Probacijos praktika Lietuvoje

Report
PROBACIJOS PRAKTIKA
LIETUVOJE
Dr. Marta Gavrilovienė
KO SIEKTA PROBACIJA
•Probacijos koncepcija numatė:
•užtikrinti resocializaciją;
•plėtoti veiksmingą probacijos sistemą;
•sumažinti laisvės atėmimo vietose asmenų
skaičių;
•Plėtoti socialinę pagalbą nuteistiesiems, o ne vien
tik jų elgesio kontrolę.
•Konceptuali probacijos kryptis į priežiūros
individualizavimą.
KĄ BYLOJA APIE PROBACIJĄ LIETUVOJE
TEISĖS NORMOS
• Probacija – lygtinis paleidimas ir bausmės vykdymo atidėjimas.
• Įpareigojimų, galimų skirti probuojamiesiems, sąrašas papildytas 4
draudimais:
• - neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi;
- nesilankyti tam tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis ar
asmenų grupėmis;
- nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;
- neturėti, nenaudoti, neįsigyti tam tikrų daiktų arba neužsiimti tam tikra
veikla;
2 įpareigojimais:
- auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti
juos;
- dalyvauti elgesio pataisos programoje.
LR BPK 253¹straipsnis įtvirtino teismui galimybę pavesti probacijos tarnybai
parengti socialinio tyrimo išvadą.
KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR
PRAKTIKA
ĮPAREIGOJIMAI
2012 m.
2013 m.
BŪTI NUSTATYTU LAIKU
NAMUOSE
2889 iš jų 996
probuojamieji
3323 iš jų 1224
probuojamieji
DALYVAUTI ELGESIO
PATAISOS PROGRAMOJE
1920 iš jų 888
probuojamieji
2227 iš jų 811
probuojamieji
KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR
PRAKTIKA
• 2013 m. teismų pavedimu parengtos 9 socialinio
tyrimo išvados.
KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR
PRAKTIKA
• Kam taikoma probacija
Probuojamieji
2013 m.
4062/1077 l.p
Iš jų priskiriami
žemai recidyvo rizikai
2847/743 l.p
vidutinei recidyvo
rizikai
1017/339 l.p.
Aukštai recidyvo
rizikai
10/2 l.p.
AR PROBACIJA SUMAŽINO ĮKALINTŲJŲ
SKAIČIŲ ?
Probuojamieji
2011 m.
2012 m.
2013 m.
4948/1028 l.p
4265/1005 l.p
4062/1077 l.p
• KLAUSIMAI?
• AČIŪ UŽ DĖMESĮ.

similar documents