Farkas Zoltánné előadása

Report
A hazai energiaellátás jelene, irányai, még
eldöntendő kérdései
Farkas Zoltánné
Földgáz Árszabályozási Főosztály
Érintett kérdések
•
•
•
•
•
Földgázellátás jelene és irányai
Network kódok / CAM
Network kód Tarifa
Rezsicsökkentés
Csatlakozási díj szabályozás
változása
Primer energiaforrások megoszlása
atomenergia
16,9%
megújuló szén
5,23%
15,27%
24,8%
kőolaj és termékei
földgáz
37,8%
Fogyasztás és forrás-szerkezet 2013
2014
Mrd m3
%
Teljes hazai fogyasztás
9.22
100
Hazai termelés
1,84
19,96
Import összesen
- Keleti irányból
- Nyugati irányból
7,38
3,17
4,21
80,04
37,14
42,90
Forrás-szerkezet trend Mm3
16.0
Import nyugati irányból
14.0
Import keleti irányból
13,5
Hazai termelés
2.0
12,2
12.0
12,0
10,3
3.6
10.0
10,2
9,2
4.6
4.4
8.0
4.6
4.2
9.4
6.0
6.1
5.0
3.6
4.0
3.6
3.2
2.0
2.1
2.6
2.3
2.3
2.1
1.8
2009
2010
2011
2012
2013
0.0
2008
Hosszú távú földgázbeszerzési
szerződés
• 1995-ben megkötött 20 évre szóló take-or-pay alapú
hosszú távú földgázvásárlási szerződés.
• A szerződést a Gazprom és a MOL Nyrt. kötötte, majd
a MOL földgázüzletágának értékesítésével, a magyar
partner személye először az E.ON Földgáz Trade Zrt.re 2006-ban, majd 2013-ban az E.ON kivásárlását
követően az MVM Csoporthoz tartozó Magyar
Földgázkereskedő Zrt.-re változott.
• A hosszú távú szerződés 2015-ben lejár. Folyamatosan
zajlanak a tárgyalások a szerződés valamilyen
formában történő megújításáról.
•
•
•
4,4
14,4
Földgázszállító rendszer
Teljes vezeték hossz: 5674 km
5 Kompresszor állomás (135 MW)
408 Gázátadó állomás
20,5 (25.3) Mrd m3
56,3 (69.5) Mm3/nap
2,2 (5,3) Mrd m3
6,0 (14,4) Mm3/nap
Barátság
Mrd m3
Mm3/nap
Forrás: FGSZ
+12 Mm3/nap
Szerbia
és Bosznia
Hercegovina
6,5
19,1
Mrd m3
Mm3/nap
2011. március
4,8
13,2
Mrd m3
Mm3/nap
1,75
4,8
Mrd m3
Mm3/nap
2010. július
+12 Mm3/nap
Földgáztároló rendszer
Tárolói kapacitások
Tároló
2
Mobil
kapacitás
[MMm3]
Csúcs
kapacitás
[MMm3 /nap]
1
Zsana
2 170
28.0
2
Hajdúszoboszló
1 440
20.8
3
Pusztaederics
340
3.1
4
Kardoskút
280
3.2
5
Stratégiai tároló
Szőreg-I.
1 200
20.0
700
5.0
3
4
1
5
Szőreg-I.
Kerekedelmi
Kereskedelmi tároló
Összesen
6130
80.1
Biztonsági tároló
Teljes betárolási kapacitás: 45.9 MMm3/day
9
2014. október 6-án a tárolókban
3777 Mm3 betárolt gáz
• 40 millió m3/nap fogyasztással számolva (egy
átlagos fűtési időszak napi fogyasztása
alapján, a hazai termelést beleértve) összesen
90-95 nap hazai fogyasztásának megfelelő
mennyiség.
• 55 millió m3/nap fogyasztással számolva (a
leghidegebb napok csúcsfogyasztásával) 65-70
nap
hazai
fogyasztásának
megfelelő
mennyiség.
