Energie - Betavakken

Report
Energie
Energiebronnen en soorten
groene
energie
energie
duurzaam
bron

niet
duurzaam

soorten
soorten
zonlicht
stromend
water
wind
zonnecellen
waterkracht
centrales
wind
molens
dammen
molens
zonne
cellen
grijze
energie
kolen
aardolie
aardgas
conventionele
centrale
normale
centrales
gebruiken
allemaal
veroorzaken
elektriciteit
generator
dynamo
dynamo
Wat je van deze dia moet leren
Je kan het verschil uitleggen tussen groene- en grijze energie
opwekking.
energiebron
broeikas
effect
Centrale
verwarming
CV
ketel
pomp
buizen
radiator
ketel
pomp
buizen
radiator
duwt het
geeft
energie
aan
vervoeren
haalt
energie uit
water
stroomt rond
in een
Serie
Ketel
heeft
een
stroom
kring
één
twee
2 L/s
2 L/s
2 L/s
Ketel
2 L/s
gelijk
Wat je van deze dia moet leren
Je kan in een schakelschema aangeven of componenten in serie of
parallel aangesloten zijn.
CV installatie
Parallel
stroom
sterkte
verdeeld
1 L/s
1 L/s
wet van behoud
van energie
Energie ontstaat niet uit het niets
en verdwijnt niet in het niets

warmte
kan van soort
veranderen
beweging
licht
soorten
chemische
energie
elektriciteit
energie
Wat een machine of
levend wezen nodig
heeft om iets te
kunnen doen.
komt van
een
energie
bron
Wat je van deze dia moet leren
Je kan uitleggen wat energie is.
Je kan vijf soorten energie noemen.
energie
Energieomzetting
licht
absorptie
licht
lamp
lamp
zonne
paneel
warmte
vuur
föhn
vuur
wrijving
wrijving
energie
Wat je van deze dia moet leren
Je kan uitleggen wat energieomzetting is.
energie omzetting
elektriciteit
vuur
vuur
elektro
motor
dynamo
generator
opladen
boor synthese
machine
dynamo
bladgroen
verbrandings
motor
beweging
zonne
panelen
auto
motor
foto
accu
batterij
oplader
batterij
accu
chemische
energie
Energieomzetting
kan van soort
veranderen
Kinetisch
E
Watt sec
energie
Wat een machine of
levend wezen nodig
heeft om iets te
kunnen doen.
Beweging
elektriciteit
Ws
energie
kWh
Warmte
Arbeid
chemische
energie
Thermisch
E
W
Q
Grootheid
J
Nm
J
Eenheid
kilo-Watt-uur
licht
Newton meter
Joule
Wat je van deze dia moet leren
Je kan uitleggen wat energie is.
Je kan vijf soorten energie noemen.
Vermogen

Vroeger werd het vermogen uitgedrukt in PK
Dit is het vermogen dat nodig om een
mijnwerker van 75 kg omhoog te trekken met
een snelheid van een meter per seconde.
Vermogen

Is de mogelijkheid om arbeid te verrichten
P in Watt (W)
1 PK = 736 W
P = 20 W
P = 100 W
De lamp brand
niet maar ze
hebben wel
vermogen
Vermogen

De tijd die een lamp brand bepaalt de
hoeveelheid energie.
Energie = vermogen x tijd
E=Pxt
….kWh = ….kW x …h
….Ws = …. W xx3600
…s
P in W
P in kW
t in h
E in kWh
E in kWs
E in kJ
100
0,1
1
0,1
360
360
100
0,1
2
0,2
720
720
100
0,1
3
0,3
1080
1080
100
0,1
4
0,4
1440
1440
100
0,1
5
0,5
1800
1800
100
0,1
10
1
3600
3600
Energieomzetting Formules
1 Ws = 1 J = 1 Nm
1 kWh = 3600 kWs = 3,6 MWs
1 kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ
energie
=×
 =   
 =  ×  × 
= × 
 =  ×  × ∆

similar documents