İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sunumu

Report
12.01.2015
1
12.01.2015
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERI
İhale Şube Müdürlüğü
 Satınalma Şube Müdürlüğü
 Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü
 Genel Evrak Şube Müdürlüğü
 Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

2
12.01.2015
PERSONEL SAYISI
 Daire
Başkanı
 Şube Müdürü
 Ayniyat Saymanı
 Şef
 Memur
 Hizmetli
 Şoför
 Sivil Savunma Uzmanı
Toplam
1
4
1
2
15
2
9
1
35
3
12.01.2015
Harun ALTUN
Sivil Savunma Uzmanı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ
BAŞKANI
Mustafa YAZICI
Satınalma Şube
Müdürlüğü
Genel Evrak Şube
Müdürlüğü
Ömer KAŞ
Şef
Dursun ATASEVEN
Bilg.İşletmeni
Gülyaz KARADERE
Sekreter
M. Fatih SERT
V.H. K.İ
Ali C.KAHRAMAN
V.H.K.İ
Volkan TOY
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Şaban AZGI
Şube Müdürü
Volkan NOHUTÇU
V.H.K.İ
Kerime KAPICI
Şube Müdürü
Galip KARAGÜLLE
Bilgisayar İşletmeni
Gülizar PAT
Bilgisayar İşletmeni
Nazlı KARTAL
Bilgisayar İşletmeni
Taşınır Mal
Kayıt-Kontrol
Şube Müdürlüğü
Çetin KIRAL
Ayniyat Saymanı
Ahmet UYSAL
Şef
Mesut BERBER
V.H.K.İ
Nurettin KARA
Veznedar
İhale
Şube
Müdürlüğü
Metin TAN
Şube Müdürü
Hediye AKTAŞ
Bilg. İşletmeni
Uğur DEMİR
Teknisyen
Sevda ONBAŞIOĞLU
Tekniker
Genel Hizmetler
Şube Müdürlüğü
Hasan EYÜPLER
Şube Müd.
İrfan ÜRKMEZ
Memur
Adnan ÇİĞDEM
Şoför
Gürcan ÇELİK
Şoför
Muammer SOY
Şoför
O. Nuri HAYIRLI
Şoför
Zeki DEDECAN
Şoför
Muhammet YILMAZ
Şoför
Cahit TUFAN
Şoför
Levent ÇETİNKAYA
Şoför
Muzaffer SAY
Şoför
Galip EROĞLU
Hizmetli
M.Emin KARAKAŞ
Hizmetli
4
2014 YILINDA YAPILMASI PLANLANANLAR
(09 Ocak 2014 tarihli Sunu)
1. 2014 yılında yapılacak ihalelerin tarihleri belirlenmiştir.
İhalenin Adı
● Elektrik enerjisi alımı
● 2015 yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
● 2015 yılı 20 adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı
● 2015 Personel Servisi Kiralama Hizmeti Alımı
● 2015 yılı Akaryakıt Alımı
● 2015 yılı Bilişim Personeli Hizmet Alımı
● 2015 yılı S.K.S Araç Kiralama Hizmet Alımı
İhale Tarihi
06.03.2014 (Yapılmadı)
04.09.2014 (Yapıldı)
11.09.2014 (Yapıldı)
16.09.2014 (Yapıldı)
23.09.2014 (Yapıldı)
30.09.2014 (Yapıldı)
14.10.2014 (Yapıldı)
2. Mayıs ayı içerisinde 18 kişilik Minibüs alım işinin gerçekleştirilmesi. (Yapıldı)
3. Üniversite bazında tüm birimlere yeni alınacak personel durumuna bağlı olarak
ofis donanım malzemelerinin (250 adet masa,koltuk ve ahşap dosya dolabı vb.)
alım işlemi Mayıs ayı içerisinde yapılacaktır. (Yapıldı)
12.01.2015
5
2014 YILINDA YAPILMASI PLANLANANLAR
(09 Ocak 2014 tarihli Sunu)
4. Rektörlük ve bağlı birimlerin yıllık kırtasiye ihtiyaçlarının alım işlemi nisan
ayında gerçekleştirilecek. (Yapıldı)
5. Birimlerden gelen 8 adet fotokopi makinesi talebinin yıl içersinde alım
işleminin gerçekleştirilmesi. (Yapıldı)
6. Kurum arşivinde genel düzenin sağlanabilmesi için compact sistemine
geçilmesi sağlanacak. (Yapıldı)
7. 2014 yılı temizlik hak edişlerinin ödenebilmesi için yıl sonu itibari ile eksik
olan tahmini 2.324.000,00 karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığından
ödenek talep edilmesi. (Yapıldı)
8. 2014 yılı güvenlik hak edişlerinin ödenebilmesi için yıl sonu itibari ile eksik
olan tahmini 2.226.000,00 karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığından
ödenek talep edilmesi. (Yapıldı)
9. 2014 yılı içerisinde Güvenlik Hizmeti Alımının 3 yıllık yapılabilmesi için
Maliye bakanlığından uygun görüş alınması. (Yapıldı)
10.Temsil ağırlama giderleri için Başbakanlıktan izin alınması işleminin Şubat
ayı içerisinde yapılacak(Yapıldı)
12.01.2015
6
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ
( BİRİNCİ DÜZEY )
38.40.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUM ADI:
2013
KODU
AÇIKLAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK
02 KURUMUNA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
Başlangıç
Ödeneği
HARCAMA
1.915.000
1.559.280
292.000
271.475
2014
2015
Başlangıç
EKLENEN HARCAMA
Ödeneği
BÜTÇE TEKLİFİ
1.697.000
20.153.940
950.000
902.596
1.450.000
3.627.273
1.697.000
2.266.000
305.000
275.000
16.680.000
0
34.000
309.000
17.426.000 4.814.660
22.240.660
21.854.000
0
1.002.000
