презентација

Report
Kako se priključiti COST akciji –
priprema aplikacije i nominacije
Nikola Filipović
Prirodno-matematički fakultet Niš
Departman za fiziku
COST Info dan
Centar za promociju nauke
Beograd, 4. 12. 2014.
Priključivanje COST akcijama
• Internet stranica MPNTR posvećena COST
programu:
▫ Informacije o COST-u i kontakt
▫ Pravilnik/Uputstvo za učešće u COST akcijama
Priključenje COST akcijama
• Internet stranica MPNTR posvećena COST
programu + web strana
▫ Informacije o COST-u i kontakt
 Nacionalni COST koordinator
 Član Komiteta visokih predstavnika
▫ Pravilnik/Uputstvo za učešće u COST akcijama
Informacije i kontakt
• Nacionalni COST koordinator i
član Komiteta visokih
predstavnika (CSO)
• Član CSO i kontakt osoba u
MPNTR
▫ Željka Dukić
▫ Prof. dr Goran Đorđević
Проф. др Горан Ђорђевић
Национални COST координатор
Природно-математички факултет
Универзитет у Нишу
Улица Вишеградска 33, Ниш
Србија
Тел.:+381 18 274-660
Е-mail: [email protected]
Жељка Дукић
Члан Комитета високих
представника
Министарство просвете и науке
Сектор за европске интеграције и
развојно-истраживачке програме и
пројекте у образовању и науци
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија
тел: 011 3616 529, 011 363 1781
Е-mail: [email protected]
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za razmatranje prijave istraživačke grupe
▫ Zvaničan dopis rukovodilaca institucija kojima
pripadaju članovi tima
 Naziv institucije/institucija
 Kôd i naziv akcije
 Predložen član MC i zamenik/zamenici člana MC
▫ Opis aktivnosti na projektu
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za razmatranje prijave istraživačke grupe:
▫ Lista izvora finansiranja
 Nacionalni projekti
 Međunarodni FP7/H2020 projekti
▫ Kratke biografije učesnika
 Rukovodilac – do 10 relevantnih referenci
 Ostali članovi tima – do 5 relevantnih referenci
 Poželjna kategorizacija M20 radova
▫ Neformalna saglasnost rukovodioca akcije
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za razmatranje prijave istraživačke grupe:
▫ Istraživački tim, po pravilu, čini najmanje tri
kvalifikovana istraživača
▫ U izuzetnim slučajevima, a uz priloženo
obrazloženje, CNC može priključiti i tim sa manje
od tri istraživača
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za nominovanje rukovodilaca i grupa:
▫ Prednost imaju istraživači/timovi koji su
učestvovali u pripremi akcije
▫ Rukovodilac tima – doktor nauka sa većim brojem
radova iz oblasti akcije
▫ Član tima – minimum jedan naučni rad iz
kategorije M20
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za nominovanje rukovodilaca i grupa:
▫ 1 istraživač – član MC u najviše 2 akcije
▫ 1 istraživač – zamenik člana MC u najviše 2 akcije
▫ 1 tim – 1 član MC i više zamenika
▫ Ukoliko se do isteka 11 meseci trajanja akcije ne
nominuje drugi tim, CNC može, na zahtev članova
tima, nominovati i drugog člana MC iz istog tima
Uputstvo za učešće u COST akcijama
• Uslovi za nominovanje rukovodilaca i grupa:
▫ 1 institucija – najviše 1 tim istraživača
▫ 1 tim – 1 ili više grupa, 1 ili više institucija
▫ 1 tim šalje zajedničku prijavu za akciju
▫ Izuzetno, jedna institucija može predložiti i više
timova, ali samo jednog člana MC
Kontakt
• Nikola Filipović
Saradnik u kancelariji Nacionalnog COST
koordinatora
Univerzitet u Nišu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za fiziku
Višegradska 33, 18000 Niš
[email protected]

similar documents