A keleti irányú gázszállítás kiesése
• (részben vagy egészben) esetén azonban a
tárolói készlet önmagában nem alkalmas az
igények kielégítésére,
• a kitárolható földgázkészlet mellett a hazai
ellátáshoz (hidraulikai viszonyok fenntartása
és a hazai termelés igénybevételéhez)
szükséges a nyugati importforrás is.
Október 31-ét követően is adott az elvi lehetősége a tárolók kvázi töltésének.
A kitárolási időszakban lehetőség van a kitárolni kívánt mennyiség import
forrásból történő kiváltására például az ún. backhaul eljárás igénybevételével.
Földgáz stressz tesztek
• Az Európai Bizottság 2014. júliusban megindította a
tagállami és régiós földgáz stressz teszteket.
• A szeptember 16-án Brüsszelben tartott GCG (Gas
Coordination Group) ülésen bemutatta a GSE (Gas
Storage Europe) és az ENTSO-G a benyújtott tagállami
stressz
tesztek
összesítését,
mely
alapján
megállapítható, hogy az EU keleti régiójában
Magyarország
az
esetleges
ukrán-orosz
konfliktusból eredő gázellátási zavarok esetén
közepesen veszélyeztetett.
• Az esetleges gázválságnak legjobban kitett országok:
Finnország és Bulgária.
ENTSO-G: European Network of Transmission System Operators for Gas
Stressz teszt
• Régiókra osztották fel Európát a vizsgálathoz
(Magyarország a balkáni régió része)
• 4 vizsgált szcenárió
–
–
–
–
Ukrajnán keresztül nincs szállítás 1 hónapig (febr.)
Ukrajnán keresztül nincs szállítás 6 hónapig (szept.-febr.)
Nem érkezik orosz gáz Európába 1 hónapig (febr.)
Nem érkezik orosz gáz Európába 6 hónapig
(szept.-febr.)
• 3 megválaszolandó kérdés
– A hazai ellátás mennyire veszélyeztetett?
– Milyen biztonsági intézkedéseket kell bevezetni?
– Tud-e segítséget nyújtani szomszédos tagállamnak?
A hazai földgázrendszer
csúcskapacitása
Hazai termelés
Import nyugati
Mm3/nap
10,5
14,4
Import keleti
Román összekötő vezeték
Horvát összekötő vezeték
56,3
4,8
19,1
Kereskedelmi tárolók
Stratégiai tároló
Összesen
60,1
20,0
185,2
Földgázelosztó rendszer
A bekapcsolt települések száma: 2917
Részaránya: 92%
Vezeték hossz: 85896 km
Új forrás útvonalak
Név
Földgáz
Érintett országok
Kapacitás
Időpont
Társaság
Déli áramlat
orosz
Bulgária, Szerbia,
Magyaro.,
Ausztria
(Mo., Szlovénia)
21,6 Mrd
m3/nap
2017
MVM Zrt.Gazprom 5050%
Neptun
mezők
román
Román, Magyar,
Ausztria
1 - 7 Mrd
m3/év
20192020
ÖMV Petrom,
Exxon Mobil
Nabucco
Azeri,
iraki
Töröko., Bulgária,
Románia, Mo.,
Ausztria
Azeri
Azerbajdzsán,
Örményo., (LNG)
Románia, Mo.
AGRI
Szlovén
magyar
Shah Deniz
Konzorcium
TAP-t
választotta
2013. jún.
8 Mrd
m3/év
3,6 Mrd
m3/nap
2023
MVM Zrt.
FGSZ
TAP: Trans Adriatic Pipeline: 4000 km, Kaszpi tengeri gázt Olaszországba 10-20
Mrd m3/év, Görögországon, Albánián, át Olaszországba
LNG terminálok
Név
Adria LNG
LNG Hrvatska
(Adria késése miatt)
Polskie LNG
(Swinoujscie)
Kapacitás
15 Mrd m3/év
5 Mrd m3/év
5  7,5 Mrd
m3/év
Befektetők
EON, TOTAL, OMV,
Geoplin, Krk sziget
időpont
Nincs döntés
Horvát HEP;
2017 2019
Plinacro, Krk sziget
GAZ-SYSTEM S.A
Lengyelország
Balti tenger
partján
2014 II. félév
2020 (bővítés)
LNG terminálok és Észak-Dél Földgáz Folyosó (Lengyel-szlovák;
lengyel – cseh) létrejötte lehetővé tehetik az orosz gáz részleges
kiváltását.