1.062.000
2.800.000 1.329.170
4.129.170
3.990.000
23.200.000 6.177.830 29.377.830
29.477.000
1.002.000
SERMAYE GİDERLERİ
(İMİD+SKS)
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMI
BASILI YAYIN ALIMLARI
HİZMET TESİSLERİ+BİNASI
GENEL TOPLAM
12.01.2015
21.287.000 26.514.564
7
2012
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMUNA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
2013
20132014
% artış
1.479.000
5,41
1.559.280
36,03
293.900
-0,65
292.000
-3.43
2014
Başlangıç
EKLENEN
Ödeneği
1.697.000
15.067.000
10,71
16.680.000
0
1.697.000
34.000
801.000
18,60
950.000
5,48
800.000
81,25
1.450.000
93,11
15,44 21.287.000
20,70
309.000
33,53
2.266.000,00
10,91
21.854.000,00
22.240.660
25,41
0
1.002.000
5,99
2.800.000 1.329.170
4.129.170
42,50
1.002.000
23.200.000 6.177.830 29.377.830
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
toplam
12.01.2015
BÜTÇE Kanunu
2015
-2,5
17.426.000 4.814.660
18.440.900
20142015
% artış
TOPLAM
TUTAR
305.000,00
275.000
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
Genel Toplam
20122013
% artış
2012
2013
2014
18,440,900
21,287,000
23,200,000
1.062.000,00
3.990.000,00
29.477.000,00
27,06
Bütçe
Kanunu
2015
29,477,000
8
İhale Şube Müdürlüğü
 Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanan “Bütçe
Kanunu“ doğrultusunda ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Daire
Başkanı tarafından ihale şube müdürlüğüne havale edilen talep yazılarını
incelenerek İlan metinlerinin hazırlanmasını, İdari şartnamelerin hazırlanması,
sözleşme taslağının hazırlanması ve ihalenin yapılarak sonuçlandırılması ve
Aylık hakedişlerin tahakkuklarının düzenlenerek hak sahiplerine ödenmesi
sağlanır.
Yıllara göre yapılan ihale sayıları
100
80
60
40
20
0
Yıllara göre yapılan ihale
sayıları
12.01.2015
2011
2012
2013
2014
57
94
64
82
9
Standart Mal ve Hizmet Alımı İhalelerimiz
2012
Sözleşme
Tutarı
2013
Sözleşme
Tutarı
2014
Sözleşme
Tutarı
2015
Sözleşme
Tutarı
Temizlik
380
Personel
6.631.722TL
433
Personel
(3 yıl)
25.082.107TL*
(10.646.094TL)
453
Personel
25.082.107TL*
(11.518.000)
453
Personel
25.082.107-TL*
(12.523.902)
Personel
Servisi
28
Araç
1.447.735
(7 gün
doğr.tem.+5
8günlük
pazarlık)
28
Araç
1.630.000-TL
31
Araç
2.419.657,00
32
Araç
2.264.214,96
Güvenlik
İhalesi
185
Personel
3.696.186,4
8-TL
185
Personel
4.247.525-TL
185
personel
7.696.078,00
200
Personel
(3 Yıl)
20.397.098,03
Araç
Kiralama
İhalesi
25
Araç
354.600-TL
20
Araç
252.600-TL
20
Araç
278.952.00
20
Araç
304.800,00
Akaryakıt
İhalesi
(Litre)
63.000
Lt.
196.050-TL
80.000
Lt.
259.200-TL
154.000
Lt.
628.680.000
130.000
Lt.
456.000,00
Bilişim
Personeli
Alımı
20 Kişi
440.159,61
25 Kişi
699.974,00
25 Kişi
1.276.882.11
25 Kişi
1.104.774,00
12.01.2015
*Sözleşme
tutarına asgari ücret fiyat farkı ve işçi sayısı artmasından kaynaklanan maliyet farkı eklenecektir.
10
2013
AÇIKLAMA
Başlangıç
Ödeneği
GÜVENLİK
5.300.000
HİZMETLERİ
Eklenen
-
Toplam
2014
Harcama
Başlangıç
Ödeneği
Eklenen
2015
Toplam
Harcama
5.470.000 1.092.837 6.562.837 6.562.837
Başlangıç
Ödeneği
Gerçekleşen Eklenmesi
ihale tutarı gereken tutar
5.798.000 7.973.270
2.175.270
TEMİZLİK
7.797.000 2.849.094,00 10.646.094,6010.646.094,60 9.485.000 2.033.000 11.518.000 11.518.000 10.881.000 12.523.902
HİZMETLERİ
1.642.902
PERSONEL
SERVİS
2.150.000
HİZMETLERİ
2.671.773
+294.562.
5.185.989,96 5.185.989,96
1.969.678,40 1.969.678,40
2.390.000
39.297
2.429.297
2.429.297
770.472
770.472
359.664
359.664
0,00
306.680
306.680
422.000
538.080
116.080
ARAÇ
KİRALAMA
HİZMETİ
750.000
-
298.068,00 298.068,00
750.000
20.472
AKARYAKIT
GİDERİ
370.000
8.370,76
378.370,76 378.370,76
422.000
-
GENEL
TOPLAM
16.367.000 2857464,76 18.478.201,72 18.478.201,72 18.517.000 3.185.606
12.01.2015
2.966.336
-
21.587.286
21.587.286 20.427.000 24.066.691
3.639.691
11
Satın alma Şube Müdürlüğü



Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel
Sekreterlik ve Daire Başkanlığımıza ait yıllık Bütçe
Tekliflerini hazırlamak, bütçe ödenekleri ve harcama
durumlarını izlemek.
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinin her tür
malzeme ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması
alınan malzemelerin ödeme evraklarının hazırlanması.
Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının
Yurtiçi, yurtdışı yolluk, elektrik, su, yakacak, Sosyal
Güvenlik Kurumlarına yapılan ve Gazete ilan giderleri
evraklarının Ödeme Emri Belgelerini hazırlanması
satınalma şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
DÜZENLENEN SATINALMA
2011
2012
2013
2014
Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan
Alımlar
251
554
280
282
Yurt içi ve Yurt dışı yollukları
286
248
268
225
Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve
benzeri Ödemeler
157
116
112
134
Yayın Teşvikten yararlanan personel
9
13
14
7
ÖYP Yurt içi ve Yurt dışı yollukları
0
0
58
62
12.01.2015
12
2014 YILI GENEL GİDERLERİ VE HARCAMA MİKTARLARI
1. Büro Malzemesi
919.000
2. Kırtasiye Malzemesi
3. Yurtdışı Yolluklar
132.133
126.863
4. Yurtiçi Yolluklar
24.453
5. Bilişim malzemesi
1.896.840
6. Temsil Ağırlama
1.149.856
7. Su Giderleri
125.600
8. Doğalgaz Giderleri
299.105
9. Elektrik Giderleri
10. ÖYP Kapsamında yapılan harcamalar
3.047.829
367.229
11. Temizlik Giderleri
11.518.000
12. Güvenlik Giderleri
6.562.837
13. Yakıt (Mazot+Benzin) Giderleri
14. Personel Servisi
12.01.2015
306.681
2.429.298
13
2014 YILI GENEL GİDERLERİ VE HARCAMA MİKTARLARI
15. Araç Kiralama
16. Memur Yemek Gideri
770.472
964.540
17. Bilişim Personeli
18. Fotokopi Makinesi
99.214
19. Diğer sarf Malzemesi
59.311
20. İlan Giderleri
17.863
107.167
21. Telefon Gideri
22. Diğer Tüketim Malzemeleri
98.383
23. Diğer Dayanıklı Giderler
31.775
24.Kurslara Katılım Giderleri
15.930
25. Makine Teçhizat Bakım Onarım
26. Uluslar arası kuruluşlara ödemeler
157.774
11.358
27.Posta Giderleri
24.000
28. İşletme Ruhsatı, Sigorta Giderleri
GENEL TOPLAM
12.01.2015
17.702
31.281.213
14
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
FALİYETLER
KIRTASİYE ALIMLARI
(03.2)
LABORATUVAR, TIBBİ VE DİĞER ÖZEL
MALZEME ALIMLARI
(03.2)
YURTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUK GİDERLERİ
(03.3)
POSTA, TELGRAF VE TELEFON ABONELİK
GİDERLERİ
(03.5)
İŞLETME RUHSATI, SİGORTA, GEÇİŞ ÜCRETİ
GİDERLERİ
(03.4)
İLAN GİDERLERİ
(03.5)
KURSLARA KATILIM GİDERLERİ
(03.5)
ELEKTRİK ALIMLARI
(03.2)
SU ALIMLARI
(03.2)
YAKACAK ALIMLARI
(03.2)
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
(BİLGİ İŞLEM)
(03.7)
BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TECHİZAT
ALIMLARI
(03.7)-(06.1)
MAKİNE TECHİZAT VE TAŞIT BAKIM ,
ONARIM GİDERLERİ
(03.7)
GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM
GİDERLERİ
(03.8)
ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK
(05.6)
BİLGİSAYAR YAZILIMLARI VE PROJE
ALIMLARI
(06.3)
SGK YAPILAN ÖDEMELER
(05.1)
12.01.2015
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
DEĞER
BÜTÇE
2012
40
158.411,13
18
231.001,07
248
166.960,24
63
95.471,70
8
2.470,90
43
48.274,74
4
14.655,60
18
2.536.318,64
21
151.040,51
16
184.557,50
3
4.273,70
16
2.010.431,76
55
112.300,28
8
16.054,50
3
12.778,13
2
172.944,34
8
1.794.799,98
2013
39
317.035,00
7
65.068,00
268
282.556,00
58
120.140,00
11
2.533,00
39
81.861,00
10
114.938,00
14
3.269.937,00
15
61.600,00
25
222.530,00
3
4.507,00
42
2.688.423,00
42
106.308,00
5
10.662,00
3
91.022,00
1
292.216,00
1
2.004.600,00
2014
19
132.133,00
16
157.694,00
216
151.315,00
8
128.081,00
11
2.442,00
22
73.193,00
2
54.017,00
14
3.047.828,00
14
125.599,00
24
299.104,00
8
43.284,00
55
2.950.642,00
35
157.774,00
4
15.054.00
4
11.358,00
6
110.614,00
4
2.649.734,00
7.794.938,72
9.419.218,00
15
9.509.866,00
2014 YILINDA OKULLARA ALINAN DEMİRBAŞLAR
TIP FAKÜLTESİ:
Büro Mobilyası
Kadavra
Laboratuvar malzemesi
TOPLAM
: 9.912,00 TL
: 40.824,00 TL
: 6.515,00 TL
: 56.887,00 TL
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ:
Sunucu ve Yazılım Alımı
: 125.000,00.TL
BİLİŞİM FAKÜLTESİ:
Büro Mobilyası
Projeksiyon Cihazı
TOPLAM
: 44.000,00.TL
: 34.450,00.TL
: 78.450,00.TL
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ:
Bilgisayar Sunucu ve Dep. Üni. Alımı
:141.472,00.TL
KIRKPINAR MYO:
Büro Mobilyası Alımı
: 8.240,00 TL
GÜZEL SANATLAR FAK:
Büro Mobilyası Alımı
: 31.835,00 TL
FEN EDEBİYAT FAK:
Kimya Bölümüne Labr. Malz. Alımı
: 57.560,00.TL
YABANCI DİLLER BÖLÜM BŞK.
