FEIDE, autorisasjon og informasjonstilgang

Report
FEIDE, autorisasjon og
informasjonstilgang
Seniorrådgiver IKT-arkitektur
Carl-Fredrik Sørensen
Bruk av en tjenesteorientert arkitektur for å etablere
EduPerson-informasjon.
Muligheter og utfordringer.
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
NTNU, Feide og autorisasjon
Katalogtjenester, sikkerhet og personvern
Kontekst og tjenester, kilder til kontekst
Feide og EduPerson
Tjenesteorientert Informasjonsarkitektur (TIA)
Feide, katalogtjeneste og TIA
Muligheter
Utfordringer
Feide og NTNU
• Feide
– Primær påloggingsløsning siden Innsida 2.0 ble lansert
– Benyttes i dag til autentisering: [email protected] og
passord
– LDAP/AD-integrasjon for lokal autentisering ved institusjon
– Mulighet for å kommunisere mer data gjennom Feide/SAML, lite
brukt
• Fordeler:
–
–
–
–
Standardløsning for UH-sektoren
Føderasjon
Hindrer duplisering av brukerinformasjon til tjenester
Lett å integrere mot for tjenesteleverandører
• Ulemper
– Integrasjon mot «statiske» katalogtjenester
Katalogtjenester, sikkerhet og
personvern
• LDAP og AD:
– Autentisering + autorisasjon
– Samler og katalogiserer informasjon om personer/brukere, utstyr og
tjenester, inkludert koblinger mellom disse (autorisasjon)
– Omfattende og komplekst å modellere, utvikle, vedlikeholde og
provisjonere til. Hvert system har gjerne sin variant
– Katalogtjenestene er «åpne» og søkbare
– Mulighet for å få komplette brukerdatabaser med tilhørende
informasjon knyttet til basis personinformasjon (inkludert
personnr.), roller og rettigheter.
– Kan være en sikkerhetsrisiko
– Vanskelig/umulig å håndtere personvernet
 Ikke ønskelig å åpne for omverdenen.
Kontekst og tjenester
• Skytjenester og Intranett-tjenester:
– Behov for autentisering
– Behov for autorisering
– Behov for brukertilpasning
•
•
•
•
•
Hvem er du?
Hva gjør du vanligvis?
Hva gjør du nå?
Hva er relevant informasjon og tjenester for deg?
Hvilken informasjon og tjenester har du tilgang til?
Kontekst og tjenester
• Hvordan tilby aktuell informasjon og tjenester, og håndtere
autorisasjon knyttet til bruker?
– I dag:
• Integrasjon med LDAP, AD eller interne autorisasjonsregistre
• Gjerne personbasert, rollebasert eller organisasjonsbasert
• Blir LDAP og AD for UH en kopi av HR/FS?
– I morgen
•
•
•
•
•
Lokasjonsbasert
Tids- og planbasert
Prosessbasert
Høyere granularitet ifht. rolle?
FEIDE og EduPerson?
• Aktuell kontekst: Tilhørighet, lokasjon, rolle, tid, plan
(kalender), interesser, etc.
Kilder til kontekst
•
•
•
•
•
Plan/kalender: Timeplansystem, gruppevare
Tid: Klokke
Organisasjon og roller: HR, FS, IAM + andre fagsystemer
Lokasjon: GPS, innendørs posisjonering
Grunndata:
– HR: Person, tilknytning, rolle, stilling
– FS: Person, tilknytning, rolle, aktivitet/relasjon (emner,
studieprogrammer)
Feide og EduPerson
• eduPersonAffiliation
• eduPersonEntitlement
urn:mace:feide.no:ntnu.no:service:tjenestenavn:"tjenestespesifikk
entitlement"
IMSGlobalRole og emnekoder for å knytte personer med
studieprogram og emner:
urn:mace:feide.no:ntnu.no:IMSGlobalRole:student:[emnekode]:
”URL eller URN til en WebService for hente informasjon om emne”
Tjenesteorientert Informasjonarkitektur
Tjenestebuss: Alternativ til
AD/LDAP?
• Implementere et LDAP-grensesnitt som tjeneste
• Benytte informasjon fra persontjeneste for å gi roller,
tilknytninger i EduPerson
• RBAC-gjennom persontjeneste?
• IAM/BAS potensiell kilde til autorisasjonsinformasjon?
Katalog-proxy
FEIDE
Brukernavn
og passord
FEIDE
Bind/Search
Autentiser
Brukernavn
og passord
Katalog-proxy
Katalog
Bind/
Autentiser
Katalog
Search
Entitlements
TIA
Fordeler
• Bedre brukeropplevelse
• Mindre kompleks design av katalogtjeneste (LDAP/AD)
• Unngår at katalogtjenester må populeres med all mulig
informasjon koblet til person
• Katalogtjeneste benyttes for passordsjekk, all annen
informasjon gis gjennom tjeneste
• Sporbarhet ifht bruk, katalogtjenester gjøres mindre
tilgjengelig
• Dynamisk kontekst, oppdatering i grunndata reflekteres
direkte gjennom tjeneste -> ikke behov for provisjonering
Utfordringer
• Applikasjoner som ikke benytter Feide eller AD/LDAP
• Spesifikasjon av nødvendig informasjon og bruk av
standardmodeller
• Behov for web services for å hente andre grunndata
• Brukeraksept for at informasjon benyttes i tjenester
• Leverandøraksept for bruk av EduPerson
• Ytelse ved autentisering?
• Ytelse knyttet til oppslag på grunndata?
• Integrasjoner
• Databehandleravtale
Relevante tjenester
• Informasjon om emner og roller: Multimediasenter,
bibliotek, LMS, LOR, bokhandel
• Informasjon om stilling/rolle og organisatorisk enhet:
Systemer som krever autorisasjon: Arkiv, Lønnssystem,
HR-system, bestillingssystem, LMS, etc.
Spørsmål
• Takk for oppmerksomheten!

similar documents