C:\Users\jbaert\Documents\2013\grasnatuur\grassoortnatuur

Report
Gras en klaver: soort en rassenkeuze
met respect voor natuur en milieu
Joost Baert
24 september 2013
Vlaams ruraal netwetwerk: Grasduinen in het gras
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Plant
www.ilvo.vlaanderen.be
Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
Landbouwkundige waarde,
voorkeur t.o.v.
waterhuishouding en
gebruikswijze van onze
voornaamste grassen (naar
Andries en Van Slycken, 1967 en De Vries,
‘t Hart en Kruyne, 1942)
Areaal en productie van zaden van voedergrassen in EU27
gemiddelde 2007-2011
(ec.europa.eu/agriculture/markets/seeds)
soort
Engels raaigras
Italiaans raaigras
timothee
rietzwenkgras
beemdlangbloem
kropaar
gekruist raaigras
festulolium
x1000 ha
62
34
17
13
10
9
4
3
x1000 ton
68
39
7
12
5
7
4
2
Engels raaigras – Lolium perenne
Italiaans raaigras – Lolium multiflorum
+ productief, zeer smakelijk, zeer
goede verteerbaarheid, snelle
vestiging
+ zeer productief, smakelijk, zeer
snelle vestiging
- matig winterhard, groei valt stil
bij droogte
- matige langleefbaarheid, sterke
herbloei
Rietzwenkgras – Festuca arundinacea
Beemdlangbloem – Festuca pratensis
+ zeer productief, goede
droogtetolerantie
+ goede winterhardheid, goede
smakelijkheid en verteerbaarheid
- trage vestiging, matige
verteerbaarheid en smakelijkheid
als vers gras
Lp
- matige opbrengst
Fa
Timothee – Phleum pratense
Kropaar – Dactylis glomerata
+ zeer winterhard, smakelijk,
vroege voorjaarsproductie
+ goede zomergroei,
schaduwtolerant, agressief
- droogtegevoelig, trage hergroei
- matig winterhard, matige
verteerbaarheid
kropaar
timothee
Witte klaver – Trifolium repeens
Rode klaver – Trifolium pratense
+ N-fixatie, goede zodevormer
(stolonen), goede droogtetolerantie
+ N-fixatie, zeer productief
(spilwortel)
- matige opbrengst, gras/klaver
verhouding
- matige persistentie
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
Drogestofopbrengst van voedergrassoorten bij toenemende N-bemesting
(gemiddelde van 1964-1972), Behaeghe 1982
Drogestofopbrengst van rassen van Engels raaigras, timothee en beemdlangbloem bij
hoge en lage N-bemesting (1996-1998)
DS-opbrengst van grassoorten
bij 2 N-bemestingsniveaus (5
sneden / jaar)
2007-2008
2012-2013
DS-opbrengst van grassoorten bij 2 N-bemestingsniveaus (3 sneden / jaar)
2008-2012
Drogestofopbrengst van 24 grascultivars
(2007-2008, gem. 290 kg N/ha/jaar)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
Ruw eiwit- en darmverteerbaar eiwitgehalte van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
Eiwitbestendigheid van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar, 2 N-niveaus)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
Verteerbaarheid van de droge stof van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar, 2 N-niveaus)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
Gehalte aan wateroplosbare koolhydraten van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar, 2 N-niveaus)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
Celwandverteerbaarheid van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar, 2 N-niveaus)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
timothee
Beemdlangbloem
kropaar
% van opgenomen N uitgescheiden in de urine in functie van WOK/RE verhouding
van het gras (Parsons et al., 2011)
Tas et al. 2000,
Tas et al. 2001 ,
Miller et al. 2000,
Miller et al. 2001,
Moorby et al. 2006
% van opgenomen N uitgescheiden in de urine in functie van WOK/RE verhouding
van het gras (Parsons et al., 2011)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Rietzwenkgras
Beemdlangbloem
Timothee
kropaar
Tas et al. 2000,
Tas et al. 2001 ,
Miller et al. 2000,
Miller et al. 2001,
Moorby et al. 2006
Verteerbaarheid van grassoorten bij verschillende maaifrequentie en N-bemesting
verteerbaarheid van de organische stof (%)
2012
5 sneden/jaar
2008-2012
3 sneden/jaar
200N
300N
150N
250N
engels raaigras
80
79
engels raaigras
74
73
beemdlangbloem
79
80
timothee
65
62
rietzwenkgras
74
73
rietzwenkgras
68
66
gekruist raaigras
80
79
kropaar
65
63
festulolium
78
77
tim. + klaver
62
62
Gehalte aan linoleenzuur van 24 grascultivars
(gemiddelde van 2 jaar, 5 sneden/jaar, 2 N-niveaus)
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
augustus 2009
Lp
mei 2011
juli 2010
Fa
Ph
Fa
Lp
Lp
Fa
Droogteperiodes
Drogestofopbrengst (kg/ha) van rietzwenkgras en Engels raaigras in 2010 en 2011
2010
2011
Hoe eigenschappen combineren?
Verbeteren van soorten:
Droogtetoleranter Engels raaigras
beter verteerbaar en zachtbladiger rietzwenkgras
Kruisen van soorten : Festulolium
Mengsels
“De DS-opbrengst van mengsels van grassoorten en –cultivars is zelden beter
dan de DS-opbrengst van de beste component”
rietzwenkgras + raaigras:
¼ Lp + ¾ Fa: Fa domineert
 1/8 Lm+ 7/8 Fa: Lm domineert
Opbrengst van gras en klaver per snede in 2007-2008
Ruw eiwit- en darmverteerbaar eiwitgehalte van 7 klavercultivars in vergelijking
met Engels raaigras (2007-2008)
witte klaver
rode klaver
Gehalte aan wateroplosbare koolhydraten van 7 klavercultivars in vergelijking
met Engels raaigras (2007-2008)
witte klaver
rode klaver
Gehalte aan linoleenzuur van 7 klavercultivars in vergelijking met Engels raaigras
(2007-2008)
witte klaver
rode klaver
Hanekam (esparcette, sainfoin)
Onobrychis viciifolia
Rolklaver
Lotus corniculatus
rijk aan tannines:
voorkomen trommelzucht
wormafdrijvend
minder eiwitafbraak in de pens
minder methaanuitstoot
droogtetolerant, lage N- en P-behoefte
smakelijk en gemakkelijk in te kuilen (hoog suikergehalte)
Kruiden?
+ mineralen en
sporenelementen
100
5000
80
4000
70
60
3000
50
40
2000
30
20
1000
10
0
200N
engels raaigras
cichorei
DS%
22.1
10.7
17 sep 2004
4 aug 2004
28 juni 2004
8 juni 2004
7 mei 2004
16 okt 2003
26 aug 2003
15 juli 2003
11 juni 2003
8 mei 2003
0
as%/DS D-waarde RE%/DS
8.9
72.6
12.5
14.1
74.5
15.7
p er ennial r yeg r ass
%
DM-yield (kg/ha)
90
chico r y
mixt ur e
% chico r y
Inhoud
o Voedergrassoorten
o Opbrengst in functie van N-bemesting
o Kwaliteit
o Mengsels
o Besluit
Besluit
 Engels raaigras haalt in vergelijking met andere blijvende voedergrassoorten
vaak een lagere drogestofopbrengst onder beperkende omstandigheden. Toch blijft
onder deze omstandigheden de verteerbaarheid van Engels raaigras superieur.
 Mengsels van Engels raaigras met andere grassoorten zijn een compromis
opbrengst/kwaliteit. Klaver is complementair wat betreft groeiverloop en
kwaliteitsaspecten.
Dank u

similar documents