Yabancı Dil Kitap Alımı
: 126.930,00.TL
GENEL TOPLAM: 626.374,00.TL
12.01.2015
16
2011
ELEKTRİK
(Kwh)
TÜKETİM
%
6.410.252 21,74
2012
TUTAR
%
TÜKETİM
(TL)
%
TUTAR
1.702.243
2.536.319
24,32 7.339.045 14,48
TL
TL
2013
%
TÜKETİM
(TL)
49
%
TUTAR
2014
% (TL) TÜKETİM
%
TUTAR
9.066.205 23,543.269.937 28,93 9.279.423 2,35 3.435.997 5,08
TL
Yıllara göre elektrik tutarları
TL4,000,000
TL3,500,000
TL3,000,000
TL2,500,000
TL2,000,000
TL1,500,000
TL1,000,000
TL500,000
TL0
Yıllara göre elektrik tutarları
12.01.2015
2011
TL1,702,243
% (TL)
2012
TL2,536,319
2013
3,269,937
2014
3,435,997
17
2011
DOĞALG
AZ (M3)
2012
2013
TÜKETİM
m3
TUTAR
% (TL)
TÜKETİM
m3
223.817
231.311 TL
68,84
174.167 184.558 TL -20,21
TUTAR
% (TL)
TÜKETİM
m3
TUTAR
173.302 222.530 TL
2014
% (TL)
12,21
TÜKETİM
TUTAR
m3
212.011 299.104 TL
% (TL)
34.41
Yıllara göre doğalgaz…
TL350,000
TL300,000
TL250,000
TL200,000
TL150,000
TL100,000
TL50,000
TL0
2011
2012
2013
2014
Yıllara göre doğalgaz
TL231,311 TL184,558 TL222,530 299,104 TL
tutarları
12.01.2015
18
2011
SU
(M3)
2012
TÜKETİM
TUTAR
% (TL)
TÜKETİM
18.702
78.409 TL
54,30
35.252
TUTAR
2013
% (TL) TÜKETİM
151.041 TL 92,63
12.429
TUTAR
2014
% (TL) TÜKETİM
61600 TL -59,22
TUTAR
% (TL)
22.007 125.599 TL 100,90
Yıllara göre su tutarları
TL160,000
TL140,000
TL120,000
TL100,000
TL80,000
TL60,000
TL40,000
TL20,000
TL0
2011
Yıllara göre su tutarları TL78,409
12.01.2015
2012
TL151,041
2013
2014
61,600 TL 125,599 TL
19
TELEFON VE ABONELİK KULLANIM GİDERLERİ
2011
HAT
SAYISI
TUTAR
57
98.720
2012
% (TL)
HAT
SAYISI
TUTAR
-15,81
57
84.572
2013
% (TL)
HAT
SAYISI
TUTAR
-14,33
57
103.922
TUTAR
98,720
TUTAR
% (TL)
22,88
58
107.167
3,12
HAT SAYISI
84,572
103,922
58
107,167
57
TUTAR
50,000
0
2011 2012 2013 2014
12.01.2015
% (TL)
HAT
SAYISI
58
150,000
100,000
2014
57
57
57
HAT
SAYISI
56
2011 2012 2013 2014
20
Taşınır Mal Kayıt Şube Müdürlüğü
 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 44 ve 45 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak, “Taşınır
Mal Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak; kaynağına ve edinme
yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların kaydı,
muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi ve kamu
idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin işlemleri yapmak.
 Taşınır Mal Programı (Otomasyon Sistem): Rektörlük ve bağlı
birimlere ait kesilen taşınır işlem fişlerinin, demirbaş ve sarf
kayıtlarının yapılıp kullanıma verilmesi, her ayın ilk haftasında depo
stok durumları ve sene sonu raporları hazırlanarak Sayıştay’a
gönderilmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi başkanlığına
gönderilmesi.
12.01.2015
21
TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL ŞB. MD. İŞLEM SAYISI
2011
2012
2013
2014
Düzenlenen
Taşınır İşlem Fişi 3089 Adet 3186 Adet 1311 Adet
688 Adet
Sayısı
Depoya Giren
8.616.532- 11.239.96 3.565.513,3 3.977.753,38
Malzemenin
TL
7-TL
9-TL
-TL
Parasal Değeri
Depodan
Kullanım Verilen 7.074.821- 10.778.86 2.230.301,4 4.619.037,54Malzemenin
TL
5-TL
6-TL
TL
Parasal Değeri
12.01.2015
22
TAŞINIR KAYIT KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2014 MALİ YILI BİRİM İÇİNDE KULLANIM ÇIKIŞI YAPILAN TAŞINIRLAR
Sıra No
Harcama Birimi
1
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
2
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
3
Rektörlük Özel Kalem
4
Genel Sekreterlik Özel Kalem
5
Rektörlüğe Bağlı Merkezler
6
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
7
Personel Dairesi Başkanlığı
8
Hukuk Müşavirliği
Toplam
12.01.2015
Tüketim Malzemesi Kullanım
Miktarı
Demirbaş Malzemesi Kullanım
Miktarı
60.368,80
144.838,66
7.432,53
313.081,11
254.914,86
131.319,17
21.040,37
1.489,68
582.698,87
81.718,78
116.326,71
124.601,25
9.923,96
45.192,91
1.260,24
934.481
961.718
23
1
2
7
1
8
1
2
1
12
4
1
9
Rektörlüğe Bağlı
Bölümler
Personel Dai. Bşk.
Sağlık, Kültür ve
Spor Dai. Bşk.
Strateji Geliştirme
Dai. Bşk.
