45
14
06
43
29
46
32
6.
06
52
39
24
15
35
22
13
05
35
37
39
40
41
29
31
33
28
2.
23
25
20
21
12
5.
14
28
38
23
05
04
45
31
30
13
5.
20
37
56
51
50
44
2.
22
21
03
04
36
55
4.
49
43
29
12
11
03
21
22
24
26
27
13
14
16
18
19
04
05
6.
12
20
02
11
03
28
11
02
02
5.
28
35
42
53
57
59
29
01
02
11
02
42
58
54
53
48
35
59
57
09
07
06
04
1.
10
08
6.
05
03
6.
17
15
5.
19
18
16
14
12
11
02
03
25
13
21
03
20
22
27
26
24
23
30
20
11
12
21
36
43
54
04
22
37
20
13
2.
31
45
05
04
12
5.
32
2.
28
5.
34
3.
33
31
29
05
21
28
14
38
51
56
06
15
24
39
29
40
38
36
41
39
37
35
13
46
44
42
14
47
45
43
06
22
35
07
25
40
42
16
3.
30
6.
07
23
36
49
15
2.
50
48
6.
16
31
37
53
51
4.
54
08
24
43
48
09
27
32
44
09
25
38
49
53
18
33
55
57
17
3.
40
46
18
26
58
52
56
52
47
41
27
19
59
56
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
14
II
2. SMYČKA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
I 12
13
14
III
VVER-440 – EX-CORE měření – ionizační komory
IV BS
01
24
01
59
22
27
05
41
47
56
58
59
19
19
53
09
27
26
17
52
56
20
21
22
23
44
4.
50
55
43
54
59
1.
19
15
17
18
25
31
32
3.
26
27
23
24
33
34
29
2.
30
39
40
36
43
46
48
49
4.
50
45
51
15
6.
07
55
53
54
16
09
1.
58
54
34
08
56
47
09
41
14
47
52
15
LoP B
LoP A
LoP B
LoP A
LoP B
HL
02
11
10
19
18
03
10
LL
01
14
09
22
17
06
27
19
59
56
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
II
LoP A
41
12
13
DIV III
DIV II
DIV I
52
11
15
III
59
55
46
07
58
51
40
19
1.
10
57
4.
50
39
26
18
53
06
27
09
45
3.
33
18
10
17
08
44
41
34
26
49
38
25
17
57
37
32
24
08
43
31
23
06
42
44
22
14
40
3.
48
36
47
33
16
42
2.
30
46
25
6.
07
05
52
39
24
15
35
51
32
06
29
13
05
14
05
28
21
12
35
37
38
20
5.
04
28
13
5.
04
38
31
23
56
45
37
2.
30
22
21
03
11
20
36
12
02
03
21
22
14
16
12
13
11
02
11
03
05
02
20
44
43
29
55
4.
50
49
48
35
28
58
54
53
42
04
59
57
09
6.
07
05
1.
10
08
06
5.
03
6.
01
02
5.
04
06
08
10
11
28
6.
07
02
17
15
04
19
18
26
16
14
12
11
02
20
35
09
03
23
13
21
27
25
24
22
20
03
11
12
29
48
57
20
42
53
12
21
36
49
58
16
22
28
5.
3.
33
32
29
04
34
31
2.
30
36
05
5.
04
13
2.
30
37
45
51
14
31
38
28
38
03
41
40
39
37
35
13
21
05
23
32
46
35
15
14
44
42
47
46
45
43
06
22
29
06
24
39
47
42
6.
07
25
40
36
16
3.
33
34
41
48
23
2.
49
48
6.
07
52
51
4.
50
54
15
30
55
53
16
31
37
57
08
24
43
08
17
25
38
58
09
17
32
44
49
18
15 18
18
45
4.
57
10
39
50
54
1.
19
16
17
51
55
10
13
14
46
18
26
3.
33
40
52
08
20
09
11
34
21
07
I
1.
10
19
04
06
56
23
02
03
02
Zbývající kanály
05, 07, 13, 15, 21, 23 - komory MP pro účely diagnostiky
04, 08, 12, 16, 20, 24 - kanály bez instrumentace
Palivový cyklus - přehled
minulost
Začátek
provozu
3.82%
16
1990
Gd-2M+
Gd-2
4-letá
kazeta
1985
Gd-2M
Gd-1
1.6, 2.4,
3.6%
budoucnost
5-letá
kazeta
1995
2000
Gd-2+
2005
2010
2015
Typy palivových kazet I
neprofilovaná (1.6, 2.4, 3.6 %)(1985)
profilovaná (3.82 %)(1998)
4.0 %U235 (84)
1.6/2.4/3.6 %U235 (126)
3.6 %U235 (24)
centrální trubka
3.3 %U235 (18)
centrální trubka
17
Typy palivových kazet II
Gd-2M (4.38 %)(2009) – pro 105% Nnom
Gd-2 (4.25 %)(2005)
18
4.4 %U235 (84)
4.6 %U235 (84)
4.0 %U235 (30)
4.0 %U235 (30)
4.0 %U235 + 3.35 %Gd2O3 (6)
4.0 %U235 + 3.35 %Gd2O3 (6)
3.6 %U235 (6)
3.6 %U235 (6)
centrální trubka
centrální trubka
VVER-440 – palivo I
Palivové kazety
•
pracovní (stabilní)
•
regulační (pohyblivé)
Kazeta se skládá
•
ze 126 palivových proutků Φ 9,1mm – trubka ze Zr
•
v nich jsou tabletky UO2 Φ 7,6mm
s centrálním otvorem Φ 1,2mm
19
•
obálky a distančních mřížek – Zr
•
hlavice a patice – nerezová ocel
VVER-440 – palivo – změny I (historie)
Cílem změn je zlepšit fyzikální vlastnosti aktivní zóny
- snížit parazitní absorpci neutronů a zlepšit tzv.vodo-uranový poměr:
20
•
materiál distančních mřížek – ocel → Zr
•
tloušťka obálky kazety – 2,0mm → 1,5mm
•
výška palivového sloupce – 242cm → 248cm (+ 6kgU/kazeta)
•
rozteč proutků – 12,2mm → 12,3mm
VVER-440 – palivo – změny II (2014)
současná hodnota
budoucí hodnota
tloušťka trubičky, mm
0.65
0.57
průměr tabletky, mm
7.60
7.80
centrální otvor, mm
1.2
0
průměrná velikost zrna, μm
10
min. 25
21
Palivový cyklus ČEZ, a.s.
Přední část PC
(Centrála)
•
•
•
•
zajištění kontraktu na palivo
licencování paliva
nákup paliva
doprava paliva na JE
Střední část PC
(OREF)
•
•
•
•
plánování a bezpečnostní hodnocení pal.vsázek
evidence JM
manipulace s palivem
provozování palivových vsázek
•
nakládání s použitým jaderným palivem
(po vyvezení z MSVP)
trvalé uložení PJP
Zadní část PC
(Centrála)
22
•
Palivový cyklus obecně
Palivový cyklus
Bezpečnost
Hospodárnost
 Licencování paliva
 Plánování cyklů
 Bezpečnostní analýzy
 Optimalizace palivových
vsázek
(OPTIMAL/OPTIMAX,
ATHENA)
 Výpočetní aparát
 Monitorovací systém
 Sledování provozu
23
Palivový cyklus - podpora jaderné bezpečnosti
Bezpečnostní
analýzy
(zpřesňování
modelů apod.)
TMmodely
(subkanálová analýza,
CFD, zpřesňování
modelů apod.)
24
(best-estimate analýzy,
zpřesňování modelů
apod.)
N-F
modely
TH-modely
(poproutkové
výpočty, Monte-Carlo,
zpřesňování
modelů apod.)
Vývoj palivového cyklu v EDU
 Projektový tříletý cyklus

