G*R***MC*L*K * Herkesin Bir Hayali Var

Report
H. Tülin Tüzün
Çevre Yüksek Mühendisi







Çevre Yüksek Mühendisi
TQS Belgelendirme Şirket sahibi
Başdenetçi
BTSO 33. Meslek Komitesi Başkan Vekili
TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu BşkYrd
KOSGEB Eğitmeni
BTSO Çevre Konseyi Üyesi




1991 TED Ankara Koleji
1995 ODTÜ Çevre Mühendisliği
1998 ODTÜ Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
1995 – 2005 TSE
 ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP
Başdenetçi, Eğitmen, Çevre Mühendisi

2005 – TQS Uluslararası Belgelendirme
Gözetim ve Teknik Kontrol Ltd Şti – Şirket
Sahibi



Kuruluşların A’dan Z’ye tüm proseslerini
kontrol ederek çevreye zarar vermeden
üretim yaptıklarını, hizmet sunduklarını
kontrol etmek ve onlara uluslar arası belge
vermek
Bugüne kadar ulusal/uluslar arası 500 firma
denetledim
TQS olarak 8 000 kişiye eğitim verdim
İş beğenmemezlik yapmamak
Verilen görevleri sonuçlandırmak
Titiz olmak
Her kişi ile iyi iletişim içerisinde olmak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Yerine göre arka planda kalabilmeyi kabul etmek
Sürekli öğrenmeye açık olmak
Bilmediğinin farkında olmak
Yapabilecekleri ile ilgili kararlı bir duruş sahibi
olmak
 Kendini güncellemek











KOSGEB’in 30 bin hibe, 70 bin kredi
programında Eğitmen olarak görev
yapıyorum
Bugüne kadar 1600 Girişimci Adayı
yetiştirdim.

Girişimci, toplumun
gereksinim duyduğu
▪ ürünler üreterek,
▪ hizmetler sunarak,
▪ ya da ticaret yaparak,
maddi-manevi kazanç
sağlamayı hedefleyen, bu
amaçla kendi işini kurmak için
harekete geçen ve iş fikrini
gerçekleştirmek için
▪
▪
▪
▪
araştırma,
planlama,
örgütlenme,
ve koordinasyon
çalışmaları yapan, sonuçta
▪ gerekli bilgi-beceri,
▪ işyeri, eleman, makine-ekipman
v.b. işletme girdileri ile
▪ finansman kaynaklarını
bir araya getirerek,
kendi işini
kuran kişidir.
Hayallerini gerçekleştirmek için
Harekete geçen
Risk alan
Kişidir.....
Herkesin hayalleri vardır ancak harekete geçmek
istemez







İş edinir, iş edindirir, istihdamı artırır,
Ekonomik güç kazanır,
Oluşturduğu artı değer ile içinde bulunduğu
topluma fayda sağlar,
Kendi görüş ve planlarına uygun olarak çalışma
olanağı bulur,
Kendi başına başarmanın manevi tatminine ulaşır,
Bağımsız çalışma ortamına sahip olur,
Kendi geleceğini kendi çalışma isteği ve çabası ile
şekillendirir.

Girişimci kar amacı güder, ancak zarar riskinin de
sahibidir.
 Girişimci işinin patronudur, ancak işini yaparken
hem çalışan hem patron olmak zorundadır.
 Girişimcinin hedefleyeceği gelir, işinin sermaye
yapısına bağlıdır.
 İşin kuruluş ve ayakta durma dönemlerinde girişimci
önce işini devam ettirmek zorundadır. Kendi
kazancı sonra gelir



Girişimci kendi işini kurarken belirli düzeyde bilgi ve deneyim
sahibi olmalıdır. Sahip olunan bilgi ve deneyimler kendi işini
yürütürken hızla artar.
Girişimci için “kendine güven” büyük bir silahtır. İş hayatının
içinde bu güven giderek artar.
Girişimcilik sürekli bir özelliktir. İş kurmak girişimcilik
özelliklerinin sürekli kullanılmasını gerektiren bir başlangıçtır.



Girişimci belirlediği iş fikrinin uygulanabilirliğine önce kendisi
inanmalı, gerektiğinde diğer kişileri (aile, ortak, finansör v.b)
ikna edebilmelidir.
Girişimci iş fikrine inanmalı, bu işi kurmak için yoğun bir
zaman ve para harcamaya yetecek motivasyona sahip
olmalıdır.
Girişimci kendi işini kurmanın getireceği avantajları isterken,
zorluklarını değerlendirmeli ve hazırlıklı olmalıdır.
Afrika’da her sabah bir ceylan
uyanır. En hızlı koşan aslandan
daha hızlı koşması gerektiğini,
yoksa ona yem olacağını bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan
uyanır. En yavaş koşan
ceylandan daha hızlı koşması
gerektiğini, yoksa açlıktan
öleceğini bilir.
Aslan ya da ceylan olmanızın
önemi yok, yeter ki her sabah
kalktığınızda koşmanız
gerektiğini bilin.

similar documents