Fluernes herre

Report
Fluernes herre
1954, af WILLIAM GOLDING
1
Opgaver
• Findes på netlydbog.dk
• Se opgaverne på vita1.skoleblogs.dk som en hjælp.
• Forskellen imellem en roman og en novelle?
2
William Golding
Eksistentialismen
Genretræk, handling, personer, miljø, tid,
symbolik
3
Eksistentialismen, 1945-68
•
•
•
•
•
Eksistentialismen handler om, hvad det vil sige at eksistere, at være til.
Mennesket har ifølge disse forfattere i modsætning til dyr evnen til at tænke over sit liv.
Intet er forudbestemt af Gud eller af arv og miljø.
Der er ingen Gud, og tilværelsen er uden mening.
For at få et væsentligt liv må man derfor selv skabe mening gennem de valg, man træffer.
Vores liv og vores personlighed bliver dermed præcis det, som vores valg gør det til. Det forudsætter, at man
kan se bort fra de forventninger, som fx familie, venner og kirke har til én. Kan man ikke det, og er man ikke i
stand til at tænke over sin eksistens, bliver man offer for tilfældigheder og fremmedgørelse.
Eksistentialisten kan bekæmpe fremmedgørelsen ved selv at tage ansvaret for sit liv, ved at vælge selv – sig
selv, selvom han oplever angst over for de mange valgmuligheder.
4
William Golding
• William Gerald Golding, 1911-1993, britisk
romanforfatter og essayist. Efter eksamen fra Oxford
arbejdede Golding med teater og undervisning.
• 1983 fik Golding nobelprisen for et af de mest originale
og markante engelsksprogede forfatterskaber i 1900-t.,
viet til udforskningen af eksistensen som en stadig og
måske dybest set udsigtsløs kamp for at hævde
menneskelige værdier i et meningstomt univers.
• ” Historien om en drengeflok, der, overladt til sig selv på
en øde ø, langsomt forrås, udtrykker Goldings
opfattelse af en ulige eksistentiel kamp mellem
bevidsthed om menneskelige værdier og instinktive
urkræfter.”
5
Personer
• Ralph, den lyshåret dreng
• Tykke
• Jack Marridew
• Roger
• Simon
6
Miljø/tid
• Lagunen
7
Symbolik
• Konkylien
8
Samfundet
• Hvilke regler har vi vores samfund?
• Hvorfor skal der være regler i samfundet?
• I et samfund er der regler. Hvilke regler bliver der lavet på øen?
9
Eksistentialismen
• Hvor i romanen ser vi eksempler på, at ”Fluernes herre” er skrevet i
denne litteraturhistoriske periode?
10
Fluernes herre
•
1. Hvordan reagerer den lyshårede dreng, da
han ikke ser voksne på øen?
•
2. Hvorfor er deres flyvemaskine ødelagt?
•
3. Hvad var der sket med passagerkabinen?
•
•
•
•
•
•
•
16. Hvad er Tykke ked af og hvorfor?
•
17. Hvem bliver drengenes leder?
•
18. Hvordan bliver han valgt?
•
19. Hvem foreslog metoden til at finde en
leder?
•
20. Hvad er den første opgaver, de søger at
løse?
•
21. Hvad bliver korets opgave?
•
22. Hvordan går deres første jagt
9. Hvor gammel er Ralph?
10. Hvem er mest moden Ralph eller den tykke
dreng?
•
11. Hvad ønsker Tykke, de skal gøre?
•
12. Beskriv forskellen mellem de to drenge!
4. Hvad er der sket med piloten?
5. Tror drengene, at der er nogle voksne?
•
13. Hvad finder drengene?
•
14. Hvad bruges det fundne til?
•
15. Hvordan er Jack Marridew?
6. Hvad er sket med resten af verden?
7. Hvorfor er der en flænge ind i junglen med
væltede træer?
•
8. Hvad fejler Tykke?
11

similar documents