2
5
5
2
1
Mühendislik
Fakültesi
43
12.01.2015
Kanepe
Takımı
Öğrenci
Masası
Labaratuar
Malzemesi
Toplam
Miktar
projeksiyon
Dizüstü
Bilgisayar
Misafir
Koltuğu
Fotokopi
Makinesi
3
5
2
1
14
12
10
94
2
4
5
5
2
153 88.725,04
42
43
22
14
8
4
6
8
2
179 242.789,11
4
5
3
2
0
8
8
8
2
2
1
2
6
3
4
4
2
10
6
6
6
7
108
59
25
590
48
49
27
85
4
2
1
1
1
2
7
28
2
21
7
4
1
1
5
1
57
3
2
1
1
25
1
3
29
24
98
56.101,99
14
17.277,66
10
9.206,28
38
24.909,63
32
21.636,27
84 122.702,05
4
1
16
0
Toplam
Fiyat
2
Çalışma
Koltuğu
30
Monitör
25
8
Yapı İşleri Dai. Bşk. 2
Kütüphane ve Dok.
Dai.Bşk.
6
5
Bilgi İşlem Dai. Bşk. 4
Öğrenci İşleri
Dai. Bşk.
7
3
3
10
Misafir
Sandalyesi
140 lık Masa
Müdür
Koltuğu
Bilgisayar
Kasası
160 lık Masa
L Tipi Masa
2
Tarayıcı
1
Yazıcı
Rektörlük Özel
Kalem
Gn. Sekr. Özel
Kalem
Rektörlüğe Bağlı
Merkezler
Toplantı
Masası
Dosya
Dolabı
Masa
Takımı
2014 yılı içerisinde Başkanlığımızdan Rektörlüğe bağlı birimlere verilen demirbaş malzeme listesi
250
2
39
20.926,31
28
11.841,72
1085 370.989,06
25 385 642.738,36
24
21
6
10
Toplam
Fiyat
3
22
24
20
Kanepe
Takımı
Öğrenci
Masası
Labaratuar
Malzemesi
Toplam
Miktar
24
20
20
Tarayıcı
4
20
10
Yazıcı
6
15
26
10
projeksiyon
Dizüstü
Bilgisayar
18
5
20
15
26
10
Misafir
Koltuğu
Fotokopi
Makinesi
7
20
15
Monitör
Misafir
Sandalyesi
140 lık Masa
Müdür
Koltuğu
Bilgisayar
Kasası
11
3
21
Çalışma
Koltuğu
4
4
20
160 lık Masa
L Tipi Masa
Toplantı
Masası
Dosya
Dolabı
Masa
Takımı
Sağlık Hizmetleri
MYO
Arifiye MYO
Sapanca MYO
70
98
99
36.509,28
77.744,77
38.738,37
12
40
2.180,28
35.214,44
1
65
91
61.909,41
63.517,02
1
75
62.770,72
27
25.888,72
4
3.521,48
4
2
Akyazı MYO
1
1
Geyve MYO
Hendek MYO
Pamukova
Karasu MYO
Eğitim Bilimleri
Enst.
5
1
1
1
7
1
1
1
4
3
28
28
4
6
2
3
4
4
3
6
2
2
32
32
Sağlık Bilimleri
Enst.
Teknoloji Fakültesi
12.01.2015
20
1
15
1
12
31
2
1
1
4
1
7
13
7
5
1
170 174.906,13
25
26
1
Fen-Edb. Fakültesi 62
İkt. ve İdr. Bil.
8
Fakültesi
10
45
10
5
2
1
20
3
8
12
10
Toplam
Fiyat
Kanepe
Takımı
Öğrenci
Masası
Labaratuar
Malzemesi
Toplam
Miktar
Tarayıcı
Yazıcı
projeksiyon
Dizüstü
Bilgisayar
Misafir
Koltuğu
Fotokopi
Makinesi
Misafir
Sandalyesi
Çalışma
Koltuğu
Monitör
140 lık Masa
Müdür
Koltuğu
Bilgisayar
Kasası
160 lık Masa
L Tipi Masa
Toplantı
Masası
Dosya
Dolabı
Masa
Takımı
Bilgisayar ve
Bilişim Bilimleri
Fakültesi
3
8
8
95
1
3
47
47
61
57
8
1
35
35
8
20
5
120 87.550,76
46
46
15
30
3
190 103.323,78
10
10
2
2
2
27
27
20
45
5
5
237 134.244,14
319 175.155,15
İşletme Fakültesi
50
Hukuk Fakültesi
6
2
6
İletişim Fakültesi
Güzel Sanatlar
22
Fakültesi
Devlet
7
Konservatuarı
Beden Eğitim ve
Spor Yüksekokulu 25
1
1
7
2
4
10
7
10
2
5
2
2
11
1
32
32
8
16
2
3
45
10
18
İlahiyat Fakültesi
7
28
28
21
15
11
11
6
10
19.873,22
3
5
10
21
1
1
Eğitim Fakültesi
37.434,77
1
5
5
35
2
1
8
4
4
1
Tıp Fakültesi
Sağlık
Yüksekokulu
12.01.2015
1
40
54
2
6
1
6
5
6
29.576,02
142 94.360,41
40
7
196 101.449,414
108 22.221,99
139 91.723,94
51
42.618,55
26
Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü
 Üniversitemiz Kampüsü iç ve dış mekan temizliklerinin
yapılması ve Rektörlüğe bağlı birimlerde temizlik şirketi
üzerinden görev yapan 420 personelin denetim ve
kontrolünü yapmak
 Resmi ve kiralık araçların sevk , idare , bakım , onarım
kilometre , sigorta , muayene ve yakıt takip işlerini
yapmak,
 Personel
yapmak
12.01.2015
taşıma işlerinin denetim ve kontrollerini
27
Görev sayısı
570
600
500
357
429
443
400
Görev sayısı
300
Akaryakıt Tüketimi ( Benzin- mazot- kırsal motorin)
200
100
100000
0
2011
2012
2013
2014
80000
71,747
99,061
97,410
2013
2014
72,351
60000
40000
20000
0
12.01.2015
2011
2012
28
Bakım ve Onarım Giderleri (tl)
92,482
100,000
90,000
80,000
61,865
70,000
60,000
40,931
40,608
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011
12.01.2015
2012
2013
2014
29
RESMİ ARAÇ DURUMU-2014
S.NO
PLAKA
MODEL
KULLANILDIĞI BİRİM
1
54 E 3496
WOLKWAGEN
REKTÖRLÜK
2
54 TF 138
FORD AMBULANS
SAĞLIK HİZM. MYO
3
54 DU 205
FORD KAMYONET
REKTÖRLÜK
4
54 TK 872
İVECO OTOBÜS
SAPANCA .MYO.