Jogharmonizáció
CMP NC
Szűkületkezelés
CAM NC
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS
715/2009/EK RENDELETE
(2009. július 13.)
a földgázszállító hálózatokhoz
való hozzáférés feltételeiről és
az 1775/2005/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Kapacitásallokációról
BAL NC
Rendszeregyensúlyozás
INT NC
Interoperabilitás
Adatcsere
TAR NC
Tarifa
Földgázszállítási
tarifaszerkezet
Hatályos



Alkalmazandó
2013. okt. 1.;
2016. júl. 1.
2015. nov. 1.
Átültetés

…
2015. okt. 1.
Várhatóan:
2016. III.
negyedév
Várhatóan:
2017. október
…
A CAM NC…
Kihirdetése
Hatálybalépése
Kötelező
alkalmazása
• 2013. október 14-én kihirdetésre került
az Európai Unió Hivatalos Lapjában
• 2013. november 4.
• legkésőbb 2015. november 1-jétől
Miről szól?
aukciós
eljárás
szabványos,
határkeresztező
kapacitástermékek
szabványosított
kapacitásallokációs
mechanizmusokat
meghatározó üzemi
és kereskedelmi
szabályzat
együttműködés
Hatálya kiterjed…
Mely kezdő gáznaptól kell a
rendeletet alkalmazni?
ACER: 2015. november 1-től aukción keresztül
kell felajánlani havi és napi szabványos
kapacitástermékeket
2015. november 1-jén napi
aukció – „felépülő rendszer”
2015. október 1-jén
éves aukció –
„lebomló rendszer”
2015. március első hétfőjén (2-án)
éves aukció !
25
Negyedéves aukció (évente
meghirdetett) – június első hétfője
Havi aukció (gördülő) – minden
hónap harmadik hétfőjén
Másnapi aukció (gördülő) –
minden nap 16:30
Napon belüli aukció – az érintett
gáznapon óránként
26
Szabványos
kapacitástermék neve
Évente
meghirdetett
éves
kapacitásaukció
Évente
meghirdetett
negyedéves
Gördülő havi
kapacitásaukció
Gördülő
másnapi
kapacitásaukció
évente egyszer évente
egyszer
havonta
naponta
időpontja
minden évben
minden évben
minden hónap
március első
hétfőjén
június első
harmadik
hétfőjén
emelkedő áras
több ajánlattételi
fordulóval
emelkedő áras
több
ajánlattételi
fordulóval
hétfőjén
emelkedő áras
több
ajánlattételi
fordulóval
a következő
naptári hónapra
szóló havi
szabványos
kapacitástermék
minden nap
UTC 15:30
(nálunk 16:30)
felajánlható legfeljebb a
a következő
kapacitás
következő 15 évre gázév
lehet kapacitást
felkínálni
kapacitásaukció
kapacitásaukció
gyakorisága
Alkalmazandó
algoritmus
Napon
belüli
negyedéveire
vonatkozóan
egyenáras
egy
ajánlattételi
fordulóval
következő
napra szóló
szabványos
kapacitástermék
az érintett
gáznapon
óránként
minden egész
órában
egyenáras
egy
ajánlattételi
fordulóval
27
Mikor kezdődik az első októberoktóber ciklusú gázév?
2015. október 1-jén
28
Entry kapacitások esetében:
átmeneti időszak
2015. július 1-től
2015. szeptember 30-ig
- 3 hónap a 3 hónapra az éves kapacitás-lekötés
szabályai alkalmazandók
Exit kapacitások esetében:
várhatóan 15 hónap
29
Milyen ütemezéssel kerül bevezetésre?
Iparági
egyeztetés
2014. október - november
Hatályba
lépés
2014. december
Első
alkalmazás
2015. március
31
Entry-exit költségmegoszlás
EU-ban jellemző
CAM NC előírás?
