V6 voorlichtingsavond 1 oktober 2014

Report
Hartelijk Welkom
Voorlichtingsavond
vwo 6
woensdag 1 oktober 2014
Even voorstellen
Eppo Groenewold
Conrector
Jaap Hillebrand / Koos Lok
Jaarlaagcoördinator
Jaarlaagcoördinator
Aandacht in de praktijk:
Wat gaat er aan een leerlingbespreking vooraf?
 leerlinggesprekken
 mentorenbijeenkomsten
 cijfercontroles
 monitorgesprekken
Het Examenjaar
Schoolexamen (SE) & Centraal examen (CE)
Schoolexamen:
vakken zonder CE
Afgesloten in:
VWO 4: anw, kcv, ckv (voldoende / goed)
VWO 5: gd
Wordt afgesloten in:
VWO 6: s-e, ma, nlt, wiD
lo (handelingsdeel)
Schoolexamen:
vakken met CE

Eindcijfer V5 (zie pta)
• 30% NE, EN, DU, FA
• 50% Natuurkunde, Scheikunde
• 60% MA
• 40% Overige vakken
• NLT – elke module telt even zwaar mee
Drie setweken (met centraal inhaalmoment)
 Herkansingen

Periodes
 Week 36 – 45, periode 1
• Week 45 – Setweek
 Week 46 – 4, periode 2
• Week 4 – Setweek
 Week 5 – 14, periode 3
• Week 14 - Setweek
Herkansingen
P1: woensdag 26-11-2014

•
inschrijven 19-11-2014
P2: woensdag 11-2-2015

•
inschrijven 4-2-2015
P3: dinsdag 14-4-2015 (Joker)

•
inschrijven 8-4-2015
Daarnaast
 PWS-presentatie: donderdag 13 november
 IB-examen in meivakantie (4+5 mei)
 CE: 11 t/m 27 mei (uitslag 11 juni)
 Herkansingen: 15 t/m 19 juni (uitslag 30 juni)
 Diplomering: donderdag 2 juli!
Nederlands
• Bij de normering van de CE's Nederlands
vanaf 2015 wordt uitgegaan van de
prestatie-eisen die voortvloeien uit 3F
(voor havo) en 4F (voor vwo). De
moeilijkheidsgraad van het CE Nederlands
kan daardoor hoger zijn dan in de
voorgaande examenjaren.
Rekenvaardig 3F
 Meerderheid in de knip
 Cijferverbetering
 Zelf oefenen
 3 Bijlessen
 Citotoets 3F in maart
Voorbereiding & begeleiding
 Regelmaat
 U en wij
 Examentraining (8 april – 1 mei)
 door eigen docenten
 door Lyceo (20-24 april)
 extern
Geslaagd?
Gemiddelde alle cijfers CE minstens 5,5
 Eindcijfer:
Gemiddelde SE & CE (elk in 1 decimaal).
Dit eindcijfer wordt afgerond op een geheel
getal.
Geslaagd?
Slaag/zak-regeling:
 Alle cijfers een 6 of hoger
 (1x 5)
 (1x 4),
gemiddelde 6,0 of hoger
 (2x 5) of (1x 5 + 1x 4),
gemiddelde 6,0 of hoger




Handelingsdeel LO voldoende
Combinatiecijfer: pws, ma, kcv, gd, anw (geen 3)
Niet meer dan 1 x 5 voor NE/ Wi/ EN
Rekenen moet gedaan zijn
 IB-cijfer telt hier niet mee
Voorbeeld 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne
En
Fa
Ak
Sk
Na
Bi
WiA
ANW
Gd
Ma
SE
8,9
7,6
7,6
9,5
7,2
7,6
9,7
7,8
7,5
7,4
6,8
CE
8.4
7,7
6,5
9,6
7,8
7,5
9,3
7,9
handelingsdelen voldoende
Voorbeeld 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne
En
Fa
Ak
Sk
Na
Bi
WiA
ANW
Gd
Ma
SE
5,3
5,5
4,0
6,5
5,5
6,5
6,5
5,5
7,5
4,5
3,5
CE
3,7
5,5
3,0
6,5
5,5
6,5
6,5
5,5
eind
5
6
4
7
6
7
7
6
handelingsdelen voldoende
Vorig jaar: 94% !!
Je diploma en
dan????
HBO-WO
 HBO bachelor 4 jaar
 WO bachelor 3 jaar, daarna master
 Overstap HBO naar WO is mogelijk
 HBO praktischer, meer begeleiding,
meer contacturen en lager tempo dan
WO
Aanmelding Hogeschool
of Universiteit
 Inschrijven studie via studielink:
www.studielink.nl
 Matching/ Studiekeuzecheck
 Studievoorschot: www.duo.nl
Wanneer inschrijven?
Voor 1 mei maar:
 Numerus fixus met decentrale selectie:
voor 15 jan 2015
 Studie met aanvullende eisen: zo spoedig
mogelijk, pas na toelating door instelling
aanmelding bij studielink
Kijk altijd bij de opleiding zelf voor afwijkende
inschrijfdatum!!!!
Tussenjaar?
25 nov: Buitenland Buitenkans
Studiekeuzeproces:
wat doet school?
• ReviusDoornHV.DeDecaan.net
 Gesprekken
 Hulp bij aanmelding
 Referentiebrieven
 Test
Studiekeuzeproces:
wat kunt U doen?
• U bent belangrijker dan u denkt
• Bezoek voorlichtingsdagen
• Blijf in gesprek
En nu….
Mentoraat in diverse lokalen:
Zie schema in hal

similar documents