Toetsen bij de methode* *My name is tom*?

Report
Gebruik Anglia!
-
-
www.Angli.org
Assessing English for the
International Community
Anglia Nederland is een organisatie
die in samenwerking met Chichester
College uit Engeland zorgt voor een
totale leerlijn Engels in het
basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs.
Anglia Nederland houdt zich vooral
bezig met:
- Leggen contacten tussen
leerkrachten Engels in het
basisonderwijs
- In Europa ontwikkelen van
examens op niveau voor leerlingen en
studenten
- Nascholing voor docenten, zowel
in Nederland als in Engeland
- Studiebezoeken
- Ondersteuning via het internet
1.
2.
3.
4.
First step
Junior
Primary
Preliminary
My name is Tom, Part 1
1.
First step
2.
Junior
My name is Tom, Part 2
1.
Primary
2.
Preliminary
Per level (niveau) zijn er
luistertoetsen beschikbaar…
… en schrijfvaardigheidstoetsen
Woordenlijsten per niveau
Voorstel toetsen/ becijfering:
• Vanaf groep 5 beginnen met
woordjes leren.
• Elke pagina overhoren met WRTS
• Aan het eind van het jaar Anglia
Luister- en schrijfvaardigheidstoets
(de E-toets)
• In groep 7 en 8 de Cito M toets
• In de onderbouw (groep 1 – 4) de
computertoetsen (diploma’s) van de
cd’s (My name is Tom).
Materiaal te downloaden:
• Woordenlijsten op papier te
downloaden op www.ehb.nu
(downloads)
• Woordenlijsten WRTS (overnemen
via http://anglianetwork.wrts.nl)
• Toetsen per groep te downloaden op
www.ehb.nu (downloads)
• Toetsen in ParnasSys ook te
downloaden via www.ehb.nu
• Deze presentatie ook…

similar documents