Magyarországon
Entry
Entry
Entry
Entry
Exit
Exit
Exit
Exit
32
Szállítási díjak
Mértékegység
2014.
januártól
2014.
júliustól
Változás
%
Belépési pontok
díjai
Import
Hazai
Ft/(MJ/nap)/év
Tárolói
33,81
24,37
-28%
30,43
21,93
-28%
20,28
8,95
-56%
Kilépési pont
díja (hazai)
Ft/(MJ/h)/év
92,56
199,60
116%
Forgalmi díj
Ft/m3
1,16
1,16
0%
33
Elsődleges költségfelosztási módszertanok:
Postabélyeg módszer (Tarifa FG 3.3.1)
• A postabélyeg módszer egységes referenciaárakat határoz
meg az összes entry pontra, valamint az összes exit pontra.
• A szükséges bemeneti adatok
– az engedélyezett bevétel,
– az entry és az exit közötti megoszlás és
– a becsült kapacitáslekötés.
• A pontok két kategóriájára a referenciaár az entry (illetve exit)
pontokon tervezett bevétel osztva az entry (illetve exit)
pontokra becsült teljes lekötött kapacitással (vagy ennek
megfelelő helyettesítő értékével).
• Ez a módszertan nem biztosít területi jelzést.
34
Kapacitás és forgalom szerinti megoszlás
(Tarifa FG 3.1.2)
• A bevételeknek kapacitásdíjakon kell alapulniuk,
kivéve a következő eseteket:
• A Szabályozó jóváhagyhat vagy meghatározhat a
rendszerhasználók
tényleges
gázáramainak
volumene által befolyásolt költségek (mint pl. a
kompresszorok üzemanyagköltsége) fedezetére egy
olyan díjat, ami a rendszerhasználók gázáramainak
tényleges volumenéhez kapcsolódik.
• Alkalmazása esetén ez a díj egyenlő minden entry
pontra és egyenlő minden exit pontra és az egyes
rendszerhasználók tényleges gázáramaitól függ.
35
Általánosan használt mértékegységek 13.
cikkely (interoperability)
2016. július 1.
• A nyomásra, hőmérsékletre, térfogati mennyiségekre,
bruttó fűtőértékre (égéshő), energia nagyságra és Wobbeindexre a TSO-k a következő mértékegységeket kell, hogy
alkalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•
nyomás:
bar
hőmérséklet:
̊C
térfogat:
m³
Bruttó fűtőérték (GCV):
kWh/m³
energiamennyiség:
kWh (Bruttó fűtőérték alapján)
Wobbe-index:
kWh/m³ (Bruttó fűtőérték alapján)
A térfogat referenciaállapota 0 ̊C és 1.01325 bar(a). A bruttó
fűtőérték, az energia és a Wobbe-index alapértelmezett égési
referencia hőmérséklete 25 °C.
36
Környező országokban használt
referenciaállapotok
•
•
•
•
•
NCV, 15 / 15 °C (Horvátország, Szerbia)
GCV, 15 / 15 °C (Románia)
GCV, 25 / 0 °C (Ausztria)
NCV, 20 / 20 °C (Oroszország, Ukrajna)
NCV, 25 / 20 °C (Szlovákia)
Térfogat
Energiamennyiség
Energia mértékegység
Energia referenciaállapot
Hazai gyakorlat
CAM NC követelmény
m3 (15 °C)
m3 (0 °C)
fűtőérték (NCV) alapú
égéshő (GCV) alapú
MJ vagy GJ
kWh
15 / 15 °C
25 / 0 °C
Balancing NC 12. cikk
2016. október 1.
Általános rendelkezések
• (1) A nominálásban és az újranominálásban megadandó
gázmennyiséget kWh/napban kell megadni napi
nominálás és újranominálás esetén, illetve kWh/órában
óránkénti nominálás és újranominálás esetén.
CAM NC
2015. november 1.
Hatály
Ez a rendelet a rendszer-összekötési pontokra vonatkozik.
Az alkalmazott kapacitás egység 10. cikkely
A felkínált kapacitást időegységre jutó energiaegységben kell kifejezni. A
következő mértékegységek használhatók: kWh/óra vagy kWh/nap. A kWh/nap
mértékegység használata esetén a gáznap során állandó áramlási sebességet kell
feltételezni.
