x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Datum ověření:
Třída:
Doporučený čas:
Základní poznatky z matematiky
EU090131
Mnohočleny-rozklad
Mgr. Ludmila Lorencová
10.9. 2012
5. V
35 minut
Stručná anotace
Prezentace je určena k osvojení a procvičení druhá odmocniny reálných čísel.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
ROZKLAD MNOHOČLENU NA
SOUČIN
1. rozklad na součin vytýkáním jednočlenu před
závorku
koeficienty rozložíme na součiny provočísel mocniny
rozepíšeme jako součiny základů
18ab2 + 6a2b - 9a2b2 = 2.3.3.a.b.b + 2.3.a.a.b - 3.3.a.a.b.b
 najdeme společné činitele všech členů
2.3.3.a.b.b + 2.3.a.a.b - 3.3.a.a.b.b
 vytkneme všechny společné činitele před závorku
3.a.b.(2.3.b + 2.a - 3.a.b)
 výsledný výraz napíšeme co nejstručněji
3ab.(6b + 2a - 3ab)
Rozlož na součin:
1. 4a + 2b =
2. 5xy – 10x² =
3. 6a² + 12ax³ =
4. 9a³ - 6a²b =
5. 15x³y² +10x²y – 20x²y³ =
6. 4ax – 8ax² + 12ax³ =
7. 3ab³ + 6ab² - 18ab =
8. -4x³y + 6x²y² - 8x⁴y³ =
Výsledky:
1. 4a + 2b = 2(2a + b)
2. 5xy – 10x² = 5x(y – 2x)
3. 6a² + 12ax³ = 6ax(a + 2x²)
4. 9a³ - 6a²b = 3a² (3a – 2b)
5. 15x³y² +10x²y – 20x²y³ = 5x²y(3xy + 2 – 4y²)
6. 4ax – 8ax² + 12ax³ = 4ax(1 – 2x + 3x²)
7. 3ab³ + 6ab² - 18ab = 3ab(b² + 2b – 6)
8. -4x³y + 6x²y² - 8x⁴y³ = -2x²y(2x – 3y + 4x²y²)
ROZKLAD MNOHOČLENU NA
SOUČIN
2. rozklad na součin vytýkáním mnohočlenu před
závorku
upravíme vytknutím jednočlenu
3ax +bx + 3ay + by = 3x(a + b) + 3y(a + b)
vytkneme mnohočlen
3x(a + b) + 3y(a + b) = (a + b) (3x + 3y)
Rozlož na součin:
1. 15ru – 6us – 5rv + 2sv =
2. 5cm – cn – 15dm + 3dn =
3. x⁵ + x³ - x² - 1 =
4. 2ab – bx 4ay – 2xy =
Rozlož na součin:
1. 15ru – 6us – 5rv + 2sv = (5r – 2s)(3u – v)
2. 5cm – cn – 15dm + 3dn = (c – 3d)(5m – n)
3. x⁵ + x³ - x² - 1 = (x² + 1)(x³ - 1)
4. 2ab – bx 4ay – 2xy = (2a – x)(b + 2y)
ROZKLAD MNOHOČLENU
NA SOUČIN
3. rozklad na součin pomocí vzorců
a  b  a  b   a  b 
2
2

2

2
a  b   a  b   a  ab  b
3
3
a  b   a  b   a  ab  b
3
3
2

2

Rozlož na součin pomocí vzorců:
1. 81a²b² - 1 =
2. m³ - n³ =
3. 8a³ + b³ =
4. 27x³ - 8y³ =
Výsledky:
1. 81a²b² - 1 = (9ab – 1)(9ab + 1)
2. m³ - n³ = (m – n)(m² + mn + n²)
3. 8a³ + b³ = (2a + b)(4a² - 2ab + b²)
4. 27x³ - 8y³ = (3x – 2y)(9x² + 6xy + 4y²)
Další vzorce pro úpravy
mnohočlenů
a
 b   a  2 ab  b
2
a
 b   a  2 ab  b
2
2
2
2
2
a
 b   a  3 a b  3 ab  b
3
a
 b   a  3 a b  3 ab  b
3
3
3
3
3
2
2
2
2
Zdroje:

Polák J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN Praha
1991
Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus
Praha 2009

Bušek
I.,Calda E.: Matematika pro gymnázia: základní
poznatky z matematiky. Prometheus Praha 2009.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
https://khanovaskola.cz/

similar documents