FS 3 OBSERVATION

Report
FS 3
OBSERVATION
ILIGAN CITY
CENTRAL SCHOOL
NASLIA SANGGOYOD
EPISODE 1
THE SCHOOL’S LEARNING
RESOURCE CENTER
THE SCHOOL
IT IS
LOCATED AT
ROXAS
AVENUE
MAHAYAHAY
ILIGAN
CITY.
THIS IS THE SCHOOL ORCHIDARIUM.IT COULD BE
FOUND BESIDE THE ENTRANCE GATE.
ICCS HAS A LOT OF READING
MATERIALS INSIDE THE LIBRARY
LIBRARY
READING CENTER
EPISODE 2
BULLETIN BOARD
DISPLAYS
THIS IS THE SUBJECTS TOPIC TO BE DISCUSSED
THIS IS DESIGNED BY MRS. LANTUD OUR
COOPERATING TEACHER FROM GRADE IV.
THERE IS A LOT OF BULLETIN BOARD DISPLAYED
AROUND THE CORNER OF THE SCHOOL.
I JUST CHOOSE THIS ONE
BECAUSE IT IS POSTED OUTSIDE
THE PRINCIPA;S OFFICE .
EPISODE 3
SEE AND SAY
GRADE IV STUDENTS UNDER MRS.
LANTUD WHILE HAVING A CLASS.
 THIS CLASS IS ALREADY EXPERIENCING THE
PROCESS OF CLASS INDIVIDUAL REPORTING.
 THEY
ENJOYED
LISTENING
ON
THEIR
CLASSMATES WHILE OTHERS ARE STILL IN A
MANNER OF NOT LISTENING BUT STILL WHEN
THEY ARE ASKED BY THE TEACHER ABOUT THE
REPORT THEY COULD EASILY ANSWER .
THE PUPILS IN A CLASSROOM SETTING
THIS IS THE TEACHERS TABLE
IT IS LOCATED
AT THE BACK
OF THE
LEARNER’S
DESK.
EPISODE 4
TOOLS OF THE TRADE
THIS IS MY DREAM CLASSROOM
EPISODE 5
PAPER WORKS
Hand out Plan
(story telling )
Read the story given on your book .
Answer the exercises given on a
sheet of paper.
EPISODE 6
SLIDESHOW BIZ
Uri ng mga likas na yaman ng ating
bansa:
 Yamang Pansakahan
 Yamang Kagubatan o Kabundukan
 Yamang Pangisdaan
 Yamang Mineral
Yamang pansakahan:
Ang mga yamang pansakahan ng Pilipinas ay makikita sa mga
kapatagan at sa mga lambak na nasa pagitan ng mga bundok.Ang
mga itoy pinagtatamnan natin ng mga palay , mais, gulay,
punongkahoy, at iba pang mga pananim.
Yamang GubaT
Ang kabuuang lawak ng gubat sa Pilipinas ay tinatayang may 5.7 milyong ektarya.
Sa palawan makikita ang panakamalaking kagubatan sa Pilipinas.
Nagagamit natin ang yaman ng ating mga kagubatan sa maraming paraan .
Yamang Pangisdaan
Ang kabuuang lawak ng pangisdaan sa Pilipinas ay ay may lawak na 2.2 milyon kilometrong kwadrado. Mga 1,666,300 kilometrong parisukat ang sakop ng
tubigan nito.
Marami ang uri ng isdang kilala sa Pilipinas. Isa na rito ang Rhineodon Typhus na siyang pinakamalaking isdang nahanap rito, at ang pandacan pygmea o
sinarapan na siya namang pinakamaliit na isda.

similar documents