Uczniowie_dla_srodowiska - Szkoła Podstawowa im. Jana

Report
„CZYSTA MAŁOPOLSKA”
(sprawozdanie z realizacji projektu)
Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej
koordynator projektu:
34-602 Laskowa
woj. małopolskie
Tel. 018 3334679
mgr Ewa Ficoń
nauczyciel przyrody
Nasza niewielka szkoła znajduje się w malowniczej miejscowości, położonej w Beskidzie Wyspowym
(gmina Laskowa). Około 40 % powierzchni gminy zajmują lasy. Cieszymy się, że otoczenie, w którym
żyjemy jest w miarę czyste, nie znaczy to wcale, że jest wspaniale pod każdym względem i nic nie trzeba
robić, wręcz przeciwnie. Już od najmłodszych lat poznajemy najbliższe środowisko i staramy się dbać
o nie każdego dnia. Podejmujemy szereg pożytecznych działań, które powodują, że wokół nas jest piękniej
i przyjemniej.
Dbamy o czystość naszego otoczenia
„Piękno tej ziemi skłania mnie
do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ziemię, niech
to wołanie nie pozostanie
bez odpowiedzi!”
Jan Paweł II
Od 1999 r. systematycznie każdego roku
zbieramy aluminiowe puszki
NASZE DZIAŁANIA
Aby było
piękniej!
Zadania wykonane w trakcie realizacji projektu:
1. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne (lekcje do dyspozycji wychowawcy, przyroda, zajęcia
techniczne, kółko plastyczne, warsztaty), które miały na celu wzbogacenie wiedzy uczniów
na temat problematyki odpadów (rodzaje odpadów, segregacja, recykling, sposoby
zmniejszania ilości produkowanych śmieci w gospodarstwach domowych, itp.).
2. Przeprowadzono warsztaty dla uczniów – „Drugie życie śmieci”
3. Poznanie i wykonanie ekoznaków zamieszczanych przez producentów na opakowaniach
produktów – opakowania przyjazne dla środowiska.
4. Przygotowano inscenizację „Ekorady na odpady”.
5. Wykonano gazetkę ścienną.
6. Moja wieś bez elektrośmieci – zbiórka elektrośmieci.
7. Disco elektro – zorganizowano dyskotekę, na którą biletem wstępu były przyniesione
elektrośmieci.
8. Konkurs na najciekawszą skarbonkę wykonaną z odpadów (zorganizowany przez SKO).
9. Turniej wiedzy o odpadach.
10. Konkurs na strój wykonany z odpadów.
11. Segregacja surowców wtórnych na terenie szkoły.
12. „Posprzątajmy świat” - kontynuowano zbiórkę surowców wtórnych:
- butelek typu PET,
- puszek aluminiowych po napojach,
- plastikowych zakrętek,
- baterii (odpadów niebezpiecznych)
- starych telefonów komórkowych.
13. Konkurs plastyczny „..aby ziemia była piękna”.
14. Konkurs na hasło zachęcające do troski o środowisko.
NASZE DZIAŁANIA
Uczniowie wiedzą, że nie wszystkie odpady powinny trafić
na wysypisko. Niektóre z nich mogą być powtórnie wykorzystane,
dlatego należy je segregować. Są też świadomi korzyści płynących
z segregacji i recyklingu.
Poznawaliśmy opakowania
przyjazne dla środowiska
i ekoznaki zamieszczane
przez producentów
na opakowaniach produktów
Wiemy, które odpady są
surowcami wtórnymi
i znamy kolory pojemników
służących do segregacji
NASZE DZIAŁANIA
„Dobre rady na odpady”
W trakcie inscenizacji
uczniowie całej szkoły
otrzymali cenne rady,
dotyczące sposobów
zmniejszenia ilości śmieci
produkowanych na co
dzień w gospodarstwach
domowych.
Kiedy w sklepie rozsądnie kupuję,
mniej odpadów produkuję!
NASZE DZIAŁANIA
Na gazetce ściennej zamieszczaliśmy bieżące informacje, ciekawostki przyrodnicze oraz zapoznawaliśmy
uczniów z problematyką odpadów. Stanowiła ona cenne źródło informacji na temat segregacji odpadów
i możliwości ich ponownego wykorzystania.