schéma out-in-in

průměrně 116 kazet
 Čtyřletý cyklus

schéma in-in-in-out (L3P – Low Leakage Loading Pattern)
zavedení profilovaných kazet s obohacením 3.82% U-235

průměrně 87 kazet

 Přechod na pětiletý cyklus
25

od roku 2003 kazety s gadoliniem 4.38% U-235 (2005 4.25% U-235)

průměrně 72 kazet
Typy vsázek
tříletá
pětiletá
26
čtyřletá
1.6 %
čerstvá
2.4 %
2. rokem
3.6 %
3. rokem
3.82 %
4. rokem
4.38 %
5. rokem
Výpočetní nástroje
1. Neutronově-fyzikální výpočty:
- MOBYDICK (1980) (ŠJS: V.Krýsl, M.Lehmann, J.Šůstek a kol.)
- jazyk FORTRAN, počítače – od Tesla 200 po servery s OS HP-UX
- diferenční řešení difúzní rovnice (hrubá a jemná síť)
- nodální řešení difúzní rovnice (ve vývoji – ZČU)
2. Optimalizace palivových vsázek:
- OPTIMAL/OPTIMAX (1994) (ÚJV Řež: M.Lehmann)
- jazyk FORTRAN, počítače – vícejádrové servery s OS HP-UX, pseudoparalelizace
- NF řešič – MOBYDICK; ad hoc optimalizační algoritmy
3. Optimalizace palivových vsázek:
- ATHENA (2004) (ZČU: R.Čada)
- jazyk C, počítače – vícejádrové počítače, pseudoparalelizace
- NF řešič – MOBYDICK; optimalizační algoritmy
27
Optimalizace palivových vsázek (OPTIMAL/OPTIMAX)
28
NF výpočty – poproutkové rozložení výkonu
Pozice 54
29
NF výpočty – rozložení výkonu v kazetě č.54
30
NF výpočty – poproutkové rozložení vyhoření
31
Využití výpočtu poproutkového rozložení výkonu
32
Relativní fluence neutronů na TNR
Realizované vsázky
Navržená vsázka 23
1444 MW th
Relativní fluence neutronů na TNR
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Číslo vsázky
33
Navržené vsázky
1444 MW th
Relativní měrná fluence neutronů na TNR
Relativní měrná fluence neutronů na TNR
Realizované vsázky
Navržená vsázka 23
1444 MW th
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Číslo vsázky
34
Navržené vsázky
1444 MW th
Monitorování stavu aktivní zóny
1. Spouštění:
- ANMS (VÚJE Trnava: M.Sedláček, M.Eľko, M.Minarčín a kol.)
- on-line sběr dat, vyhodnocování jednotlivých spouštěcích úloh
2. Monitorovací systém SCORPIO-VVER:
- 1996; ÚJV Řež + ŠJS Plzeň, IFE Halden, Chemcomex Praha, VÚJE Trnava
- moduly: DAM, IDATP, 3DREC, SIM, CHECK, LOG, KRITEX, PES
- on-line sběr a vyhodnocování dat; rekonstrukce rozložení výkonu v AZ
- programy – MOBYDICK, TH-BLOK(C)
3. Databáze provozních stavů :
- XGBASE (1993) (ÚJV Řež: M.Pecka)
- jazyk C, server HP-UX – obsahuje historii celého provozu EDU
- on-line sběr vybraných měřených dat
- grafický komunikační modul
35
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“ – zjištění ~1994
Nesymetrie:
δ(i) = Tmax(i) – Tmin(i) ≥0
i … sk.symetrie
Vývoj průměrných nesymetrií teplotních měření na 1. - 4. bloku EDU
(Tef = 20)
3,5
1. blok
3,0
2. blok
Průměrná nesymetrie [°C]
3. blok
2,5
4. blok
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rok
36
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
BOT – dolní deska
termočlánky
KAZ
DŠR – horní deska
škrticí clony
Nesymetrie zůstávají dlouhodobě na stejných pozicích, nestěhují se s kazetami
=> Priorita analýz:
1. Termočlánky
2. Kazety
3. Průtok kazetami (VČR)
37
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
1. Prověření kvality tepelného kontaktu termočlánků
 Působením HO3
 Působením HO3 - povytažení termočlánků
 Odstavení HO1 (20%Nnom)
2. Odstavení HCČ (50%Nnom)
3. Měření při změně pHPK
4. Sledování míst výskytu nesymetrií
5. Vizuální kontroly VČR
38
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
1,1
Působením HO3
povytažené termočlánky
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
Čas (s)
1,1
10-57 25/1
