04_Szabalyozasi_Rendszerek

Report
Automatizálási
tanszék
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
Előadás
Tervezés frekvenciatartományban
Minőségi követelmények:
- stabilitás
- megfelelő statikus pontosság alapjelkövetésre és zavarelhárításra
- a mérési zaj hatásának elnyomása
- érzéketlenség a paraméterváltozásokra
- előírt dinamikus (tranziens) viselkedés
- a gyakorlati megvalósításból adódó korlátozások figyelembevétele
Probléma: a rendszerek viselkedése a legtöbbször nem felel meg minden elvárásnak
Megoldás: szabályozás megfelelő tervezése
Hagyományos szabályozók tervezése
A tervezés feladata
Szabályozó definiálása
- Szabályozó struktúrájának megválasztása
- Szabályozó paramétereinek beállítása a minőségi követelmények
figyelembe vétele szerint
PID típusú szabályozócsalád
PID típusú szabályozócsalád
• A megvalósított szabályozási feladatok 90%-át PID jellegű szabályozókkal valósítják
meg.
• Okai:
- A minőségi előírások a legtöbb esetben teljesíthetők
- Egyszerű felépítésűek
- A paraméter-változtatásának hatása könnyen követhető
- Egyszerű a gyakorlati megvalósítása
• A PID szabályozó család szabályozói:
- PID szabályozó
- P szabályozó
- I szabályozó
- PI szabályozó
- PD szabályozó
Szabályozók tervezése
Ideális PID szabályozó
Átviteli függvénye: = 
Átmeneti függvénye:
1
1
 1 + + 2 
1+
+ = + +  =
 = ℒ −1
1


 
= +

 +  ()

 ≥ 4

Kimenőjele:
d()
 =  +  d + 
d
0
Szabályozók tervezése
Ideális PID szabályozó
Szabályozók tervezése
Közelítő PID szabályozó
Átviteli függvénye:
Átmeneti függvénye:
 = 
1

 1 +  + + 2  + 
1+
+
=
 1 + 

 1 + 
 = ℒ −1
1


 
= +

 −/
+ ≤ − 2 /4
Túlvezérlés:
 / ≤ 10
4 ≤ / ≤ 6
Szabályozók tervezése
PID szabályozóból való származtatások
 = 
Ideális PID:
1
1+
+ 

- Arányos (P):

- Integráló (I):
1

- Arányos - integráló (PI):
 1 + 
=


1

- Arányos - differenciáló (PD): 1 + 
Közelítő PD

1+
:
1+
Közelítő PID (FKS), ha
 > FS – tag
 < FK – tag
Szabályozók tervezése
P szabályozók hangolása
• 0-típusú szabályozási kört eredményez, ha nem integráló jellegű a folyamat
• Eredő átviteli függvényének erősítése: K/(1+K)
• Realizáláskor (1+K)/K statikus kompenzációt alkalmazunk
• Csak a frekvenciafüggvény amplitúdó menetét befolyásolja
• Változtatásával állítható: a felnyitott kör erősítése és így a vágási körfrekvencia is
megfelelő fázistöbblet
• Eredmény: a szabályozási rendszer általa stabilizálható, de állandósult statikus hibával
• Tervezés menete:
- előírt fázistöbblethez tartozó maximális körerősítés
meghatározása
- Ebből számoljuk az elérhető minimális statikus hibát
Szabályozók tervezése
I szabályozók hangolása
• Célja: a szabályozási kört 1-típusúvá tegye, azaz az állandósult hiba értéke zérus
legyen.
• Méretezése:
1
 = =• Egyetlen állítható paramétere: KI
• Maximális integrális körerősítés:
 =
 
 0
Szabályozók tervezése
PI szabályozók hangolása (ideális)
 = 
1
1 + 
1+
= 


 
 =
 0
 =
A P szabályozó hibáját hivatott javítani, kisebb statikus hiba elérése végett


Szabályozók tervezése
PI szabályozók hangolása (közelítő) – FK tag

1 + 
 = 
= ()
1 + 
 > 
 
 =
 0

 = 

Szinuszos bemenőjelekre a kimenőjel fázisban késik a bemenőjelhez képest
Szabályozók tervezése
PD szabályozók hangolása (közelítő) – FS tag
 = 
1 + 