NASZE DZIAŁANIA
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się warsztaty „Drugie życie śmieci”.
Ze starych gazet (makulatury) robiliśmy masę papierową, z której, powstawały niezwykłe
dzieła (flakony, kurczaki do wielkanocnego stroika, zabawki.
To doskonały
przykład
recyklingu
odpadów,
które mamy
w domu.
NASZE DZIAŁANIA
Na zajęciach technicznych
z resztek papieru powstawały
quillingowe bombki
Skrawki materiału, resztki
włóczki, guziki wykorzystaliśmy
do wykonania zabawek
NASZE DZIAŁANIA
„DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI” - na zajęciach koła plastycznego szklane butelki, słoiki
zamieniały się w piękne flakony
NASZE DZIAŁANIA
Wykonujemy stroiki
świąteczne z materiałów
naturalnych, dzięki temu
produkujemy mniej odpadów
Szopka wykonana z masy
papierowej
NASZE DZIAŁANIA
SKO przeprowadziło
konkurs na najciekawszą
skarbonkę wykonaną
z odpadów
NASZE DZIAŁANIA
Konkurs plastyczny „..aby ziemia była piękna”
NASZE DZIAŁANIA
Stroje wykonane z odpadów
NASZE DZIAŁANIA
Disco
elektro
Biletem wstępu na dyskotekę,
były przyniesione elektrośmieci
NASZE DZIAŁANIA
Nasza wieś bez elektrośmieci
Ogłoszenia informujące mieszkańców
naszej wsi o prowadzonej w szkole zbiórce
elektrośmieci , umieściliśmy na tablicy
ogłoszeń w centrum wsi, na przystankach
autobusowych i na stronie internetowej
szkoły.
NASZE DZIAŁANIA
Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody i Samorząd Uczniowski od kilku lat
prowadzi zbiórkę plastikowych zakrętek
Zebrane plastikowe zakrętki przekazujemy
mieszkańcom DPSu w Krakowie
oraz osobie niepełnosprawnej na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego.
NASZE DZIAŁANIA
Uczniowie wiedzą, że nie wszystkie
odpady powinny trafić na wysypisko.
Niektóre z nich mogą być powtórnie
wykorzystane, dlatego należy je
segregować. Są też świadomi korzyści
płynących z segregacji i recyklingu.
Na szkolnym korytarzu
umieszczone zostały
specjalnie oznakowane
pojemniki, przeznaczone
do zbiórki makulatury,
puszek aluminiowych,
baterii, plastikowych
zakrętek, i butelek PET.
Uczniowie od najmłodszych
lat uczą się segregacji
Od 2002 roku zbieramy zużyte baterie
Wiemy, że zawierają one wiele szkodliwych i niebezpiecznych
substancji, które po przedostaniu się do środowiska, zatruwają je.
Nie wolno wyrzucać ich z innymi śmieciami.
NASZE DZIAŁANIA
Posprzątajmy ZIEMIĘ
W trakcie trwania projektu kontynuowaliśmy rozpoczęte
we wcześniejszych latach zbiórki:
-
puszek aluminiowych (od 1999 r. - 15 lat),
baterii (od 2002 r.)
makulatury,
butelek plastikowych typu PET,
plastikowych zakrętek (od 2010 r.).
Odpady to problem naszych czasów. Niestety każdy z nas
przyczynia się do ich powstawania, możemy jednak wpływać
na zmniejszenie ich ilości w naszych gospodarstwach
domowych. Musimy mieć tego świadomość i dokonywać
właściwych wyborów. Dobiegł końca realizowany projekt, jednak
prowadzone przez nas akcje zbiórki surowców wtórnych będą
kontynuowane w następnych latach.
Wszyscy mamy obowiązek troszczyć się o nasz wspólny dom –
Ziemię. My, uczniowie, czynimy to na miarę naszych możliwości.
Nabyte przez nas dobre nawyki na pewno będą owocowały
w przyszłości.
Uchroniliśmy nasze środowisko
przed tonami odpadów
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej
przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego działania,
zależy od każdego z nas”
Florian Plit
opracowała: Ewa Ficoń

similar documents