04-47 25/2
14-29
10-5725/4
25/1
20-39
04-4725/5
25/2
18-53
14-29 25/6
25/4
20-39 25/5
18-53 25/6
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
1640
39
1650
1660
1670
1680
1690
Relativní čas (s)
1700
1710
1720
1730
1740
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
Koncovka kazety
Ø 96
Dno koše AZ
Ø 105
Škrticí clona
Ø 50 H8
M 85
Ø 76
40
Dno šachty reaktoru
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
Vliv odstavení a připojení HCČ
120
6,0
N
Qr
100
5,0
80
4,0
60
3,0
40
2,0
20
1,0
0
0,0
PPPPPP
41
PPPPPP
PPPPPP
PPPPPP
PPPPPP
POPOPO
POPPPO
PPPPPO
PPPPPO
Nesymetrie (°C)
Nr, Qr (%)
Nesymetrie
Kauza „Nesymetrie teplotních měření“
M1
četnosti
Pro kalibraci přípravku
byla použita 1. clona
M1
Pro kalibraci přípravku
byla použita maketa clony
80
75
70
65
60
55
50
45
34
40
31
30
35
28
26
30
24
22 21
20
25
18
15
20
12 12
15
6
6 5
10
2
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
Počet výskytů průměrů clon v intervalu 47 - 52 mm (4. blok / 2009)
četnosti
průměr clony
M1
80
75
70
65
60
55
50
45
40
32
35
27
26 26
30
24
25
19 19 19
19 20
20
13 13
13 13
12
15
10
4
4 4
2
2
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
0
47,0
47,5Počet48,0
48,5
49,0 v intervalu
49,5
50,5
51,0
51,5
52,0
výskytů průměrů
clon
47 50,0
- 52 mm (4.
blok / 2010)
průměr clony
četnosti
Pro kalibraci přípravku
byla použita maketa clony
Počet výskytů průměrů clon v intervalu 47 - 52 mm (4. blok / 2006)
80
75
70
62
65
60
55
49 50
50
45
38
35
40
30
35
30
25
18
20
13
10
15
6
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
průměr clony
42
Stav po „čištění” kalibrem
Kauza „Podkritičnost“ - popis
Tzv. kritický experiment (= uvedení aktivní zóny do stavu, při němž lze udržovat
požadovaný výkon – jedná se o standardní provozní stav reaktoru) je součástí každého
spouštění po výměně paliva. Spouštěcí aparaturou je kontrolována míra podkritičnosti AZ
odvozená ze signálů ionizačních komor:
0 n 0
Λ dn  6
 ( t)  β 
. 
. i Ci (t ) 
n(t) dt n(t) i 1
n(t)
(1)
kde
n(t) – signál IK
n0 – hodnota signálu IK na počátku experimentu
ρ0 – počáteční podkritičnost
Ci – hustota mateřských jader i-té skupiny zpožděných neutronů
β, λi – podíl zpožděných neutronů a rozpadová konstanta pro i-tou skupinu mateřských jader
Λ – střední doba života neutronů
43
Kauza „Podkritičnost“ - teorie
Závislost převrácených četností na hmotnosti
U-235 v aktivní zóně
Zdroj neutronů (ZN) – je umístěn ve středu AZ
1,2 – IK je umístěna příliš blízko k ZN
3 – IK je umístěna ve „správném“ místě
4 až 8 – IK je příliš daleko od ZN
8 – IK je umístěna v reflektoru
44
Kauza „Podkritičnost“ – co se stalo - příklad
Očekávané chování
45
Kauza „Podkritičnost“ - vysvětlení
Protože se křivky z našich experimentů začaly chovat nelineárně, bylo možno učinit na
základě teorie závěr, že IK je příliš blízko ke zdroji neutronů. Jestliže však uvážíme, že
pozice IK jsou dány projektem reaktoru a chování podkritičnosti u mnoha předchozích
vsázek bylo takřka ideální, lze dovodit, že se muselo stát něco se zdrojem neutronů.
ZN se musel přesunout k okraji AZ !
Poslední palivové vsázky byly typu L3P, což znamená, že palivo na okraji AZ má vyšší
vyhoření (tedy také vyšší obsah transuranů) než předchozí palivové vsázky.
Signál IK tedy obsahuje neutrony ze štěpné řetězové reakce,
kterou sledujeme, a neutrony ze spontánního štěpení
transuranů (tzv.nezávislý vnější zdroj neutronů).
 Je třeba najít korekci.
46
Kauza „Podkritičnost“
Lze zavést korekci ve tvaru poměru
a rozdílu (=korekce signálu IK)
m
m
0  N AZ
0
NIK  N IK
c
m