5
54 FA 315
MİTSUBİSHİ PANEL
SKS YURTLAR
6
54 ED 852
DODGE KAMYONET
REKTÖRLÜK
7
54 YU 131
YAMAHA MOTORSİKLET
GÜVENLİK MD.
8
54 DH 900
NİSSAN PRİMEİRA
SAĞLIK HİZM. MYO
9
54 TV 093
İVECO VİDANJÖR
REKTÖRLÜK
10
54 TZ 224
HYUNDAİ ACCENT
REKTÖRLÜK
11
54 TK 659
MİTSUBİSHİ KAMYONET
YAPI İŞL.DAİ.BŞK.
12
54 YR 416
WOLKSWAGEN CARAVELLA
REKTÖRLÜK
13
54 ZC 358
MİTSUBİSHİ CANTER KAMYON
REKTÖRLÜK
14
54 ZC 359
HYUNDAİ ACCENT ERA
REKTÖRLÜK
15
54 FS 332
MERCEDES VİTO
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
16
SAÜ 07 01
MİTSUBİSHİ YOL SÜP. ARACI.
REKTÖRLÜK
17
54 TP 631
BAŞAK TRAKTÖR
REKTÖRLÜK
18
Not : Resmi araç sayısı ,2011
54 DN 627
OTOKAR OTOBÜS
REKTÖRLÜK
19
54 ZS 741
NİSSAN NAVARA
YAPI İŞLERİ
20
54 FP 720
TOYOTA
ARİFİYE MYO
yılı 21 adet, 2012 yılı 18 adet,
2013 yılı 18 adet, 2014 yılı 21
adettir.
DOBLO
KIRKPINAR MYO
2112.01.2015
54 UD 855
30
KİRALIK ARAÇ DURUMU 2013
12.01.2015
MODEL
KULLANILDIĞI BİRİM
S.NO
PLAKA
1
34 FE 0868
AUDİ A-6
REKTÖRLÜK
2
34 BP 3296
FORD FOCUS
REKTÖRLÜK
3
34 BP 3285
FORD FOCUS
REKTÖRLÜK
4
34 FE 1511
RENAULT FLUENCE
REKTÖRLÜK
5
34 FE 0485
RENAULT FLUENCE
REKTÖRLÜK
6
34 GN 3820
ISUZU KAMYONET
BİLG.İŞL.DAİ.BŞK.
7
34 FE 7815
RENAULT CLİO
EĞİTİM FAK.
8
34 FE 8005
RENAULT CLİO
GEYVE MYO
9
34 FE 7669
RENAULT CLİO
TEK.EĞT.FAK.
10
34 FE 4198
RENAULT CLİO
MÜHENDİSLİK FAK.
11
34 FE 9717
RENAULT CLİO
KAYNARCA MYO
12
34 FE 9905
RENAULT CLİO
HENDEK MYO
13
34 FE 9145
RENAULT CLİO
AKYAZI MYO
14
34 FE 1199
RENAULT CLİO
SAPANCA MYO
15
34 FE 7645
RENAULT CLİO
FEN.EDB.FAK
16
34 J 6889
RENAULT CLİO
ALİ FUAT PAŞA
17
34 J 9679
RENAULT CLİO
FERİZLİ MYO
18
34 YB 4189
RENAULT CLİO
SAKARYA M.Y.O.
19
34 J 6289
RENAULT CLİO
EĞİTİM BİLİMLERİ ENS.
20
34 J 9176
RENAULT CLİO
KARASU MYO
21
34 EA 8817
RENAULT CLİO
İLAHİYAT FAK.
22
34 FE 7562
RENAULT CLİO
TIP FAKÜLTESİ
23
34 EA 2360
RENAULT CLİO
KIRKPINAR M.Y.O.
24
34 EA 4727
RENAULT CLİO
PAMUKOVA M.Y.O.
31
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KİRALIK ARAÇLAR AYLIK TÜKETİMİ
SIRA NO
BİRİMİ
AYLIK KM
LİTRE
TAHSİS MİKTARI
1
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSİ
70 X 25 = 1750
135 LT
3 DEPO
2
EĞİTİM FAKÜLTESİ
70 X 25 = 1750
135 LT
3 DEPO
3
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
20 X 25 = 500
45 LT
1 DEPO
4
TIP FAKÜLTESİ
40 X 25 = 1000
90 LT
2 DEPO
5
SAKARYA M.Y.O.
10 X 25 = 250
45 LT
1 DEPO
6
HENDEK M.Y.O
70 X 25 = 1750
135 LT
3 DEPO
7
GEYVE M.Y.O
70 X 25 = 1750
90 LT
2 DEPO
8
PAMUKOVA M.Y.O.
120 X 25 = 3000
90 LT
2 DEPO
9
ALİFUATPAŞA M.Y.O.
60 X 25 = 1500
90 LT
2 DEPO
10
AKYAZI M.Y.O.
60 X 25 = 1500
90 LT
2 DEPO
11
KARASU M.Y.O.
120 X 25 = 3000
135 LT
3 DEPO
12
FERİZLİ M.Y.O.
50 X 25 = 1250
90 LT
2 DEPO
13
KAYNARCA M.Y.O.