38
HOL?
Végfogyasztó
Entry
Exit
kWh/nap
kWh/h
Elosztói
rendszer
kWh/h
kWh/h
kWh/h ????
MJ/h
MJ/h
2015. november 1.
39
Negyedéves és havi nem-megszakítható standard kapacitástermékek (Tarifa
FG 5.1.1)
• az éves referenciaár alapján kell meghatározni:
• Pst = m * (py/365) * d
• Pst a rövid-távú termék ára, m a szorzó, py az éves
termék ára, d a rövid-távú termék napokban
meghatározott időtartama,
Napi és napon belüli nem-megszakítható
standard
kapacitástermékek (Tarifa FG 5.1.2)
•
•
•
Pst = m * (py/365)
Pst = m * (py/8760) * h
Pst a rövid-távú termék ára, m a szorzó, py az éves termék ára, h időtartam a
gáznapból hátralevő órák száma
40
Szorzók, Szezonális tényezők
A rövid távú termék
időtartama
Negyedéves és
havi
Napi és napon
belüli
Szorzók tartománya
szűkület hiányában
Szorzók tartománya
szűkület esetén
0,5 – 1,5
0,5 – 1
0 – 1,5
0–1
• A negyedéves, havi, napi és napon-belüli termékekre lehet szezonális
tényezőket alkalmazni.
• A szezonális tényezők csak akkor alkalmazhatók, ha javítják a
gázszállító rendszer kihasználtságát és az árak költségalapúságát.
• …a szorzók és a szezonális tényezők összege bármely standard, egy
évnél rövidebb tartamú kapacitástermékre egyes évszakokban
meghaladhatja az 1,5-öt, illetve alacsonyabb lehet, mint 0,5.
• Mindazonáltal a szorzók és a szezonális tényezők szorzatainak
számtani átlaga a gázév tekintetében nem lehet alacsonyabb 0,5-nél,
illetve magasabb 1,5-nél.
41
Lekötések megoszlásának változása
Nem érintheti az indokolt árbevétel igényt!!!
A fogyasztók más szeleteket fizetnek majd a tortából.
42
Egyéb
• Különböző termékek árszintjeinek
meghatározása
– Negyedéves (nem gördülő, profilozott) 110 %
– Havi 120 % (16 % téli; 4 % nyári)
• Téli-nyári időszak: október 1-március 31
• Megszakítható
• Napon belüli, órai allokálás
43
Az elismert fajlagos földgázár
meghatározása
ESZ végfelhasználói ár
– Rendszerhasználati díjak (szállítási díj,
tárolási díjak, elosztás díja)
– Mobilgáz-finanszírozási költség
– Nagykereskedői árrés
– ESZ árrés
– ESZ-be benyújtott földgázforrások ára és
mennyisége
44
Hosszú távú szerződéses ár Spot ár
40 %
100 %
2010 október 1-ig
60 %
30 %
25 %
70 %
75 %
2011 október 1-től
2014 április 1-től
10 %
90 %
2013 április 445
től
A hazai termelés árának megállapítása
140
árban fedezet
120
100% hosszútávú
HT 100% hosszútávú
60-40
100
HT 60-40
50-50
HT 50-50
80
40-60
HT 40-60
60
30-70
HT 30-70
25-75
40
HT 25-75
10-90
HT 90-10
20
100% spot
HT 100% spot
0
import
-20
import
import
import
import
hazai
hazai
hazai
47
Az
inflációs
szabályoknak
megfelelően nő az ESZ árrés
mértéke (5,94 Ft/m3), de a végár
nem változik.
Elismert árfolyam mértéke. (220
Ft/USD; 280,3 Ft/EUR)
Sávos gázáremelés! Átlagosan
4,9%-kal nőnek a gázárak, de
1200 m³ fogyasztás alatt nincs
növekedés.
Elismert árfolyam mértéke. (207,2
Ft/USD, 282,5 Ft/EUR)
Ármoratórium
életbelépése!
2010. júl. 1.
A tárolói készletérték
10-90%-os
kevert
képlet szerinti áron
kerül
figyelembe
vételre.