= 1 +
1 + 
1 + 
 = + 
 = 2
Szinuszos bemenőjelekre a kimenőjel fázisban siet a bemenőjelhez képest
Gyorsítja a rendszert
Szabályozók tervezése
PID szabályozók hangolása (közelítő)
 = 
1 + 1 + 
 1 + 
 =


 = 2
A rendszer statikus pontosságának javítása, és a rendszer gyorsítása
Szabályozók tervezése
PID szabályozók hangolása (közelítő) – FKS tag

1 + 1 1 + 2
 = 
1 + 3 1 + 4
3 > 1 > 2 > 4
Nincs integráló hatás, beiktatásának hatására nincs zérus értékű állandósult hiba
Szabályozók tervezése
Összefoglaló méretezési táblázat
Szabályozó
TI
TD
P
KI=Kmax/P(0)
T1
PD
PID
KI
AP=K/P(0)
I
PI
A
T1
KPI=Kmax/P(0)
T2
KPD=Kmax/P(0)
T2
KPID=Kmax/P(0)
Szabályozók tervezése
Szabályozók összefoglalása
P:
- nincsenek statikus pontosságra vonatkozó nagy igények
- lassú működésű lehet
- integráló hatással együtt statikus szempontból is megfelelő működésű
PI:
- állandósult állapotban pontos beállás, egységugrásra
- hibamentes beállást biztosít
- lassú működés
PD:
- gyorsítja a rendszert, amit a szabályozó túlvezérlésével érünk el
PID:
- növelhetjük vele a szabályozó pontosságát és gyorsaságát is
Szabályozók realizálása
Műveleti erősítőkkel
I
PI
 =
 
 
Szabályozók realizálása
Passzív elemekből
FK
FS
FKS
Szabályozók tervezése
Kompakt szabályozó
Tapasztalati szabályozó hangolási módszerek
• Javaslatok stabilis folyamatok hangolására, üzembe helyezésre
• Folyamatokon elvégzett mérések, szimulációk és gyakorlati megfigyelések alapján
• Előnye: Kezdeti beállításoknak tekinthetők a gyors üzemi behangolás elérése
érdekében (tesztelésre)
• Hátránya: Nem alkalmasak a szabályozók viselkedésének meghatározására és
a változásokhoz való hangolásokra
Tapasztalati szabályozó hangolási módszerek
ZIEGLER-NICHOLS szabályok – frekvencia válasz módszer
• Azt feltételezzük, hogy a folyamat technológiája megengedi, hogy a zárt
szabályozási kör rövid időre a stabilitás határhelyzetére hozható, csak arányos
szabályozást alkalmazva
• Integráló és differenciáló tag kikapcsolása (TI = ∞, TD = 0)
• AP emelésével a stabilitás határának elérése
• Minden AP változtatás után meg kell várni az állandósult állapot beálltát
• ξ = 0.25 (40%-os túllendülés)
• AP,kr = határhelyzethez tartozó erősítés
• Tkr = állandósult szinuszos lengés határideje
Szabályozó
TI
TD
P
AP
0.5AP,kr
PI
0.85Tkr
PID
0.5Tkr
0.45AP,kr
0.125Tkr
• Csak lassan változó zavarások kompenzálására alkalmas
0.6AP,kr
Tapasztalati szabályozó hangolási módszerek
ZIEGLER-NICHOLS szabályok – átmeneti függvény módszer
• Átmeneti függvények kiértékelésén alapuló beállítások, holtidős, aperiodikus
ipari folyamatokhoz, egységugrás alakú bemenetre.
• Az átmeneti függvény inflexiós pontjában húzott egyenes által meghatározott:
• TL = látens holtidő
• ML = látens meredekség
Szabályozó
TI
TD
P
AP
1/TLML
PI
3TL
PID
2TL
0.9/TLML
0.5TL
1.2/TLML
Tapasztalati szabályozó hangolási módszerek
OPPELT módszer
• Közelítő egytárolós tag átmeneti függvényén alapuló grafo-analitikus (közelítő analitikus
összefüggésekkel) beállítás.
• Névleges munkapont kézi
beállítása
• ξ = 0.25-re (nagy túllendülés)
Szabályozó
ApMLTL
TI/TL
P
1
PD
1.2
PI
0.8
3
PID
1.2
2
TD/TL
0.25
0.42

similar documents