(
0
)

(0)
 c  cIK
;  m  mIK
 AZ (0)
 AZ (0)
Za předpokladu, že
c m 
N IK
po dosazení dostaneme korekci,
 1
 N (0) * 1  
 
m
IK
kterou odečteme od měřené hodnoty signálu IK
1

n t   N t   N (0) * 1  
 
*
m
IK
a n*(t) dosadíme do rovnice (1)
m
IK
Kauza „Podkritičnost“ – výsledek I
s korekcí
bez korekce
48
Kauza „Podkritičnost“ – výsledek II
s korekcí
bez korekce
49
Poděkování
V této prezentaci využil výsledky mnoha pracovníků odboru reaktorové fyziky EDU, jimž
patří můj velký dík.
Vřelé díky patří mnoha dalším kolegům z ČEZ i z různých českých, slovenských a
mezinárodních institucí, s nimiž jsem měl tu čest spolupracovat při řešení různých úkolů.
50
Místo závěru
1. Palivový cyklus (PC) VVER-440 (tedy i EDU) není
ukončen.
2. Přibližujeme se k hranici současných možností.
 Další vývoj PC musí být řízen s využitím
nejnovějších poznatků z reaktorové fyziky,
termohydrauliky AZ i termomechaniky paliva.
3. Vývoji v oblasti PC musí odpovídat i vývoj v dalších
oblastech provozu JE.
51
…a nakonec
Palivový cyklus EDU
2025-45
2014
Terra incognita
Hic sunt leones
1985
52

similar documents