Title of Presentation

Report
II savjetovanje CG KO CIGRE
16 – 19 maj, Budva
ANALIZA NAPONSKIH I STRUJNIH PRILIKA PRI
PARALELNOM RADU ED MREŽE
I MALE HIDROELEKTRANE
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITET CRNE GORE
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Uvod
Paralelni rad mHE i ED mreže
Simulink model paralelnog rada mHE
Analiza rezultata simulacije
Zaključci
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
START
Učitavanje ulaznih podataka
(G, TS, DV, KS, APU, ...)
Proračun ustaljenog režima rada prije
nastanka KS
t  t0
Proračun napona i struja u trenutku “t"
t  t end
Izlazni podaci
(grafički i numerički rezultati napona i struja)
KRAJ
t  t  t
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Napon MHE
Napon na sekundaru
TR
2
Napon [V]
Napon [V]
4
x 10
5000
1
0
0
-1
-5000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Vrijeme [s]
Struja MHE
1
1.2
-2
1.4
0
0
0.6
0.8
Vrijeme [s]
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
Struja jake mreže
100
Struja [A]
Struja [A]
1000
0.4
50
-1000
0
-2000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Vrijeme [s]
4
1.2
1.4
-50
0.2
Napon MHE
x 10
x 10
Napon [V]
Napon [V]
1
1
0.5
4
Napon na sekundaru TR
1
0
-0.5
-1
-2
0
0.5
1
1.5
2
0
2.5
0.5
1.5
2
2.5
1.5
2
2.5
Struja jake mreže
Struja [A]
4000
Struja [A]
1
Vrijeme [s]
Vrijeme [s]
Struja MHE
2000
100
50
0
0
-2000
0.6
0.8
Vrijeme [s]
2
0
-1
0.4
-50
0
0.5
1
1.5
Vrijeme [s]
2
2.5
0
0.5
1
Vrijeme [s]
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
400
Struje pojedinih faza MHE
300
Struja [A]
200
100
0
-100
-200
-300
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
Vrijeme [s]
0.5
0.55
0.6
0.65
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
400
Struje pojedinih faza MHE
300
Struja [A]
200
100
0
-100
-200
-300
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Vrijeme [s]
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
8
Struje pojedinih faza krute mreže
6
4
Struja [A]
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
Vrijeme [s]
0.5
0.55
0.6
0.65
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
8
Struje pojedinih faza krute mreže
6
4
Struja [A]
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0
0.1
0.2
0.3
Vrijeme [s]
0.4
0.5
0.6
0.7
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević
Crna Gora još uvijek nema sopstvenu tehničku regulativu za priključenje mHE na
ED mrežu. Dugotrajne procedure za dobijanje svih neophodnih dozvola gavne su
prepreke za investitore.
Cilj: Analiza tehnički mogućih i ekonomski isplativih rješenja za priključenje mHE i
paralelan rad sa ED mrežom. Analizu je potrebno uraditi za svaki konkretni slučaj
kako bi se pravilno odredili optimalni uslovi rada.
U radu je predstavljen realizovani Simulink model paralelnog rada mHE i ED
mreže. Prikazani su grafički i numeriči rezultati napona i struja na različitim
djelovima EES, kako u stacionarnim, tako i u dinamičkim stanjima (jednofazni i
simetrični kratki spoj).
Simetrični kratki spoj na 10 kV sabirnicama predstavlja najnepovoljniji slučaj
(struja mHE je oko 10 puta veća od nominalne, dok je stuja jake mreže skoro 20
puta veća od nominalne, što može izazvati ozbiljne havarije). Takođe se javljaju i
značajni prenaponi prilikom djelovanja APU, pa je neophodna realizacija
odgovarajuće prenaponske i prekostrujne zaštite postrojenja mHE.
Prof. dr Sreten Škuletić, dr Vladan Radulović i Spec. Sci Ana Živaljević

similar documents