TeknikResim 9 - Ahmet KÜÇÜKER

Report
Teknik Resim
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
M6/6318
www.Kucuker.sakarya.edu.tr
[email protected]
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
1
Teknik Resim
MULTİSİM
2
1
5
Multisim 5 Temel bölümden oluşur.
1 – Proje Dosyalarının eklendiği bölüm
2 – Malzemelerin ekleneceği araç çubuğu
3 – Ölçme ve analiz araçları araç çubuğu
4 – Projenin işleyişi, simülasyonun çalışması
bilgilerini özetleyen alt bölüm
5 - Simülasyon malzemelerinin yerleşeceği
ana bölüm
3
4
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
2
Teknik Resim
MULTİSİM
File bölümünden örnek dosyalara kolayca
ulaşabilmek için Open Samples klasörü de
eklenmiş olan Multisim programımızda NEW yeni
dosya oluşturarak çalışmaya başlanmalıdır.
Yine aynı menüde kaydetme ya da yazdırma
seçeneklerini bulabiliriz.
Yeni dosya oluşturulduktan sonra Design Toolbox
menümüzde açmış olduğumuz dosya
görünecektir. Bu bölüm çoklu dosyaların
kullanıldığı daha büyük projelerde hiyerarşi ve
düzeni sağlamaktadır.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
3
Teknik Resim
MULTİSİM
2 numarayla belirttiğimiz araç çubuğu
bize istediğimiz bileşenleri kolay elde
etmek için sınıflandırmalı şekilde
sunmaktadır. İlk sıradaki Üreteç
simgesi bu bölümde enerji kaynağı
olarak kullanılabilecek bileşenleri
sıralamaktadır.
Ancak istenildiği takdirde açılan bu
pencerede bütün bileşenler grup
grup incelenebilir. Ve kullanılmak
istenilen bileşen seçilip tamam
tuşuna basılarak çalışma düzlemine
bileşen kolaylıkla yerleştirilebilir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
4
Teknik Resim
MULTİSİM
Örnek olarak Power Sources içinde yer alan AC Power
bileşenini onayladıktan sonra çalışma düzlemine yerleştirir
yerleştirmez aynı pencere tekrar açılacaktır. Başka bileşen
eklenmeyecek ise cancel seçeneği ile devreye geri
dönülebilir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
5
Teknik Resim
MULTİSİM
Eklenen nesnelerin üzerine 2 kez
tıklanarak özellikleri açılabilir. Burada
yerleştirilen bileşenin gerek
elektriksel değerleri gerekse bazı
fiziksel özelliklerine müdahale
edilebilir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
6
Teknik Resim
MULTİSİM
Multisim yazılımı görselliği arttırmak adına 1000lerce entegre ve
bileşenin yanısıra kendi tasarladıkları resimli nesnelerin kullanımı
için de 3D virtual adı altında başlık açmış ve bazı sık kullanılan
parçaları buraya eklemiştir. Bu sayede yeni başlayan öğrencilere
daha kolay anlaşılırlık sunmuştur.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
7
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
8
Teknik Resim
MULTİSİM
Çizilen devreleri breadboard üzerinde kurmak isterseniz tools
menüsünden view breadboard seçeneğini inceleyebilirisiz.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
9
Teknik Resim
MULTİSİM
Bu derecede gelişmiş bir yazılımın
herhalde sadece bir çizim aracı
olduğunu düşünmediniz umarım ..
Bu yazılım sayesinde kurduğunuz
devrelerin gerçek zamanlı
simülasyonları yapılabilmekte
simülasyonda istediğiniz sonuçları
aldığınız devrelerinizi kendi içindeki
transfer seçeneği ile kendi yan yazılımı
ultiboarda taşımakta ve ardından
ultiboard ile baskı devre hazırlanmasına
imkan verebilmektedir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
10
Teknik Resim
MULTİSİM
Simülasyon anahtarı açılarak analiz başlatıldığında
devre gerçek zamanlı çalışmaya başlar ancak eğer sağda yer alan
Ölçüm araçlarını devremize bağlamadıysak inceleme yapmamıza
Olanak yoktur. Bu sebeple gerekli analiz seçeneği ya da gerekli
Ölçme aletleri devrede yerlerine konulmalıdır.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
11
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
12
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
13
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
14
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
15
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
16
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
17
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
18
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
19
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
20
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
21
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
22
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
23
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
24
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
25
Teknik Resim
MULTİSİM
Ölçüm
araçlarının
neler
olduğunu
gördükten sonra dikkat edilmesi gereken
diğer bir husus da yapılacak analiz
yöntemidir. Özellikle bazı devrelerde geçici
analiz oldukça önemlidir. Transient
analizlerde geçici hal grafikleri çok kısa
zaman diliminde gerçekleşen olayların
incelenmesinde önemli rol oynar.
Örneğin bir kapasitenin dolumunu
gözlemleye bilmek oldukça zordur bu
sebeple geçici analiz gerekebilir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
26
Teknik Resim
MULTİSİM
Analiz araçlarını incelemek amacıyla Multisimin EXAMPLE FINDER aracını kullanıp
sınıflandırılmış örnekleri görebiliriz.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
27
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
28
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
29
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
30
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
31
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
32
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
33
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
34
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
35
Teknik Resim
MULTİSİM
Analiz Metodlarının
kısa bir bahsinden
sonra artık
hazırlanmış bir
devrenin baskı devre
kısmına nasıl
aktarılacağını
görelim
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
36
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
37
Teknik Resim
MULTİSİM
Bileşenleri sarıçerçeveli kart alanına yerleştirip soldan karttaki veri yollarının nasıl
olacağı belirlenmelidir
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
38
Teknik Resim
MULTİSİM
Kart alanına istenilen bileşenler yerlerine yerleştirilir ve ardından autorouting ya
da el ile menüdeki araçlarla hatlar çizilir.
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
39
Teknik Resim
MULTİSİM
Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Ahmet KÜÇÜKER
40

similar documents