Výstupné zariadenia - tlačiarne

Report
Kristína Laciková
II. P
Výstupné zariadenia
 sú periférie počítača, ktorými vystupujú údaje alebo
signály z počítača tak, aby ich mohol vidieť, počuť alebo
spracovať človek
 delíme ich na zariadenia:
 na dočasné zobrazovanie informácií (monitor, displej,
dataprojektor, projekčný panel)
 na premanentné zobrazovanie informácií (tlačiareň, plotter,
cutter)
 pre zvukový výstup (reproduktory, slúchadlá)
 na sieťové a telekomunikačné dátové výstupy (modem)
Výstupné zariadenia na permanentné
zobrazovanie informácií
 tlačiarne
 ihličkové
 atramentové
 laserové
 tepelné
 3D
 súradnicové zapisovače
 plotter
 cutter
 fotoplotter
Ihličková tlačiareň
 mechanický prenos ihličkami cez pásku na papier
 od roku 1964/1970
 jednofarebná tlač
 9 alebo 24 ihličiek
 nízka kvalita tlače
Atramentová tlačiareň
 vystrelenie kvapôčky špeciálneho atramentu cez dýzu v
tlačovej hlave na tlačové médium
 1) podávač papiera
 2) držiak cartridge-u
 3) motorček
 4) posuvná tyč
 5) lanko
 6) tlačová hlava
 7) cartridge
 8) trysky
 9) atram. komory
 10) kvapky
 11) rezistor
Atramentová tlačiareň
 uzávery trysiek sú ovládané elektromagneticky
 atrament nesmie zaschnúť v náplni, ale musí rýchlo
zaschnúť na papieri; poznáme atrament:
 pigmentový (zostáva na povrchu papiera)
 homogénny (preniká do tlačového média)
 1951
 1977
 CMYK
 atramentová farba
 zásobník na čiernu oddelene
 farebná spolu alebo zvlášť
Laserová tlačiareň
 svetlocitlivý valec sa elektrostaticky nabije, laser niektoré
miesta vybije a na nenabité miesta sa nalepia pigmenty, ktoré
sa prenesú na papier a tepelne vytvrdia v piecke
 1) regulátor obvodov
 2) fotocitlivý valec
 3) nabíjací valec
 4) laserový lúč
 5) rotujúce zrkadlo
 6) posuvný valec
 7) násypka na toner
 8) pás alebo valček
 9) zásobník papiera
 10) prenosový valec/nabíjací drôt
 11) čistiaca čepeľ
12) tepelno-tlakový valec
Laserová tlačiareň
 1969/1976
 celá strana sa načíta do pamäte
a vytlačí sa naraz
 najkvalitnejšia čierna tlač
Tepelná tlačiareň
 obraz je vytváraný pomocou radu tepelných teliesok (cca
90°C)na papier potiahnutý teplocitlivou fóliou
 dvojfarebná tlač pomocou dvoch rôznych teplôt
 tlačí sa celý riadok naraz
 tlač nie je farebne stála
3D tlačiareň
 dokáže vytvoriť pevné trojrozmerné
objekty z digitálneho modelu
 Metódy:
 vyrezávanie tenkých vrstiev
rozličných materiálov
 využitie tekutých materiálov, ktoré
sú ošetrené rôznymi technológiami
 tavenie a zmäkčovanie plastov
 postupne ukladá vrstvy plastu,
pričom využíva informácie z CAD
softvéru (dizajnérsky program)
Plotter
 výstupné kresliace zariadenie, ktoré umožňuje kreslenie




výkresov až do veľkosti A0
využíva sa v oblasti počítačovej grafiky a CAD systémov
kreslia pomocou pohybu špeciálnych pier po papieri (alebo
pohybom papiera v jednom smere a pera v druhom)
dnes už využívajú technológie moderných tlačiarní
delenie:
 stolové
 valcové
o tušové
o fixové
o guľôč-
kové
Cutter
 namiesto pera používa ostrý vyrezávací hrot
 vyrába sa aj v kombinácii s plotterom
 využitie v textilnom priemysle a pri reklamách zo
samolepiacich fólií
 aj v stolnej verzii pre domácnosti
Fotoplotter
 namiesto papiera sa používa fotocitlivý film
 namiesto pera má osvetľovaciu hlavu (laserovú)
 použitie pri litografii, výrobe plošných spojov
obvodových dosiek a obalov integrovaných obvodov
Dnešná prezentácia je len jednou z dvoch častí o výstupných
zariadeniach
Zdroje:
•zošit z prvého ročníka
• http://computershopper.com/feature/how-it-works-inkjet-printer
• http://computershopper.com/feature/how-it-works-laser-printer
• podčlánky z http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_printing
• http://server.gphmi.sk/machova/hwsw/vsz.html

similar documents