ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Report
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Λεωνίδας Παπαστεργίου
Προϊστάμενος Τμήματος Υποτροφιών
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
-----
 Εθνικός Φορέας Υποτροφιών
 Αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία
 Ιδρύθηκε το 1951
… με στόχο την παροχή δυνατότητας σε νέους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν
μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά μόνο στο εξωτερικό και αργότερα και στη χώρα μας, να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να προσφέρουν
καλύτερες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο της πατρίδας μας.
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
-----
Σήμερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί
ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων





Master, PhD (Ελλάδα, Εξωτερικό)
LLP (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius…)
ERASMUS +
Προπτυχιακές Σπουδές ( Βραβεία )
Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς
(ESA, CERN, MOY, ΕΟΧ, ACA, ΕΠΙΦ, ΕΟΧ, …)
 Κληροδοτήματα
…
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
3
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Υποτροφίες
 Βραβεία (Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα)
 Κινητικότητα (στην Ελλάδα και το Εξωτερικό)
 Degree mobility
 Credit mobility
 Πρακτική άσκηση – Εργασιακή εμπειρία
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Υποτροφίες ΙΚΥ
με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης (2011-2013)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές 1ου Κύκλου στην Ελλάδα
 Μεταπτυχιακές Σπουδές 1ου Κύκλου στο Εξωτερικό
 Μεταπτυχιακές Σπουδές 2ου Κύκλου στο Εξωτερικό
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης
Ετήσια προκήρυξη
(Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, προθεσμίες, όροι συμμετοχής,
κριτήρια αξιολόγησης, επιλογή, οικονομικές παροχές κτλ)
www.iky.gr
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 Έλληνες πολίτες ή με πολίτες άλλου κράτος (γνώση ελληνικής)
 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ & Βεβαίωση αποδοχής.
 μία ξένη γλώσσα (πιστοποιητικό Β2).
 Δεν είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ ή PhD)
 Δεν έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για τον ίδιο ή ανώτερο
επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:
 Έως 36 μήνες για μεταπτυχιακό 2ου κύκλου (διδακτορικό)
 Έως 18 μήνες για μεταπτυχιακό 1ου κύκλου
* Το αργότερο έως 15/6/2015
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:
Υπότροφοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
-----
 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης 700 €
 Τροφεία 870 € / μήνα
 Επιπλέον ποσό για ειδικές κατηγορίες (150 - 200 € / μήνα)
 Πανεπιστημιακά δίδακτρα max. 5.000 € ετησίως (8.000 €)
 Κολεγιακά δίδακτρα max. 2.000 € ετησίως
 Εργαστηριακά δαπάνες max. 2.500 €
 Ασφάλιση (αν απαιτείται) max. 2.500 €
 Δημοσίευσης διατριβής 150 €
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:
Υπότροφοι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Τροφεία 450 € / μήνα
 Επιπλέον ποσό για ειδικές κατηγορίες (150-200 € / μήνα)
 Πανεπιστημιακά δίδακτρα max. 3.000 € ετησίως ( 8.000 €)
 Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό max. 1.500 €
 Δημοσίευση διπλωματικής εργασίας 150 €
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης
Υποβολή αιτήσεων:
 Καταληκτική ημερομηνία
 Ηλεκτρονική (on-line) υποβολή
1. Ανθρωπιστικές, Πολιτισμικές, Εικαστικές Επιστήμες, Επιστήμες
εκπαίδευσης
2. Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες
3. Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες
4. Γεωτεχνικές, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες & Επιστήμες
Διαστήματος
5. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία
6. Επιστήμες Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Ηλεκτρονική (on-line) υποβολή
1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση




2.
3.
4.
5.
Στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, ΑΦΜ …
Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
Συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής)
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Πτυχίο με τον τελικό βαθμό
Βραβεία, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (posters κτλ)
Βιογραφικό σημείωμα (Europass)
…
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Αξιολόγηση – Κριτήρια επιλογής
Βαθμός πτυχίου ( x 2 )
Βαθμός 2oυ – 3oυ πτυχίου ( x 0,5 )
Ξένες γλώσσες (max 3 x 3)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (max 3 x 3)
Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) (max 3 x 2)
Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (0 – 11)
A. λόγοι επιλογής του ΜΠΣ (0−4 μόρια)
B. στόχοι μετά την περάτωσή του προγράμματος (0−7 μόρια)
---------------------------------
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΕΠΙΛΟΓΗ
Πίνακες επιλεγέντων ανά επιστημονική περιοχή και πρόγραμμα
βάσει σειράς κατάταξης (φθίνουσα σειρά βαθμολογίας)
ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
•
•
•
•
Δικαιολογητικά έναρξης (εγγραφή, στρατολογία κτλ.)
Σύμβαση χορήγησης υποτροφίας
Χρηματοδότηση
Παρακολούθηση
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
Παρακολούθηση – Έλεγχος
 6-μηνιαίες εκθέσεις προόδου
 Άλλα έγγραφα (βεβαιώσεις εγγραφής/καταβολής διδάκτρων κτλ)
 Τελική έκθεση - Παραδοτέα
 Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας
Σε αντίθετη περίπτωση ο υπότροφος επιστρέφει στο ΙΚΥ το συνολικό
ποσό της υποτροφίας εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
-----
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
www.iky.gr
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση
σας για ερωτήσεις, διευκρινίσεις, σχόλια…
Λεωνίδας Παπαστεργίου
Προϊστάμενος Τμήματος Υποτροφιών
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού
Τηλ. +30 210 3726344
E-Mail: [email protected]
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
17

similar documents