80 X 25 = 2000
90 LT
2 DEPO
14
SAPANCA M.Y.O.
40 X 25 = 1000
90 LT
2 DEPO
12.01.2015
AYLIK LİTRE : 30 X 45 = 1.350 LT
AYLIK TUTAR : 1.350 LT X 4,46 TL = 6.021 TL
YILLIK LİTRE: 1.350 LT X 12 = 16.200 LT
YILLIK TUTAR : 6.021 TL X 12 = 72.252 TL
32
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK FİRMASI ELEMAN DAĞILIM LİSTESİ
KİŞİ
BİRİM
BİRİM
SAYISI
REKTÖRLÜK
12
İŞLETME FAKÜLTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
37
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BASIM EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
EFQM REKTÖRLÜK
SINAV KOORDİNASYON MERKEZİ
ERASMUS
GENEL EVRAK ŞUBE MD.
KORUMA GÜV.ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENS.
TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONGRE MERKEZİ
ATÖLYELER
DÖNER SERMAYE
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TÖMER
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM FAKÜLTESİ
ADAPAZARI MYO
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
12.01.2015
1
1
3
3
1
2
3
7
1
12
1
2
1
2
1
1
1
9
11
3
1
3
1
1
2
3
33
10
2
KİŞİ SAYISI
11
21
12
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
9
EĞİTİM FAKÜLTESİ
12
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
DEVLET KONSERVATUARI
BESYO
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
SAKARYA MYO
AKYAZI MYO
GEYVE MYO
HENDEK MYO
SAPANCA MYO
KIRKPINAR MYO
KARASU MYO
ARİFİYE MYO
ALİ FUAT CEBESOY MYO
PAMUKOVA MYO
FERİZLİ MYO
KAYNARCA MYO
SKS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SPOR TESİSLERİ
YEMEKHANE
YEMEKHANE LOKALİ
YURTLAR
SAÜSEM
MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
TOPLAM
PEYZAJ
TOPLAM
8
5
3
15
6
10
6
7
6
5
3
4
2
5
6
4
3
6
3
10
1
52
7
4
420
33
453
33
TEMİZLİK HİZMETLERİ
DEPO MALZEME
ÇIKIŞ
TUTARLARI
2011
2012
2013
2014
124,087,32 TL
143,316,96 TL
148,261,18 TL
149,015,00 TL
DIŞ BİRİMLERDE
KULLANILAN YILLIK
MALZEME TUTARI
251,512,68 TL
224,897,16 TL
234,480,082 TL
234,985,00 TL
YILLIK TOPLAM
375,600,00 TL
368,214,12 TL
383,062,00 TL
384,000,00 TL
REKTÖRLÜKTE
KULLANILAN YILLIK
MALZEME TUTARI
12.01.2015
34
Genel Evrak Şube Müdürlüğü
 Kurum dışından gelen ve kurum dışına giden evrakların kayıt
ve takip işlemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
üzerinden yapılmaktadır.
 Kurum dışından Rektörlüğe gelen evraklar taranarak EBYS
ortamında kayıt altına alınıp ilgili birimlere havalesi
yapılmaktadır.
 Birimlerce oluşturulan giden evrakları (Kurum/kuruluş/şahıs)
PTT veya kurum personeline imza karşılığı teslim ederek
ulaşımını sağlamaktadır.
 Kurum adına ile Genel Sekreterlik ve alt birimlerine gelen İTM,
APS, Taahhütlü evrakların imza karşılığında teslimini
sağlamaktadır.
 2014 yılı içerisinde posta makinesinde damgalanan 8541 adet
kayıt dışı postanın (Davetiye, seminer, konferans vb.) ilgili
adreslere gönderimi sağlanmıştır.
12.01.2015
35
YILLARA GÖRE EVRAK SAYILARI
2010
2011
2012
23.070
25.855
25.374
27.255
14.822
10.133
10.944
11.345
10.436
6237
ITM, APS,Taahhütlü
Posta Sayısı
2121
2555
2532
2431
2867
Kargo (Rektörlük)
1250
1266
1240
1277
1443
36.574
40.620
40.491
Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı
TOPLAM
12.01.2015
2013
41.399
2014
25.369
36
Arşiv Şube Müdürlüğü
1-Tüm birimlerden 2014 yılı için birim arşivlerinde yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili raporlar
alınarak düzenlenmiş ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 28.01.2014 tarihinde
gönderilmiştir.
2-02.01.2014 tarihinde tüm birim arşiv sorumluları ile yazı işlerinde çalışan personellerine
Standart Dosya Planı, Dosyalama işlemi ile Arşiv İşleriyle ilgili güncel konular hakkında seminer
verilmiştir.
3) Tüm birimlerin 2014 yılı için ayıklama-imha komisyonları belirlenmiştir.
4) Tüm birimlerin 2014 yılı için birim arşiv sorumlularının güncellemesi yapılmıştır.
5)Tüm birim arşivlerinde 1 Nisan - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında; uygunluk kontrolü, tasnif,
ayıklama ve imha işlemleri ile ilgili inceleme yapılmıştır.
6) Tüm birimlerin birim arşivlerinde; evrakların uygunluk kontrolü ve tasnifi esnasında
saklanmasına lüzum görülmeyen evrakların imhası için listeler düzenlenmiştir.
7) Birimlerden gelen imha listelerinin, imha işlemlerinin yapılması için uygunluk görüşü alınmak
üzere 08.07.2014 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 07.08.2014
tarihinde de Rektörlük Olur’u alınarak imha işlemlerine başlanmıştır.
8) Genel Evrak Şube müdürlüğünden zimmetle alınan 10267 adet ıslak imzalı evrakın kayıt işlemi
yapılmış ve ilgili doyasına kaldırılarak arşivlenmiştir.
