Osnovni elementi grafickog interfejsa operativnog sistema

Report
OSNOVNI ELEMENTI GRAFICKOG
INTERFEJSA OPERATIVNOG SISTEMA
-Grafički korisnički interfejs je metoda interakcije sa računarom kroz
manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstovnih
poruka i obaveštenja.
-Programi grafičkog korisničkog interfejsa prikazuju vizualne elemente
poput ikone, prozora i drugih elemenata.
-Predhodnici programa grafičkog korisničkog interfejsa napravljeni su na
Standard univerzitetu , na čelu sa Daglasom Englebartom i koristili su
tekstualne linkove za upravljanje. Kasinije su istraživači na Xerox PARC-u
unapredili i otišli dalje od tekstuelnih linkova i počeli da koriste grafički
interfejs za njihov Alto računar.
* Xerox PARC je kompanija za istraživanje i razvoj u Palo Altu, Kalifornija ,
sa dobrom reputacijom za svoje doprinose informacione tehnologije i
hardverskih sistema.
-To je bila preteča svih današnjih grafičkih interfejsova, pa se tako
ponekad i danas koristi skraćenica PUI (PARC User Interface).
-PUI je i tada koristio prozore, menije, dugmiće, ikone kao
i uključivanje nekog pokaznog uređaja kao što je miš.
-Prvi put ga je iskoristio Apple na svojim Macintosh računarima i
operativnim sistemima.
Kasnije je Microsoft kopirao Appleove ideje u njihovim prvim
verzijama Windows operativnog sistema.
- Primeri nekih grafičkih interfejsova su : Mac Operating system,
Microsof Windows, NEXTSTEP i X Window System
-Pomoću grafičkog interfejsa
korištenje današnjih računara je
mnogo jednostavnije nego u
doba DOS operating system koji
je bio prilično negostoljubljiv prema
novim korisnicima računara. Većina
današnjih operativnih sistema se
upravlja preko grafičkog interfejsa,
dakle pomoću kursora, ikona,
prozora i drugih elemenata.
VRSTE GRAFIČKOG INTERFEJSA
-Grafički interfejsi koji se ne temelje na PUI-u se najčešće susreću
u računarskim igrama kao i u naprednim interfejsima temeljenim
na virtuelnoj stvarnosti
-Danas se istražuje novi interfejs nazvan Zooming User Interface ili
ZUI koji kombinira 3-dimenzionalno kretanje sa 2D slikom.
-Neki grafički interfejsovi su napravljeni isključivo za jednu namenu,
to je bio primer sa Atari ST računarom u 1986. godini kada je
predstavljen grafički interfejs sa ekranom osetljivim na dodir.
KORIST GRAFIČKOG INTERFEJSA DANAS
- Danas se grafički interfejs ne koristi samo u računarima, danas ga koriste i
za razne govorne mašine, kao i za monitore u industrijskim postrojenjima koji
pokreću operativne sisteme u realnom vremenu (RTOS).
- Neki najnoviji mobilni telefoni takođe imaju grafičke interfejsove sa ekranima
osetljivim na dodri ( Touch screen )
APPLE
-Apple Inc. je američka računarska kompanija sa sedištem u Silicijskoj
dolini u gradu Kupertino, savezna država Kalifornija
-Apple je jedna od kompanija koja je pomogla u pokretanju revolucije u
personalnim računarima (PC) u kasnim 1970-im. Smatra se kako je
njen Apple II praktično pokrenuo industriju poslovnih kompjutera nakon
čega je proizveden Macintosh, prvi uspešni kompjuter s grafičkim
operativnim sistemom čiji će delovi potom biti kopirani u
nastanku Windows - a. Krajem 1990-ih je Apple promenio svoj fokus sa
kompjutera na druge proizvode od kojih su najpoznatiji iPod, iTunes
Music store i Iphone. Zbog svega toga je Apple stekao reputaciju
najveće svetske tehnološke korporacije 2011. godine, u doba smrti
njenog osnivača i dugogodišnjeg generalnog direktora Stevea Jobs.

similar documents