30-70%-os kevert képlet
bevezetése
elismert árfolyam
(188 Ft/USD; 271,1
Ft/EUR)
2010. dec. 4.
2011/ júl. 1.
2011. jan. 1.
2012/ jan. 1.
2011. okt. 1.
Meghosszabbítás
ra kerül a 4.
árszabályozási
periódus
2013. jan. 1.
2012/ júl. 4.
2013. nov. 1.
2013. ápr. 4.
10%-os rezsicsökkentés!
60-40% -os kevert árképlet
bevezetése
hazai termelés és import
földgáz hatósági áras
felajánlása
Árfolyam miniszteri
rendeletben (226,5539
Ft/USD; 278 Ft/EUR)
rendszerüzemeltetők
megtérülésének
csökkentése WACC =
4,5%
Kivezetésre
kerül az IK, de
értéke beépül
az ESZ
gázdíjba.
Általános 2,6%-os
áremelés, mely az ÁFA
emelés miatt 4,2%-osként
érzékelhető.
Elismert árfolyam mértéke.
(210 Ft/USD; 279,1
Ft/USD)
WACC = 2,28%
Csökken a hazai termelés
hatósági ára.
Lakossági fogyasztók nem
fizetnek
biztonsági
készletezési díjat
2014. ápr. 1.
2013/ nov. 22.
6,5%-os
rezsicsökkentés!
25-75%-os
kevert
képlet bevezetése
Csökken az ESZ árrés
mértéke 3,65 Ft/m³-re
11,1%-os rezsicsökkentés!
WACC = 0%
ESZ jogosultak esetében nincs elismert
hálózati és mérési különbözet
Csökken az ESZ árrés mértéke 4,32 Ft/m³-re
48
49
50
51
ÁFA: 27 %
ÁFA: 25 %
52
A földgázhálózat csatlakozás díjait
megállapító joganyagok fejlődése és a
szabályozási koncepció változása
2006. november 1.
2012. január 1.
2013. július 26.
2014. szeptember 1..
2014. október 1.
74/2006. (X.
31.) GKM
rendelet
79/2011. (XII.
22.) NFM
rendelet
43/2013. (VII.
25.) NFM
rendelet
35/2014. (VIII.
15.) NFM
rendelet
Nincs
miniszteri
rendelet
Nincs hivatali
joganyag
MEH
határozatok:
2011. december
2012. június
2/2013. (VII.
25.) MEKH
rendelet
6/2014. (VIII.
28.) MEKH
rendelet
9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet
Jelölések:
- Fix és képlettel meghatározott csatlakozási díj a lakossági igénylők esetén
- Képlettel meghatározott csatlakozási díj a lakossági igénylők esetén
- Jellemzően fix, egyes esetekben képlettel meghat. csatlakozási díj
A csatlakozási díjakban bekövetkezett koncepciós
váltás – 2014. szeptember 1.
• Lakossági igény esetén differenciált díj (ELO):
– Leágazó vezeték (kisebb műszaki tartalom)
– Gerinc vezeték építése estén (nagyobb beruh.)
– „Drága” beruházások esetén
Képlet +
visszatérítés
Fix díjak
• Nem lakossági igény esetén (ELO):
– Előfinanszírozás szükséges a beruházáshoz
• Új díjelem (ELO):
– Rákapcsolás: a 2004. január előtt kiépített, de azóta a
gázellátásba be nem kapcsolódott felhasználási hely
„élőre kötése”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
[email protected]
Égéshő (vagy felső fűtőérték Gross Calorific Value; Upper Heating Value)
• Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének
levegő (vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor
felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és
a keletkezett víz (H2O) cseppfolyós halmazállapotban van jelen.
Fűtőérték (vagy alsó fűtőérték Net Calorific Value; Lower Heating Value))
• Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének
levegő (vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor
felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és
a keletkezett víz (H2O) gőz halmazállapotban van jelen.
A fűtőérték a képződött vízgőz párolgáshőjével kisebb az égéshőnél.
A gázok égéshőjét és fűtőértékét kJ/m3 vagy MJ/m3 (normálköbméter)
egységben fejezzük ki.

similar documents