cac dang mat thu don gian

Report
CÁC DẠNG MẬT THƯ
CĂN BẢN
QUỐC NGỮ ĐIỆN TÍN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA = Â
UW = Ư
AW = Ă
R: DẤU HỎI
OW = Ơ
EE = Ê
F: DẤU HUYỀN
X: DẤU NGÃ
OO = Ô
DD = Đ
J: DẤU NẶNG
S: DẤU SẮC
MẬT THƯ THÁNH GIÁ
CHÚNG
ĐIỀU
HUYNH
HẾT
LUÔN LÀ PHẢI THƯƠNG + YÊU LUÔN NGƯỜI NHỚ
LÒNG
TRƯỞNG
NÀY
TA
Bản tin:
Chìa khóa: Nhớ làm dấu thánh giá trước khi ăn
Cách giải: Làm dấu thánh giá như thường trên,
dưới, trái, phải và dịch theo hướng đó từ ngoài vào
trong.
MẬT THƯ CHỮ HOA
Bản tin:
Hăng hái Say sưa và Phục tùng là Vụ án giết Mọi
Người và Là Lẽ biện hộ cho cuộc Sống Của
Người lười biếng Thiếu niên hay phá phách
Nhi đồng thì ít hơn.
Chìa khóa: Hái vài bông Hoa tặng người mình thích
Cách giải: Lấy các chữ hoa ghép lại, loại bỏ các chữ
viết thường.
MẬT THƯ PHÂN SỐ
Bản tin: Tất cả cùng nhau ca tập hợp để điểm số
vòng tròn giữa có tâm vui chơi và ăn bánh ca
múa rồi ra về với một bọc bánh kẹo tâm hồn
sẵn sàng nhận đơn sơ.
Chìa khóa: 2/3
Cách giải: Phân số lấy tử số, bỏ mẫu số. Tức là lấy 2
chữ, bỏ 3 chữ tiếp tục cho đến hết.
MẬT THƯ ĐỘI TRƯỞNG
Bản tin: Đến gặp trai trưởng ở nhà
Nhà anh ở tận cuối làng
Thờ ông thờ bà kính tôn
Để cho anh ấy hướng dẫn
Dư cuộc họp mặt vui chơi
Lễ mừng kính bổn mạng anh
Chìa khóa: Tập hợp các đội Trưởng lại nghe lệnh.
Cách giải: Đội trưởng đứng đầu hàng, do đó lấy các
chữ đầu ghép lại thành câu.
MẬT THƯ ĐẦU ĐUÔI
Bản tin : Tham lam đừng có đem
gia cảnh là một niềm
sinh hoạt luôn tươi vui
hoạt động phải biết cho
là đem ích cho đời
Chìa khóa: Chặt đầu chặt đuôi đem đi nấu cháo
Cách giải: Lấy các chữ đầu hàng và cuối hàng của
bản tin.
MẬT THƯ ĐỒNG HỒ
Bản tin: Nhật gắng hy sinh chút
Chúa cố nhớ đi ít
mỗi và + dự thời
chơi đặn đều lễ giờ
vui hoạt sinh đến để
Chìa khóa: Đúng 12 giờ đồng hồ bắt đầu chạy.
Cách giải: Bắt đầu từ 12 giờ và chạy xoắn từ trong
ra.
MẬT THƯ MẪU TỰ
Bản tin:
Nộp hai vàng để trò kiến tìm cho bắt con quản
Chìa khóa: t b h c k v đ n ch q tr
Cách giải: Đối chiếu mẫu tự với bản tin sẽ được bản
tin yêu cầu.
MẬT THƯ TAM GIÁC CÂN
Bản tin:
Tất cả hãy tập hợp vòng tròn
Trong vòng trung tâm trước nhà xứ
Ngoài sân cặp bên cạnh nhà chung
Thờ để sinh hoạt vui chơi nhé
Chìa khóa: Tam giác cân từ hai cạnh bên bằng nhau
Cách giải: Tam giác cân nằm trong mật thư, do đó
dịch từ đỉnh xuống, rồi tới lần lượt xen kẽ từng chữ
của hai cạnh bên, rồi tới cạnh đáy.
MẬT THƯ BẢN ĐỒ
Bản tin:
Phía ở thờ nhà vào trung tập
Tầng trên lầu là phòng lớp học
Có một cung tên lấy bắn chim
Ở trong phòng thánh có nhiều người
Hãy bí mật đừng để họ biết
Rồi sau đó ra sau cầu tiêu
Cha lạy kinh mười đọc và nguyện
Chìa khóa: Bản đồ Việt Nam hình chữ S
Cách giải: Dịch các chữ theo hình chữ S sẽ được bản
tin.
MẬT THƯ SỐ THAY CHỮ
Bản tin: 3-8-1-15-6 + 20-8-1-1-25-6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S
T
U
V
W
X
Y
Z
19
20
21
22
23
24
25
26
Chìa khóa: A=1
Cách giải: Viết bảng chữ cái từ A-Z, rồi thế vào chữ A
bắt đầu là 1 cho đến hết.
MẬT THƯ CHỮ THAY CHỮ
Bản tin: ejcqh vjccah
A
B
C
D
E
F
G
H
I
C
D
E
F
G
H
I
J
K
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
S
T
U
V
W
X
Y
Z
U
V
W
X
Y
Z
A
B
Chìa khóa: A=C
Cách giải: Viết bảng chữ cái A-Z, rồi thế A thành C.
tiếp cho đến hết.

similar documents