12.01.2015
37
2011-2014 YILLARINA AİT BİRİMLERE GÖRE İMHA EDİLEN EVRAK LİSTESİ
BİRİM ADI
2012 (11 Birim)
4282 adet
12607 adet
8450 adet
2294 adet
41468 adet
1530 adet
8100 adet
2768 adet
1191 adet
20158 adet
25221 adet
2013 (12 Birim)
1723 adet
4867 adet
357 adet
2014 (12 Birim)
1240 adet
2604 adet
6679 adet
3156 adet
18708 adet
2272 adet
16541 adet
18014 adet
2124 adet
Strateji Gel.Daire Bşk.
2011( 14 Birim)
443 adet
24351 adet
345 adet
8280 adet
2247 adet
1353 adet
270 adet
4955 adet
1078 adet
125 adet
6467 adet
7201 adet
2164 adet
117 adet
-
TOPLAM
59.396 adet
128.069 adet
77176 adet
Küt.Ve Dok.Da.Bşk.
Döner Ser.Müd.
Pers. Da.Bşk.
Ali Fuat Cebesoy MYO
Geyve MYO
Sosyal Bil.Enst.
Güzel Sanatlar Fak.
SKS Daire Bşk.
Sağlık Yüksekokulu
İdari Ve Mali İşler D.Bşk.
İktisadi Ve İdari Bil. Fak.
Atatürk İlk.Ve İnk.Böl.Bşk.
Hendek MYO
Fen-Edebiyat Fak.
Sağlık MYO
Karasu MYO
Mühendislik Fak.
Türk Dili Böl.Bşk.
Yabancı Diller YO
Öğrenci İşleri Daire Bşk.
12.01.2015
3391 adet
1574 adet
37974 adet
16298 adet
559 adet
3067 adet
1898 adet
1623 adet
3920 adet
582 adet
4278 adet
24500 adet
38
2015 YILINDA YAPILMASI PLANLANANLAR
1. 2015 yılında yapılacak ihalelerin tarihleri belirlenmiştir.
İhalenin Adı
● 2016 yılı 20 adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı
● 2016 Personel Servisi Kiralama Hizmeti Alımı
● 2016 yılı Akaryakıt Alımı
● 2016 yılı Bilişim Personeli Hizmet Alımı
● 2016 yılı S.K.S Araç Kiralama Hizmet Alımı
2016-2017-2018 Temizlik ve Yeşil
Alanların Bakımı (3 yıl)
2016-2017-2018 Yemek Hizmeti Alımı(3 yıl)
İhale Tarihi
10.09.2015
16.09.2015
21.09.2015
30.09.2015
14.10.2015
01.09.2015
08.09.2015
2. Rektörlük ve bağlı birimlerin yıllık kırtasiye ihtiyaçlarının alım işlemi nisan ayında
gerçekleştirilecek.
3. 2015 yılı temizlik hak edişlerinin ödenebilmesi için yıl sonu itibari ile eksik olan
tahmini 1.642.902,00 TL’ nin karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığından ödenek
talep edilmesi
12.01.2015
39
2015 YILINDA YAPILMASI PLANLANANLAR
 2015 yılı Güvenlik hak edişlerinin ödenebilmesi için yıl sonu itibari ile
eksik olan tahmini 2.175.270,00 TL’ nin karşılanabilmesi için Maliye
Bakanlığından ödenek talep edilmesi
 Temsil ağırlama giderleri için Başbakanlıktan izin alınması işleminin
Şubat ayı içerisinde yapılması
 Senato odasındaki tüm oturma gruplarının yenilenmesi
 2016 bütçesi hazırlanırken hizmet aracı talebi yapılması
12.01.2015
40
Görüş ve Öneriler
• Yıl sonunda oluşan net finans fazlası miktarı ile ilgili olarak yıl
içerisinde oluşabilecek ihtiyaçlar için bir miktar havuzda ödenek
ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağılımı ihtiyaçlara göre şubat
ayında belirlenmesi.
• Sempozyum,panel vb. organizasyonlarda giderlerin karşılanması için
(yemek,konaklama,ulaşım vb.) en az 15 gün öncesinden
başkanlığımızın bilgilendirilmesi.
• 2016 yılı bütçesi hazırlanmadan önce Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar
tarafından birimlerinin yıllık ihtiyaçları belirlenmeli ve bütçe teklifi bu
doğrultuda yapılmalı.
• Rektörlüğe bağlı tüm birimlerde yıl başlarında bütçe ödenekleri
doğrultusunda cari giderler ( elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye vb..) ve
sermaye giderleri ( laboratuvar malzemeleri, araç gereç vb..)
tespitinin yapılması.
12.01.2015
41
•
•
•
•
•
•
İl dışı araç görevlendirmelerinde tasarrufa gidilmeli
Okullara tahsis edilen hizmet araçlarının 2015 yılı itibariyle modelleri
değiştirilmiş olup il dışı görevlendirmelerde kendilerine tahsis edilen bu
araçların kullanılması
Resmi araç sayımızın arttırılması gerekmektedir. (kamyonet, 45 kişilik otobüs
ve hizmet aracı gibi)
Elektrik., su ve doğalgaz giderlerini asgariye indirebilmek amacıyla tasarruf
tedbirleri alınmalı.
Elektrik enerjisi alım ihalesi yapılması. (Tüm yan kampüsler dahil)
2015 yılında yapılacak olan 2016,2017,2018 yılları temizlik ihalesinde
personel artışının yapılması.
 Son 3 yıl içerisinde ofis mobilyaları yeterince alındığından yenilenmesinin
önüne geçilmeli sadece yeni göreve başlayan personele ofis mobilyası
verilmeli.
 Personele kullanımı için verilen masalarının da en az 10 yıl değiştirilmemesi
kuralının getirilmesi.
12.01.2015
42
TEŞEKKÜR EDERİZ…
12.01.2015
43

similar documents