6. Virksomhedens indtægter

Report
6. Virksomhedens indtægter
• Indtægter og indbetalinger
- Indtægter:
• Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer en vare til
en kunde.
- Indbetalinger:
• Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for de leverede varer.
6. Virksomhedens indtægter
• Indtægter og indbetalinger
- Eksempel:
6. Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- Efterspørgsel
• Den mængde af en vare, der i løbet af en periode kan sælges inden for et
markedsområde.
- Efterspørgselsdeterminanter:
• De faktorer der påvirker efterspørgslen efter varen.
6. Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- De væsentligste efterspørgselsdeterminanter omfatter følgende:
• Varens pris og prisen på andre varer
• Varens kvalitet og kvaliteten på andre varer
• Personligt salgsarbejde for varen og for andre varer
• Reklameindsats for varen og for andre varer
• Købernes indtægter
• Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand
• Internationale kriser, krige samt politisk og social uro
• Moden
• Vejret
6. Virksomhedens indtægter
• Efterspørgsel
- Substituerende varer:
• Varer som kan dække samme
behov hos køberne, idet varerne
kan erstatte hinanden i forbruget.
- Komplementære varer:
• Varer der tilsammen dækker et
bestemt behov hos køberne, idet
varerne supplerer hinanden i
forbruget.
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Afsætning:
• Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en
bestemt periode.
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Handlingsparametre:
• De faktorer der påvirker afsætningen af virksomhedens varer, og som
virksomheden selv har indflydelse på.
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Handlingsparametre (De 4 P’er):
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Product
• Emballage
• Navn
• Mærke
• Design
• Service
• Sortiment
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Price
• Elastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt mere end det prisen
ændres
• Uelastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt mindre end det
prisen ændres
• Neutralelastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt det samme
som det prisen ændres
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Place
• Distributionssystem
• Beliggenhed
6. Virksomhedens indtægter
• Afsætning
- Promotion
• Reklame er en betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en
gruppe med det formål at påvirke dem i en bestemt retning
- Personligt salgsarbejde
- Sales Promotion
- Public Relations

similar documents